Tozo

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien een aanvullende uitkering levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Wij vragen u uitdrukkelijk om geen beroep te doen op de Tozo indien u dat niet nodig hebt. Deze regeling wordt immers door ons allemaal gefinancierd, en is echt bedoeld voor ondernemers die nu door de coronacrisis geen (andere) inkomsten en geen buffers meer hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien c.q. om hun bedrijf te kunnen voortzetten.

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (Tozo-uitkering)

De uitkering voorziet in een aanvulling op uw (eventuele) inkomen tot bijstandsniveau (pdf). In deze bijlage wordt ook uitgelegd wat onder “inkomen” bij de Tozo wordt verstaan. Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat uw huishoudinkomen (uw inkomen en dat van uw partner) beneden het sociaal minimum ligt als gevolg van de coronacrisis. Op de website Krijg ik Tozo check staat meer informatie over (alle) voorwaarden. Hier vindt u ook informatie over het berekenen van uw (netto) inkomen.

Meer informatie over de Tozo kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Aanvraag Tozo 4 uitkering

U kunt vanaf 1 april 2021 tot 1 juli 2021 een Tozo-uitkering aanvragen. Dit kan voor maximaal 3 maanden. Dit noemen we de aanvraag Tozo 4.

Aanvraag Tozo 4

Inkomsten en wijzigingen doorgeven

Heeft u een Tozo-uitkering? Dan bent u verplicht om maandelijks uw inkomsten aan de gemeente door te geven. De inkomsten van u en uw partner worden in mindering gebracht op uw uitkering. Uw inkomsten geeft u door met het “wijzigingsformulier”. Het wijzigingsformulier ontvangt u maandelijks per mail. Let op! Uw uitkering wordt alleen betaald als u uw inkomsten over de betreffende maand heeft doorgegeven. Heeft u geen inkomsten? Vul dan “0” in.

Met het wijzigingsformulier moet u ook andere relevante zaken aan de gemeente doorgeven: zoals een adreswijziging, wijziging van samenlevingsvorm, wijziging van een bankrekeningnummer etc.

Heeft u een brief ontvangen met het verzoek om uw inkomsten tijdens Tozo 3 alsnog door te geven? Onderstaand vindt u de wijzigingsformulieren waarmee u uw inkomsten kunt doorgeven. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier dat hoort bij de maand waarover u uw inkomsten wilt doorgeven. 

Wijzigingsformulier - inkomsten november 2020

Wijzigingsformulier - inkomsten december 2020

Wijzigingsformulier - inkomsten januari 2021

Wijzigingsformulier - inkomsten februari 2021

Wijzigingsformulier - inkomsten maart 2021

Lening voor bedrijfskapitaal

Als u als zelfstandige als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft kunt een lening aanvragen voor een bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 samen een maximum kent van € 10.157 euro.

Wanneer u al eerder een bedrijfskrediet heeft aangevraagd en toegekend gekregen, maar het maximale bedrag van € 10.157 nog niet is bereikt, dan kunt u dus nog een aanvullende aanvraag doen tot het maximum van € 10.157 is bereikt. Meer informatie over het Tozo bedrijfskrediet kunt u vinden via de website van de Rijksoverheid.

Aanvraag lening bedrijfskapitaal

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Tozo team. Tijdens werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur bereikbaar op 073 – 615 51 55.

Wij bieden ook ondersteuning op vragen die u hebt in relatie tot Tozo die buiten het inkomensvraagstuk vallen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk de pagina Tozo ondersteuning

Veelgestelde vragen

Ik wil een Tozo-uitkering aanvragen. Hoe doe ik dat?

U vraagt de uitkering aan via het formulier op de pagina waarop u zich nu bevindt.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend en alle relevante documenten (die in de aanvraag worden vermeld) heeft verstrekt, kan uw aanvraag worden beoordeeld. Soms is er aanvullende informatie nodig. In dat geval krijgt u altijd apart bericht via mail en/of brief.

Kom ik in aanmerking voor een Tozo-uitkering?

Op de website Krijg ik Tozo check staat meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de “Tozo check” kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Aan de ”Tozo check” kunt u geen rechten ontlenen. 

Ik heb een Tozo 3 uitkering (gehad), ontvang ik automatisch Tozo 4?

Uw Tozo 3 uitkering eindigt automatisch op 31 maart 2021. Deze uitkering wordt niet automatisch verlengd. Indien u vanaf 1 april 2021 in aanmerking wilt komen voor een Tozo 4 uitkering dan moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Hoe hoog is de Tozo-uitkering?

Dat hangt af van uw inkomen en uw situatie. Het bedrag wordt elk halfjaar opnieuw vastgesteld en is netto per maand. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan wordt uw inkomen aangevuld tot € 1.536,34. Bent u alleenstaande (ouder)? Dan wordt uw inkomen aangevuld tot € 1.075,44. Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere bijstandsnorm (pdf).

Moet ik mijn inkomsten aan de gemeente doorgeven?

Ja. Daarnaast moet ook uw partner zijn/haar inkomsten doorgeven. De inkomsten van u en uw partner worden in mindering gebracht op uw uitkering. Uw inkomsten geeft u door met het “wijzigingsformulier”. Het wijzigingsformulier ontvangt u maandelijks per mail. Let op! Uw uitkering wordt alleen betaald als u uw inkomsten over de betreffende maand heeft doorgegeven. Heeft u geen inkomsten? Vul dan “0” in.

Telt het inkomen van mijn partner mee?

Ja, in de huidige regeling telt het inkomen van uw partner mee. In de eerste Tozo-regeling, die liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020, was dat anders. Maar vanaf Tozo 2 geldt dat u alleen een Tozo-uitkering krijgt als het inkomen van u samen lager is dan het sociaal minimum.

De inkomsten van u en uw partner worden in mindering gebracht op uw uitkering. U moet maandelijks uw inkomsten doorgeven. Uw inkomsten geeft u door met het “wijzigingsformulier”. Het wijzigingsformulier ontvangt u maandelijks per mail. Let op! Uw uitkering wordt alleen betaald als u uw inkomsten over de betreffende maand heeft doorgegeven. Heeft u geen inkomsten? Vul dan “0” in.

Ik ontvang ook andere corona steun (TOGS/TVL/TONK). Moet ik deze steun als inkomsten opgeven?

De bedragen die u in verband met de regelingen: TOGS, TVL of TONK ontvangt hoeft u voor de Tozo-uitkering niet op te geven aan de gemeente. Wél moet u bij de aanvraag van de Tozo lening bedrijfskapitaal aangeven of u hier gebruik van maakt.

In het Tozo-aanvraagformulier wordt gevraagd naar mijn inkomen (uit onderneming). Hoe bereken ik dat?

Dit zijn de inkomsten die u hebt en verwacht over de periode dat u de uitkering aanvraagt. Dus niet het inkomen dat u had voordat de crisis uitbrak. Voor meer informatie over het berekenen van uw inkomen, bekijk het pdf-bestand op de website van Krijg ik Tozo.

Mag ik bij het berekenen van mijn netto inkomsten ook privélasten aftrekken van de netto-omzet?

Nee, dat mag niet. U mag alleen zakelijke lasten aftrekken van de netto-omzet. Er wordt van u verwacht dat u uw privélasten zelf betaalt. Bekijk voor meer informatie het pdf-bestand op de website van Krijg ik Tozo.

Ik heb een partner, heeft de Tozo-uitkering voor hem/haar fiscale gevolgen?

Ja. Een Tozo-uitkering wordt, op grond van de participatiewet, toegekend aan het huishouden. De uitkering wordt aan u als aanvrager uitbetaald. U deelt de uitkering fiscaal met uw partner. De uitkering wordt fiscaal gelijk (50%-50%) over u beide verdeeld. Begin 2022 ontvangen u en uw partner beide een jaaropgave Tozo. Op iedere jaaropgave wordt de helft van de uitkering, die u als aanvrager heeft ontvangen, vermeld.

Hoe lang krijg ik de Tozo-uitkering?

U kunt de Tozo-uitkering tot maximaal de einddatum van de lopende regeling aanvragen. Tozo 3 eindigt op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 start Tozo 4. Deze loopt tot en met 30 juni 2021.

Kan ik de Tozo-uitkering met terugwerkende kracht aanvragen?

Tozo 4 kunt u, binnen de periode dat de uitkering loopt, beperkt met terugwerkende kracht aanvragen. De terugwerkende kracht is namelijk maximaal 1 volle kalendermaand. Dus als u op 15 mei een uitkering aanvraagt dan kan deze ingaan op 1 april.  

Ik ben pas na 17 maart 2020 gestart met mijn bedrijf. Kan ik ook een Tozo-uitkering krijgen?

Nee, de Tozo-regeling geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U heeft misschien wel recht op 1 van de volgende regelingen:

Ik heb een Tozo-uitkering aangevraagd, maar nog niets gehoord. Wanneer krijg ik reactie?

Uw aanvraag wordt uiterlijk binnen 6 weken behandeld. Heeft u geen bevestigingsmail ontvangen of na 6 weken nog niets gehoord op uw aanvraag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Tozo team. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 073 – 615 51 55.

Hoe lang duurt het voordat de Tozo-uitkering op mijn rekening staat?

De Tozo-uitkering wordt achteraf betaald. U ontvangt uw uitkering van april in mei etc. De uitkering wordt rond de 12de van elke maand aan u betaald.

De inkomsten van u en uw partner worden in mindering gebracht op uw uitkering. U moet maandelijks uw inkomsten doorgeven. Uw inkomsten geeft u door met het “wijzigingsformulier”. Het wijzigingsformulier ontvangt u maandelijks per mail. Let op! Uw uitkering wordt alleen betaald als u uw inkomsten over de betreffende maand heeft doorgegeven. Heeft u geen inkomsten? Vul dan “0” in.

Worden de gegevens die ik opgeef aan de gemeente gecontroleerd?

Ja, dat kan zowel bij de aanvraag als achteraf gebeuren. Ook mag de gemeente bij andere instanties (inkomens) informatie opvragen die relevant is voor de uitvoering en controle van de Tozo-regeling. Dit zijn bijvoorbeeld uw inkomensgegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Verstrekt u onvolledige of onjuiste informatie, dan vordert de gemeente de lening/uitkering terug en wordt daar bovenop mogelijk een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets als blijkt dat de lening/uitkering ten onrechte is verstrekt.

Waarom ontvangt mijn partner ook een jaaropgave?

De Tozo uitkering is een bijstandsuitkering die u hebt ontvangen in 2020. Hebt u een partner met wie u een gezamenlijk huishouden voert? Dan betekent dit dat deze uitkering (fiscaal)verdeeld wordt over 2 personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom ontvangt uw partner ook een jaaropgave.

Extra toelichting

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar ontvangt u een jaaropgave. De jaaropgave heeft betrekking op het voorliggende jaar. Als u een gezamenlijk huishouden voert dan betekent dit dat ook uw partner een jaaropgave ontvangt voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door u ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet u (en uw partner) opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Als u via de site van de belastingdienst inlogt, vinkt u onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Meer informatie over de jaaropgave vindt u op de website van Rijksoverheid.

Moet ik Tozo opgeven bij mijn aangifte inkomstenbelasting?

De uitbetaalde Tozo uitkering is inkomen dat u moet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting over. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

Ik wil een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Hoe doe ik dat?

U vraagt de lening aan via het formulier op de pagina waarop u zich nu bevindt.

Ik heb een lening bedrijfskapitaal aangevraagd maar nog niets gehoord. Wanneer krijg ik reactie?

Uw aanvraag wordt binnen 6 weken behandeld. Heeft u geen bevestigingsmail ontvangen of na 6 weken nog niets gehoord op uw aanvraag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Tozo team. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 073 – 615 51 55.

Ik heb eerder een lening bedrijfskapitaal aangevraagd. Nu wil ik geld bij lenen. Hoe doe ik dat?

U vult een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal in. In deze aanvraag geeft u alleen het bedrag aan dat u extra wilt lenen. Geef ook aan waarvoor u deze aanvullende lening bedrijfskapitaal nodig hebt.

Let op: er geldt een maximum aan het totaalbedrag dat u kunt lenen. U kunt alleen bij lenen als uw leningen bedrijfskapitaal samen niet meer dan € 10.157 zijn.

Hoeveel geld kan ik lenen?

U kunt maximaal € 10.157 lenen als u door de coronamaatregelen uw zakelijke rekeningen niet meer kunt betalen. U moet deze lening later wel met rente terugbetalen.

Wat is de looptijd en de rente van de lening?

De maximale looptijd van de lening is 3,5 jaar en de rente is 2% per jaar. De rente wordt maandelijks berekend. De rente wordt berekend vanaf het moment dat u het leenbedrag op uw rekening heeft ontvangen tot 1 januari 2021. Vanaf 1 juli 2021 loopt de rente-opbouw weer door. U hoeft tot 1 juli 2021 geen rente en aflossing te betalen.

Wordt de lening bedrijfskapitaal gezien als staatsteun?

Ja. Deze staatssteun heet ‘de-minimissteun’. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de rente van de lening niet marktconform is. Het voordeel dat hierdoor ontstaat zal maximaal € 2000 bedragen (wanneer het maximale bedrag wordt geleend en er geen voortijdige aflossing is). Meer informatie over de ‘de-minimissteun’ vindt u in dit bestand (pdf).

Heeft u ondersteuning nodig bij schulden, (anders) ondernemen en de overstap naar werken in loondienst?

Neem dan contact op met het Ondersteuningspunt Heroriëntatie. Zij adviseren u over het beschikbare (interne- en externe) ondersteuningsaanbod. Het ondersteuningspunt is op werkdagen, tussen 09:00 uur en 16:00 uur telefonisch bereikbaar op 073 – 615 5155. Indien u vanwege drukte niet direct te woord kan worden gestaan dan wordt u binnen 24 uur teruggebeld.