Afgesloten gebied

Het Selectief Toegangssysteem houdt de binnenstad, de Gestelseweg, het Bossche Broek en de Henriëttewaard autoluw. Het toegangssysteem beschermt weggebruikers, het minimaliseert overlast voor belanghebbenden en waarborgt de bereikbaarheid. Het systeem bestaat uit een beweegbare piramide of paal in het wegdek.

Moet u in dit gebied zijn? U kunt een toegangspas of sticker voor het Selectief Toegangssysteem aanvragen. Kijk eerst of u aan de voorwaarden voldoet. Vraag de toegangspas of sticker aan via het digitaal parkeerloket.

Bij misbruik, als u parkeert in het gebied of u laat anderen met uw toegangspas of sticker het afgesloten gebied inrijden, kan uw toegangspas of sticker worden geblokkeerd.

Selectief Toegangssysteem (STS) Binnenstad

Mensen zonder toegang hebben toegang tot het afgesloten gebied van:

 • Vrijdag t/m woensdag van 07:00 – 11:00 uur en van 18:00 – 20:00 uur.
 • Donderdag van 07:00 – 11.00 uur en van 21:00 – 22:00 uur.

Laden en lossen (bevoorradingen) dienen binnen de genoemde tijden plaats te vinden. Zaterdag hebben STS-pashouders ook geen toegang tot het afgesloten gebied van 11:00 tot 18:00. Ook laden en lossen (bevoorradingen) is in de genoemde tijden niet mogelijk.

 • Voorwaarden verkrijgen toegangspas of sticker (binnenstad)
  • Een bewoner die of een bedrijf dat beschikt over een eigen parkeergelegenheid binnen de geslotenverklaring.
  • Bedrijven gevestigd binnen de geslotenverklaring met een bezorgdienst op afroep voor goederen die worden geleverd aan klanten. De bezorgdienst moet uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering.
  • Erkende geld- en waardetransporteurs voor zover zij regelmatig binnen de geslotenverklaring moeten zijn voor het verrichten van werkzaamheden.
  • Beveiligingsdiensten voor het verrichten van werkzaamheden waarbij zij voor de uitvoering van hun werkzaamheden afhankelijk zijn van een uiterlijk herkenbaar bedrijfsvoertuig.
  • Erkende stadsdistributeurs.
  • U krijgt toegang voor het selectief toegangssysteem waarmee u via de kortste route door de binnenstad naar uw adres kunt rijden.
 • Toegang via de intercom

  Toegang tot het afgesloten gebied wordt op aanvraag via de intercom verleend aan:

  • Gehandicaptenparkeerkaarthouders;
  • Klanten van winkels, die gekochte goederen willen ophalen, die redelijkerwijze niet zonder auto kunnen worden vervoerd;
  • Personen of bedrijven die omwille van spoedeisende redenen aangeven in het gebied te moeten zijn en waarvan de centralist beoordeelt, dat om die reden de toegang moet worden verleend.
 • Kosten toegangspas

  Voor een toegangspas betaalt u € 20,00 borg. Een toegangssticker kost € 10,00 (geen borg).

Selectief Toegangssysteem (STS) Bossche Broek

Het Bossche Broek is het natuur- en stiltegebied tussen de Sterrenbosweg en de Zuiderplasweg. De piramide is aangebracht in de Sterrebosweg. U kunt het gebied alleen in met toegang.

 • Voorwaarden verkrijgen toegangssticker (Bossche Broek)
  • De pachter van het paviljoen: aan pachter wordt op aanvraag ontheffing verleend, tevens geldt voor het parkeren van een voertuig direct nabij het paviljoen;
  • Sportverenigingen: aan besturen en door hen aan te wijzen leden van de sportverenigingen met een vestiging in het gebied wordt op aanvraag ontheffing verleend. Het parkeren van voertuigen in het gebied Bossche Broek is niet toegestaan, uitgezonderd het parkeren op eigen parkeerterreinen;
  • Eigenaren en pachters van gronden; de eigenaren of pachters die aantonen dat zij eigenaar of pachter zijn van grond die kadastraal is gelegen in het Bossche Broek;
  • Bedrijven voor de uitvoering van werkzaamheden in het Bossche Broek.
 • Kosten toegangssticker

  Een toegangssticker kost € 10,00 (geen borg).

Selectief Toegangssysteem (STS) Henriëttewaard

De Henriëttewaard is de doorgangsweg tussen de Treurenburg en de Graaf van Solmsweg. De piramide is aangebracht in het wegdek van de Henriëttewaard. Zonder toegangspas of sticker is het niet mogelijk het afgesloten gebied van maandag tot en met zondag van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.30 tot 18.30 uur binnen te rijden.

 • Voorwaarden verkrijgen toegangssticker (Henriëttewaard)
  • Bewoners en bedrijven in het gebied: bewoners en bedrijven die volgens de BRP en het register van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn binnen het gebied van de geslotenverklaring Henriëttewaard;
  • Woon-werkverkeer: bewoners die volgens de BRP ingeschreven staan in Engelen of Bokhoven dan wel Hedel of Amerzoden en waarvan het werkadres aantoonbaar door een werkgeversverklaring gelegen is in Hedel of Ammerzoden dan wel Engelen of Bokhoven;
  • Eigenaren en pachters van gronden; De eigenaren of pachters die aantonen dat zij eigenaar of pachter zijn van de grond die kadastraal gelegen is binnen het gebied van de geslotenverklaring Henriëttewaard;
  • Taxi- post- en koeriersdienst; Indien deze dienst aantoont op regelmatige basis meerdere adressen binnen de geslotenverklaring Henriettewaard te bedienen;
  • Langzaam rijdend verkeer, zoals tractoren, brommobielen en gehandicaptenvoertuigen.
 • Kosten toegangssticker

  Een toegangssticker kost € 10,00 (geen borg).

Selectief Toegangssysteem (STS) Gestelseweg

De piramide is aangebracht in het wegdek van de Oude Gestelseweg. U kunt het gebied alleen in met toegang.

 • Voorwaarden verkrijgen toegangssticker (Gestelseweg)
  • Bewoners en bedrijven in het gebied: bewoners en bedrijven die volgens de BRP en het register van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn binnen het gebied van de geslotenverklaring Gestelseweg.
  • Woon-werkverkeer: voor bedrijven zoals genoemd in lid 1 wordt ten behoeve van werknemers ontheffing verleend voor woon-werkverkeer, als door middel van een werkgeversverklaring wordt aangetoond dat de persoon werkzaam is bij het bedrijf.
  • Eigenaren en pachters van gronden; De eigenaren of pachters die aantonen dat zij eigenaar of pachter zijn van de grond die kadastraal gelegen is binnen het gebied van de geslotenverklaring Gestelseweg.
  • Taxi- post- en koeriersdienst; Indien deze dienst aantoont op regelmatige basis meerdere adressen binnen de geslotenverklaring Gestelseweg te bedienen en aantoont dat de te volgen route door de wegafsluiting onevenredig wordt verlengd;
  • Langzaam rijdend verkeer, zoals tractoren, brommobielen en gehandicaptenvoertuigen.
 • Kosten toegangssticker

  Een toegangssticker kost € 10,00 (geen borg).

Parkeerpas defect of verloren

Heeft u problemen met het in- en uitrijden van het afgesloten gebied? Neem dan contact op via het digitaal contactformulier en vermeld uw naam, adres en pasnummer.

 • Toegangspas of sticker defect

  Is uw toegangspas of sticker defect door bijvoorbeeld een scheur? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier met uw naam, adres en pas/sticker nummer. Het is niet nodig om hiervoor eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente. Wij sturen u zo snel mogelijk een nieuwe toegangspas of sticker toe per post. Stuur uw defect toegangspas naar:

  Afdeling Stadstoezicht
  Antwoordnummer 31
  5200 WB ’s-Hertogenbosch

 • Toegangspas of sticker verloren

  Heeft u uw toegangspas of sticker verloren? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier met uw naam, adres en kenteken. Het is niet nodig om hiervoor eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente. Wij sturen u zo snel mogelijk een nieuwe toegangspas of sticker toe per post. Voor de toegangspas brengen wij € 20,00 borg opnieuw in rekening en voor de toegangssticker € 10,00.

Verhuizen

Een toegangspas of sticker is niet overdraagbaar en kan niet naar een nieuw adres worden meegenomen. U heeft geen recht meer op uw huidige toegangspas of sticker vanaf de dag dat u ingeschreven bent op uw nieuwe adres.

Op het moment dat u bent ingeschreven op het nieuwe adres kunt u via het digitaal parkeerloket een (nieuwe) toegangspas of sticker aanvragen. Uw aanvraag wordt opnieuw getoetst op de huidige voorwaarden.

 • Toegangspas of sticker beëindigen

  Wilt u uw toegangspas of sticker beëindigen? Dan kunt u via het digitaal parkeerloket uw toegangspas of sticker beëindigen. U kunt uw toegangspas of sticker niet met terugwerkende kracht opzeggen.

  1. Ga naar het digitaal parkeerloket en log in met uw DigiD;
  2. Klik op ‘Wijzigen’ achter uw parkeerabonnement, dat u wilt wijzigen en Klik op ‘OK’;
   1. Als de knop wijzigingen niet zichtbaar is: verwijder alle openstaande aanvragen onder ‘Aanvragen’
  3. Vink ‘Product opzeggen’ aan en klik op ‘Volgende stap’;
  4. Kies uw gewenste einddatum en klik op ‘Volgende stap’;
  5. Vul uw rekeningnummer (IBAN) voor de restitutie in en klik vervolgens op ‘Volgende stap’;
  6. Stuur uw toegangspas naar:

  Afdeling Stadstoezicht
  Antwoordnummer 31
  5200 WB  ‘s-Hertogenbosch

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.