Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er zodat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking te maken hebt. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in. 

Ondersteuning

Voorbeelden van hulp en voorzieningen zijn hulp bij het huishouden, een rolstoel of de Regiotaxi. Ook ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. De gemeente organiseert begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor kwetsbare inwoners. Voor mensen met psychische/psychiatrische problematiek wordt beschermd wonen verzorgd. Hiervoor moet sprake zijn van een aantoonbare diagnose. Sociale wijkteams regelen toegang tot al deze hulp.

Wilt u zich aanmelden bij het sociaal wijkteam? Bel ons dan: (073) 615 5155. Bent u een professional en wilt u iemand aanmelden? Doe dit via het digitale overdrachtsformulier (let op: u hebt eHerkenning nodig om in te loggen). Tot 1 september 2018 kunt u ook dit overdrachtsformulier (pdf) gebruiken. Stuur dit per e-mail naar het wijkteam of naar aanmeldingen@s-hertogenbosch.nl.

Afspraak

Maak een afspraak voor informatie of advies.

Bent u al bekend bij ons?

Hebt u op dit moment al een voorziening vanuit de Wmo? Dan kunt u op verzoek van uw contactpersoon het evaluatieformulier (pdf) invullen. Loopt uw voorziening binnenkort af? Vul dan het formulier Verzoek om nieuwe ondersteuning (pdf) in.

Aanbieders

De gemeente heeft samen met andere gemeenten uit de regio contracten met een aantal aanbieders. Dit zijn organisaties die ondersteuning bieden. Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit deze aanbieders (pdf). Wilt u uw ondersteuning liever zelf organiseren? Dan hebt u misschien recht op een persoonsgebonden budget om dat te regelen.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, betaalt u zelf een deel van de kosten voor de ondersteuning. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Uw eigen bijdrage berekenen.

Langdurige intensieve zorg

Zoekt u een oplossing voor iemand die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft? Als dat niet thuis kan, dan regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) hulp. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Wie recht heeft op zorg uit de Wlz kan ondersteuning krijgen van de organisatie MEE. Bel MEE meer informatie: (073) 640 1700.

Vertrouwenspersoon

U kunt het niet eens zijn met de manier waarop de gemeente handelt. Dan dient u een klacht in of u maakt bezwaar. Maar er is ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor de Wmo. Deze ondersteunt u als er sprake is van onduidelijkheid, onvrede of een (dreigend) probleem. Ook met de organisatie van wie u zorg of ondersteuning krijgt. De vertrouwenspersoon is neutraal. Alles wat u vertelt blijft geheim: u maakt hier samen afspraken over. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is gratis. Bel voor een afspraak naar (06) 199 752 05 of stuur een e-mail: r.dedie@hetlsr.nl.