Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsprijs

De gemeente reikt ieder jaar in oktober een Toegankelijkheidsprijs uit. Dit is een prijs voor de organisatie, activiteit of het bedrijf dat het best toegankelijk, bereikbaar en/of gebruiksvriendelijk is. Ook voor mensen met fysieke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen.

Voorbeelden

Een organisatie/bedrijf/activiteit is bijvoorbeeld toegankelijk als:

  • iedereen er kan genieten van een concert of toneelstuk, een hapje kan eten of dansen;
  • informatie op de website duidelijk en makkelijk te vinden is;
  • iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen en diensten die worden aangeboden.

Aanmelden

Iedereen kan van begin juni tot eind augustus organisaties/personen aanmelden die in aanmerking komen voor de Toegankelijkheidsprijs. Rond die tijd plaatsen wij het aanmeldformulier op deze pagina. Uit alle aanmeldingen kiest een vakjury drie genomineerden. In de week van de toegankelijkheid (oktober) wordt daaruit een winnaar bepaald. Deze organisatie of persoon wint een geldbedrag en een mooie wisseltrofee. In 2019 hebben we drie organisaties genomineerd. Uiteindelijk won kindcentrum Meerlaer de toegankelijkheidsprijs.

Achtergrond

Sinds 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in Nederland van kracht. Dit verdrag gaat er vanuit dat iedereen gelijkwaardig moet kunnen meedoen. Ook mensen met fysieke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen. Ze moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, uitgaan, sporten, het openbaar vervoer gebruiken, naar school gaan of werken.

Onze gemeente en het Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch hebben het VNG manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. Hiermee onderschrijven we dat we een echte inclusieve gemeente zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.