Geboorteaangifte

De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, mag iemand anders de aangifte doen. Geboorteaangifte kan digitaal of persoonlijk op afspraak.

Digitaal

U kunt de geboorte digitaal doorgeven. Inloggen met DigiD is verplicht.

Persoonlijk

U kunt de geboorte ook persoonlijk doorgeven. Maak hiervoor een afspraak.

Aangifte doen

Vader of duomoeder is wettelijk verplicht om aangifte te doen. Moeder mag zelf ook aangifte doen. Kan vader, duomoeder of moeder niet, dan moet iemand anders dit doen.

Na de geboorte hebt u 3 dagen de tijd om de geboorteaangifte te doen:

Geboortedag Uiterste dag van geboorteaangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Meenemen naar de afspraak

Voor geboorteaangifte neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een bewijs van de geboorte, gegeven door het ziekenhuis of de verloskundige.
  • Als de ouders van het kind getrouwd zijn, het trouwboekje.

Soms is ook het volgende nodig:

  • Wilt u de achternaam kiezen? Dan moet de biologische moeder hierbij aanwezig zijn.
  • Als u dit eerder al hebt geregeld: de akte van naamskeuze.
  • Als het kind voor de geboorte werd erkend: de erkenningsakte.
  • Als u het kind nu wilt erkennen: lees verder op de pagina Erkenning kind en adoptie.
  • Als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen met een onbekende donor: donorverklaring van Stichting Donorgegevens.

Burgerservicenummer

Binnen 4 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het Burgerservicenummer (BSN) van hun kind. Dit ontvangen zij van de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Ouderschap

Een man wordt volgens de wet vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen kan ook de ‘duomoeder’ moeder worden volgens de wet. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

Naamskeuze

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder wanneer er geen bekende donor is. Krijgt uw kind op deze manier niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Doe dit vóór de geboorte van het kind of uiterlijk bij de geboorteaangifte.

Naamskeuze doet u alleen bij het eerste kind binnen uw relatie. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. Absolute vereiste bij de naamskeuze is dat de biologische moeder persoonlijk meekomt naar de gemeente.

Verblijfsvergunning

Indien een kind in Nederland is geboren dat niet de Nederlandse nationaliteit heeft moet, na inschrijving in de BRP, een verblijfsvergunning worden aangevraagd. De aanvraag verblijfsvergunning kan online worden gedaan.

Aangifte levenloos geboren kind

Wanneer uw kind levenloos is geboren doet u aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt dan ‘een akte van geboorte (levenloos)’ opgemaakt.

Uw kind heeft kort geleefd

U doet aangifte van geboorte in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw kind in dezelfde gemeente overleden, dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Als uw kind in een andere gemeente is overleden, dan doet u de aangifte van overlijden daar.

Meer informatie over de aangifte levenloos geboren kind of als uw kind kort heeft geleefd kunt u vinden in dit bestand (pdf).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.