ir. Ingrid (I.J.J.) van Zwambagt

ir. Ingrid (I.J.J.) van Zwambagt

Empelsehoefweg 8
5236 BW 's-Hertogenbosch
T:
M: 06 47 83 48 70
Informatie

Bekijk hier het filmpje op YouTube van raadslid Ingrid van Zwambagt.

Wie is Ingrid van Zwambagt?

Politieke partij: CDA 

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

Zaken die dicht bij de mensen staan. Dat vind ik belangrijk. Zaken die ertoe doen, die voelbaar en tastbaar zijn zoals: de inrichting van de leefomgeving, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, klimaatneutrale ontwikkelingen en een circulaire economie.  Verkeersveiligheid staat ook op mijn agenda. Ik ben steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in het verkeer.

Wat gaat u voor elkaar krijgen in ’s-Hertogenbosch?

Glasvezel in het buitengebied als primeur! Omdat ik zelf  in het buitengebied woon, zie ik het als een uitdaging om dit gebied leefbaar te houden. Daarom heb ik een werkgroep opgezet die zich inzet voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Op de website Glasvezel MiddenMaasland Glas (www.mn-brabAntglas.nl) kan iedereen hierop intekenen. Als alles volgens plan verloopt, hebben eind 2017 alle bewoners in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch en omstreken glasvezel. Daarnaast dreigt er de komende jaren een leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen.  Steeds meer boeren stoppen namelijk. Hier moeten we een herbestemming voor zoeken. Een grote uitdaging waarmee ik graag, samen met de CDA-fractie, aan de slag ga. Dit om de leefbaarheid en de kwaliteit van het landelijk gebied te behouden.

Verder blijf ik werken aan een krachtige samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin iedereen meedoet. Ook een samenleving waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Waar men veilig kan leven en waarin energieopwekkende innovaties de agenda van de toekomst bepalen. En laten we vooral Nuland en Vinkel niet vergeten. 

Wie bent u naast het werk in de raad?

Ik ben getrouwd en we hebben drie opgroeiende kinderen. Samen hebben we een melkveebedrijf in Empel. Met ons bedrijf zijn we op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Zo wordt bijvoorbeeld ons huis verwarmd door de afgifte van de warmte van de melk. We zijn lid van de Agrarische Natuurvereniging en actief bezig met weidevogelbeheer. Ik ben voorzitter van de ZLTO Midden-Maasland en lid van de ledenraad van de Rabobank. Hoewel ik weinig vrije tijd heb, ben ik toch bijna elke zaterdag langs de lijn te vinden bij de spannende voetbalwedstrijden van mijn kinderen, die bij Emplina spelen.

U neemt een standpunt in nadat u alle belangen hebt afgewogen. Adviezen en tips van betrokkenen zijn daarbij van grote waarde. Hoe betrekt u de inwoners van ’s-Hertogenbosch bij de keuzes die u maakt?

Inmiddels weten de inwoners van ’s-Hertogenbosch mij wel te vinden en ik hen ook. Op hun signalen ga ik samen met mijn fractie een standpunt baseren wat mogelijkheden biedt. Vooraf bespreek ik ook met de inwoners wat haalbaar en niet haal baar is. Mensen in iets laten geloven wat niet kan, daarin kun je beter vooraf duidelijk in zijn. Met haalbare ideeën ga ik graag aan de slag. De inwoners kunnen als geen ander aangeven wat er speelt.