Ga naar de inhoud

Standplaats- of warenmarktvergunning

Wilt u vanaf een vaste plaats in de openbare ruimte goederen verkopen of informatie geven? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. 

Standplaats

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

 • Jaarstandplaats: voor de verkoop van goederen minimaal 1 en maximaal 6 dagen per week voor de periode van 1 jaar (voor de binnenstad geldt een afwijkende regeling).
 • Tijdelijke standplaats: voor de verkoop van goederen maximaal 2 aaneengesloten maanden per jaar.
 • Standplaats voor geven van informatie over diensten/producten of ideële doelen.
 • Tijdelijke standplaats tijdens de carnaval.

Aanvraag standplaatsvergunning

Een jaarstandplaats vraagt u met dit formulier aan. Wilt u een vergunning voor een tijdelijke standplaats of een standplaats voor het geven van informatie? Vraag deze digitaal aan

Aanvraag warenmarktvergunning

Wilt u verkoper worden op een warenmarkt in ’s-Hertogenbosch? Daarvoor hebt u een warenmarktvergunning nodig. Vraag deze digitaal aan. Informatie over de warenmarkten in 's-Hertogenbosch vindt u hier:

Warenmarkten op de Markt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

 • Woensdag (pdf) van 9.00 - 17.00 uur: grote warenmarkt (in januari, februari en maart sluit de markt om 13.30 uur)
 • Vrijdag (pdf) van 9.00 - 14.00 uur: biologische markt
 • Zaterdag (pdf) van 9.00 - 17.00 uur: grote warenmarkt
 • Zondag (pdf) van 12.00 - 17.00 uur
 • Geraniummarkt (pdf) van 9.00 - 17.00 uur: Hemelvaartsdag
 • Dinsdag en donderdag van 9.00-13.00 uur: groenten, fruit en kaas (inschrijven niet mogelijk)

Wijkmarkten

Standplaatsen tijdens carnaval

Wilt u tijdens de carnaval een standplaats hebben voor de verkoop van food, non-food en diensten? Stuur dan voor 28 september uw interesse en bod in. De gemeente ’s-Hertogenbosch verhuurd de standplaatsen via een gesloten procedure.

U biedt op:

 • Een standplaats aan de Hooge Steenweg, Markt of Parade. (Het is mogelijk om een door te geven waar u het liefst staat. Dit geeft geen garanties.)
 • Een standplaats voor één, twee of drie jaar.

Voorwaarden

Iedere inschrijver geeft door inschrijving aan de algemene voorwaarden (pdf) voor de uitgifte van standplaatsen tijdens Carnaval in de Bossche binnenstad (vastgesteld in 2016)  te hebben gelezen. Wij informeren u vóór 1 november via de post over de uitslag.

Let er op dat u:

 • géén alcohol in de verkoopwagen of bij de verkoopkraam hebt;
 • voor elke standplaats een eigen en complete aanvraag doet;

Bieden

Wilt u bieden op een standplaats? Vul dan het inschrijfformulier standplaats Carnaval (pdf) in. Inschrijfformulieren zonder handtekening en met ontbrekende informatie nemen wij niet in behandeling.

Meer informatie

Neem gerust contact op met de afdeling Stadstoezicht/Standplaatsen, mevrouw R. van Schijndel. Telefoonnummer: 073 615 51 55. Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Bijlagen

Venten

Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats. Bijvoorbeeld huis-aan-huis. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. Vraag deze aan door het aanvraagformulier (zie onderaan bij downloads) uit te printen, in te vullen en op te sturen naar de gemeente. 

Straatartiest of straatmuzikant

U mag in de gemeente niet zomaar een optreden op straat geven. U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren digitaal een melding doen. U hebt hiervoor DigiD nodig. 

Meer informatie

Voorwaarden en meer informatie over de vergunningen en marktgelden vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Legesverordening 2019 op de website van Overheid.nl.