Stedenbanden

Gemeentes hebben vaak een partnerstad: een plaats waarmee zij een vriendschappelijk contact onderhouden. Een stedenband is een partnerstad in het buitenland. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft stedenbanden met Leuven (B) en Trier (D).

Leuven

De onderlinge verhouding tussen Leuven en ’s-Hertogenbosch is al vanaf ons stichtingsjaar 1185 vriendschappelijk. Leuven nam toen de kosten voor het bouwen van één van de Bossche stadspoorten – de Leuvense Poort – op zich. 

Officieel zijn de vriendschapsbanden tussen Leuven en ’s-Hertogenbosch in 1984 vernieuwd.

Trier

Trier is de oudste stad van Duitsland, met een geschiedenis van meer dan 2000 jaar. In de jaren '60 vond een aantal succesvolle ontmoetingen tussen ’s-Hertogenbosch en Trier plaats op cultureel gebied. Op 7 juni 1968 reisde de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch naar Trier, waar in een gezamenlijke zitting werd besloten een stedenband te vormen.

Subsidie

De gemeente biedt vanaf 1 januari 2017 geen subsidieregeling meer ter ondersteuning van uitwisselingen tussen verenigingen en stichtingen uit ’s-Hertogenbosch en hun partners in Leuven en Trier.