Ralph Geers

Ralph Geers

Wethouder (VVD)
T:
M:

Volg Ralph Geers op: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

Beluister de podcast of bekijk de video op YouTube om te horen wat de ambities zijn voor de komende vier jaar. 

Portefeuille:
Economie, Leefomgeving & Milieuzaken

  • Economische zaken
  • Data-economie en innovatie
  • Openbare ruimte
  • Water & Groen
  • Dierenwelzijn
  • Afvalstoffendienst
  • Milieu
  • VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving)
  • Personeel & Organisatie