Ga naar de inhoud

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is er voor iedereen die zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en wil meedoen in de maatschappij. Ook als u met een beperking te maken hebt. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in.

Waar kunt u terecht?

Merkt u dat u niet voldoende kunt meedoen of uzelf redden? Bel met de gemeente als het gaat om woningaanpassing, vervoersvoorziening of huishoudelijke hulp, (073)  615 51 55.

Gaat het om begeleiding, dagbesteding, respijtzorg of beschermd wonen? Bel dan met Koo (073) 206 88 88 of kijk op kijkopkoo.nl. Een medewerker adviseert u over de mogelijkheden. Bent u professional? Dan kunt u het overdrachtsformulier gebruiken. Stuur dit per e-mail naar algemeenkoo@kijkopkoo.nl.

Keukentafelgesprek

Is er meer hulp of gespecialiseerde hulp nodig? Dan volgt een gesprek met een medewerker van het sociaal wijkteam of de consulent Wmo. Dit noemen we een keukentafelgesprek. We bespreken samen welke hulpvragen u hebt en welke oplossing daar het meest bij past. Wilt u dat er iemand aanwezig is bij dit gesprek? Dan kunt u een familielid, vriend of kennis vragen. U kunt ook gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner. Neem hiervoor contact op met Koo  (073 - 206 88 88).

Aanbieders

De gemeente heeft samen met andere gemeenten uit de regio contracten met een aantal zorgaanbieders en leveranciers. Dit zijn organisaties die ondersteuning bieden en hulpmiddelen leveren. Denk hierbij aan Hulp bij het huishouden, een rolstoel of de regiotaxi. Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit deze aanbieders (pdf). Wilt u uw ondersteuning liever zelf organiseren? Dan hebt u misschien recht op een persoonsgebonden budget om dat te regelen.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u zelf een deel van de kosten voor de ondersteuning. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

Klacht/vertrouwenspersoon

Misschien bent u het niet altijd eens met de manier waarop de gemeente u behandelt. Dan kunt u een klacht indienen. Komt u er niet uit met uw contactpersoon bij de gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.Dit geldt ook als u problemen hebt met de organisatie waarvan u hulp krijgt. De vertrouwenspersoon is neutraal en alles wat u vertelt blijft geheim. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is gratis. U kunt een afspraak maken met: 
- mevrouw De Die via (06) 199 752 05 of e-mail: r.dedie@hetlsr.nl
- mevrouw Van Doornmalen via (06) 400 411 89 of e-mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl