Privacy gemeente ’s-Hertogenbosch

Op deze pagina laat de gemeente ’s-Hertogenbosch zien op welke manier zij omgaat met persoonsgegevens en privacy. De gegevens die wij van u nodig hebben bestaan vaak uit persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen. Denk aan uw naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens over uw inkomen of gezondheid zijn in sommige situaties belangrijk. Ook delen wij uw gegevens niet zomaar met andere organisaties.

Gemeenten moeten met veel aandacht, veilig, goed en voorzichtig om gaan met het verzamelen, bewaren van en zorgen voor persoonsgegevens van burgers. Daarom vinden wij het belangrijk om open te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U vindt op deze pagina verschillende links waar u meer informatie kunt vinden. Daarnaast vindt u op deze pagina een samenvatting van het Algemeen Privacyreglement van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Algemeen Privacyreglement beschrijft hoe de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt en hoe u gebruik kunt maken van uw privacy rechten.

Meer informatie over het gebruiken van uw persoonsgegevens door de gemeente ’s-Hertogenbosch:

 1. Algemeen Privacybeleid
  Het beleid geeft aan waar de gemeente ’s-Hertogenbosch zich aan zal houden. Het geeft een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat de gemeente uw privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.
 2. Algemeen Privacyreglement
  Het reglement geeft verdere invulling van het beleid. Hier kunt u meer specifiek vinden hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch omgaat met uw persoonsgegevens.
 3. Reglement Functionaris voor de Gegevensbescherming
  De gemeente is verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) te hebben. Dit reglement geeft de kaders voor de wijze waarop de FG van de gemeente ’s-Hertogenbosch de taken en bevoegdheden onafhankelijk en zonder enige belemmering kan uitoefenen.
 4. Online Privacyverklaring
  Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens van uzelf te geven. Hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch hiermee om gaat kunt u vinden in het Online privacyverklaring.
 5. Regels voor het maken van Audio-opnamen maken tijdens een gesprek (pdf)
  Iedere inwoner die een gesprek heeft met een medewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch mag in veel gevallen een audio-opname maken. In sommige situaties is dit ook mogelijk voor medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze factsheet gaat in op welke regels er gelden en wanneer het maken van een opname mogelijk is.
 6. Cookiebepaling
  Om de website goed te kunnen laten werken is het nodig om gebruik te maken van cookies. Voor meer informatie over wat voor cookies dit zijn en waarom deze worden gebruikt kunt u naar onze cookieverklaring gaan.
 7. Informatie over uw rechten
  Gebruikt de gemeente ’s-Hertogenbosch uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten. Wat deze rechten zijn en hoe u er gebruik van maakt vindt u op deze pagina.
 8. Verwerkingsregister
  De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, vastgelegd in een verwerkingsregister.

Samenvatting Algemene Privacyreglement van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Hieronder leest u een samenvatting van ons privacyreglement. Het complete privacyreglement is te lezen via deze link.

De gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt uw persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed uit te voeren. Wanneer u contact zoekt met de gemeente, dan hebben wij gegevens van u nodig om u te helpen. Dit geldt voor al onze diensten. Zoals voor een vergunning om te bouwen, een aanvraag voor een uitkering of hulp bij schulden. Maar bijvoorbeeld ook bij de aanvraag van zorg, het behandelen van een klacht en het bewaren van de openbare orde en veiligheid. Uw gegevens worden gebruikt voor een specifiek doel. Als uw gegevens ook voor andere doelen nodig zijn, dan krijgt u daar informatie over.

Wettelijk grondslag

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft altijd een grondslag nodig om uw gegevens te gebruiken. De gemeente maakt het meeste gebruik van twee grondslagen. Namelijk een verplichting volgens de wet of een taak van algemeen belang of openbaar gezag. In wet- en regelgeving staan taken die de gemeente uit moet of mag voeren. Deze taken vallen bijna altijd onder de twee grondslagen. Soms is uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken. U bent altijd vrij om toestemming te geven of te weigeren. Als u toestemming geeft, dan mag u deze toestemming terugnemen wanneer u wilt.

Uw rechten

Gebruiken wij uw persoonsgegevens dan heeft u verschillende rechten. Meer informatie over deze rechten en hoe u hier gebruik van maakt kunt u vinden op de pagina Rechten van betrokkene.

Beveiliging

De gemeente ’s-Hertogenbosch is verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ook moeten wij zorgen dat misbruik, verlies, onnodige toegang van uw persoonsgegevens voorkomen wordt. Zo krijgen alleen medewerkers die dit nodig hebben voor hun werk toegang tot deze gegevens. Alle medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben een plicht tot geheimhouding. Voor gemeenten zijn landelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging. Op de website van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten kunt u meer informatie vinden.

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming voor vragen en opmerkingen over privacy via het onderstaande postadres:

Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.