Subsidieregeling Jongeren, Ouderen en Goed Voor Elkaar 2021 - 2022

Bent u actief bij een vrijwilligersorganisatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Organiseert u activiteiten voor inwoners? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze nieuwe, tweejarige subsidieregeling. Zo helpen we vrijwilligersorganisaties om alle mogelijkheden en creativiteit in de samenleving nog beter te benutten.

Vier doelen

De gemeente wil met subsidie vrijwilligersorganisaties ondersteunen, die bijdragen aan deze doelen:

  • Vergroten van gelijke kansen. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Los van leeftijd, achtergrond, geslacht, inkomen, talent of beperking.
  • Voorkomen van eenzaamheid. Inwoners zijn niet of minder eenzaam als zij elkaar ontmoeten en meer sociale contacten hebben. Het helpt als er activiteiten zijn die inwoners aanmoedigen om actief mee te doen en contact te maken met elkaar.
  • Stimuleren van positieve gezondheid. We vinden het belangrijk dat inwoners zich prettig en veilig voelen, waardoor zij lichamelijk, emotioneel en sociaal sterk genoeg zijn om een eigen leven te leiden. Bijvoorbeeld door te bewegen en gezond te eten. Maar ook door het verbeteren van de geestelijke gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven.
  • Talentontwikkeling. Kinderen en jongeren zijn in staat hun talenten te ontplooien doordat zij via activiteiten hiertoe worden uitgedaagd en verder geholpen. Dit kan zijn op lichamelijk, psychosociaal, materieel of financieel gebied.

Doelgroepen

Er zijn drie soorten subsidies voor vrijwilligersorganisaties. Welke van toepassing is, hangt af van de doelgroep waarvoor u activiteiten organiseert:

  • Jongeren - van 0 tot 27 jaar
  • Ouderen - 65 jaar en ouder
  • Goed voor Elkaar - geen bepaalde leeftijdsgroep

Wie kan subsidie aanvragen?

Een (vrijwilligers)organisatie uit de gemeente ’s-Hertogenbosch in de vorm van een rechtspersoon zonder winstoogmerk kan subsidie aanvragen. De organisatie moet ook in 2020 of eerder al subsidie van de gemeente hebben ontvangen om in aanmerking te komen voor de meerjarige subsidie. Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Kijk dan op de pagina Regeling Nieuwe Initiatieven.

Aanvragen

Aanvragen is niet meer mogelijk omdat de deadline is verstreken (vóór 1 juni 2020).  

Subsidie voor twee jaar

We kennen de subsidie toe voor 2021 en 2022, maar de gemeenteraad heeft elk jaar het recht heeft om hiervan af te wijken bij het vaststellen van de begroting.

Verantwoording

Hoe u de uitgaven van de subsidie moet verantwoorden hangt af van het bedrag dat uw organisatie ontvangt. De accountmanager heeft daarbij een belangrijke rol. Bij de stimuleringssubsidie en prestatiesubsidie hebt u één of meerdere keren per jaar overleg met uw accountmanager over uw prestaties en resultaten.

Tot € 5000,- WaarderingssubsidieLichte verantwoording
€ 5000 - € 25.000StimuleringssubsidieEen keer per jaar
Meer dan € 25.000   PrestatiesubsidieMeerdere keren per jaar

Vragen?

Uw accountmanager is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de subsidies. Stuur uw vraag via onderstaande digitale contactformulieren:

Jongeren - Niek van Lanen                               
Ouderen - Jasper Gruiters                                   
Goed voor Elkaar - Paul van Gemert