Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17-09-2020

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente 's-Hertogenbosch.

Hoofddomein:

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

Op 14 juli 2020 is door Stichting Accessibility een WCAG 2 onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport (pdf) van 20 juli 2020 is hier te downloaden. In dit onderzoeksrapport zijn afwijkingen gevonden waarvan er al vele zijn opgelost.

Andere websites die zijn getoetst

De hieronder aangegeven websites en app zijn ook in beheer bij gemeente 's-Hertogenbosch, of worden (met een link) via een externe partij voor gebruik aangeboden. Deze websites zijn apart getoetst en hebben een eigen toetsingsrapport en online verklaring.

Onevenredige last

Er zijn nog afwijkingen die nog niet opgelost zijn. Bekijk in onze toegankelijkheidsverklaring welke afwijkingen er nog aangepast moeten worden.

Momenteel zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. De nog openstaande afwijkingen zullen daarom in de huidige website verder niet toegankelijk gemaakt worden. Dit bespaart kosten die naar de ontwikkeling gaan van een goede nieuwe toegankelijke website die naar verwachting eind 2022 online komt.

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. We werken continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid, leesbaarheid en vindbaarheid van deze website.

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan

  • De bewustwording vergroten over, en het technisch en inhoudelijk opleiden van onze medewerkers op het gebied van toegankelijkheid.
  • Het gebruik van begrijpelijke taal.
  • Het aanpassen en toegankelijk maken van onze webformulieren.
  • Het terugdringen of aanpassen van ontoegankelijke pdf’s en het bieden van toegankelijke alternatieven.
  • Een driejaarlijkse controle op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij (Stichting Accessibility).

Ontoegankelijke PDF’s

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch kan niet garanderen dat alle pdf's op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. We zijn bezig om oude pdf's, die na 2018 zijn opgesteld, te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke pdf nodig? Neem contact met ons op via de contactpagina. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

Digitale formulieren

Op dit moment zijn wij bezig om onze digitale (aanvraag)formulieren aan te passen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

Contact

Ervaart u op deze website een toegankelijkheidsprobleem? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de De Ombudscommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch.