Nieuw Theater aan de Parade

Via deze pagina houden we u op de hoogte van het project nieuwbouw Theater aan de Parade.

NOAHH ontwerpt nieuw Theater aan de Parade

Architectenbureau NOAHH uit Amsterdam ontwerpt het nieuwe Theater aan de Parade. Het ontwerp van NOAHH draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch tot cultuurstad van het Zuiden. In het gebouw komen 2 multifunctionele zalen. Elk met een eigen sfeer en een eigen programmering. Alle ruimtes zijn verbonden door ruime foyers. Met veel daglicht en zicht op de Parade. Het theater is straks een verlengstuk van de Parade.

Keuze architect

Begin september startten we de aanbesteding voor het nieuwe Theater aan de Parade. Het Functioneel Ontwerp en de financiële kaders die zijn vastgesteld door de raad, waren hiervoor het uitgangspunt. Een selectiecommissie heeft NOAHH gekozen uit 5 verschillende architectenbureaus. Het college heeft de opdracht voor het uitwerken van het schetsontwerp aan hen gegund.

NOAHH ziet het gebouw als meer dan alleen een theater. Het is dé plek waar je naar toe gaat om te ontspannen. Een plek waar je je meteen thuis voelt.

Het gebouw past goed binnen de omgeving van de Parade. In het gebouw zijn veel slimme en duurzame oplossingen verwerkt. Zoals hergebruik van delen van de constructie en van materialen. De zalen zijn multifunctioneel te gebruiken. Er komen extra ruimtes, die flexibel in de programmering kunnen worden gebruikt. De kelder staat in verbinding met de foyer, waardoor deze verdieping echt onderdeel is van het gebouw.

Met het ontwerp van NOAHH kan Theater aan de Parade breder en flexibeler programmeren. En is er ruimte voor ontmoeting.

Bekijk het document (pdf) voor een impressie van het ontwerp van het nieuwe theater.

Het ontwerpteam van NOAHH heeft veel ervaring met vergelijkbare projecten. Ze zijn ook de architect van TivoliVredenburg (Utrecht) en het Onderwijs en Cultuur Cluster in Den Haag. NOAHH is geen vreemde in ’s-Hertogenbosch. Ze ontwierpen het Belvédère appartementencomplex, het hoofdkantoor van RICOH en kantorencomplex Belvédère II in het Paleiskwartier.

Voorlopig ontwerp (VO)

Na de keuze voor NOAHH werkte het ontwerpteam het plan van de architect verder uit.  Basis daarvoor zijn de kaders van het bestemmingsplan en het programma van eisen. Daarbij is er veel uitwisseling geweest tussen de architect en Theater aan de Parade. Daardoor sluit het voorlopig ontwerp ook nauw aan bij de toekomst van het Theater aan de Parade. In het voorlopig ontwerp houden we bijvoorbeeld rekening met de wensen van het theater met betrekking tot klimaat, bezoekerscapaciteit, logistiek en akoestiek.

Definitief ontwerp (DO)

De afgelopen maanden is het VO verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Er zijn bijvoorbeeld keuzes gemaakt over uitstraling en materialen van zowel de binnen- als buitenkant. Tijdens dit proces is omwonenden en de klankbordgroep gevraagd om mee te denken over de uitstraling van het gebouw. Ook bespreken we met hen hoe de sloop en bouw gaan verlopen. Denk daarbij aan het beperken van overlast, routes voor bouwverkeer etc.

Aannemer

Mertens Bouwbedrijf BV gaat het nieuwe Theater aan de Parade bouwen. Het werk is op 30 december jl. gegund. Mertens Bouwbedrijf BV is verantwoordelijk voor de vernieuwing en uitbreiding van het MECC in Maastricht en Musis Sacrum in Arnhem. De aannemer is al tijdens het ontwerpproces aangehaakt. Daardoor kan hij vroegtijdig adviseren over uitvoeringstechnische zaken van het ontwerp. Denk daarbij aan maakbaarheid en planning. Daarnaast bekijkt de aannemer samen met het ontwerpteam waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo zorgen we ervoor dat het ontwerp straks binnen het budget ook gemaakt kan worden. Nadat alle partijen het met elkaar eens zijn over het ontwerp, gaat de aannemer het nieuwe theater bouwen. We verwachten dat het nieuwe theater zijn deuren opent in het theaterseizoen 2023/2024.

Omgevingsvergunning en bestemmingsplan wijziging

Met ingang van 5 juni 2020 ligt de omgevingsvergunning voor het nieuwe theater ter inzage.

Daarnaast ligt ook met ingang van 5 juni 2020 de noodzakelijke bestemmingsplan-wijziging ter inzage. Meer hierover leest u in de voortgangsrapportage (pdf) aan de raad van 12 mei 2020.

Asbestsanering, sloop en bouw

September 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en bouw van het nieuwe theater. Vanaf deze maand wordt het asbest verwijderd, dat nog in het pand aanwezig is. Vanaf december 2020 verwachten we te starten met de sloop van het theater. Daarbij blijven de fundering, de kelder en de basis van de grote zaal van het huidige theater behouden.

Hoe we onder andere bouwkundige opnames, het inrichten van de bouwplaats, de routes voor het bouwverkeer en andere praktische zaken regelen vind je op deze pagina onder het kopje ‘praktische informatie asbestsanering Fase 1’.

Meedenken

Met vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners uit de omgeving overleggen we over de plannen. Zij zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Deze groep denkt ook mee over de uitvoering als het gaat om bijvoorbeeld bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie. Daarnaast vindt de uitwerking van het ontwerp natuurlijk plaats in nauwe samenwerking met het Theater aan de Parade.

Meer informatie

U vindt alle raadsstukken terug in het digitale dossier Theater.

Meer informatie over NOAHH is te vinden op www.noahh.nl.

Heb u vragen over dit project? Stuur dan een bericht via het digitale contactformulier.