Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17-09-2020.

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website(s):