Verhuizen

Gaat u verhuizen? Een verhuizing doorgeven doet u aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan digitaal. Doe dat binnen 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 28 dagen voor de verhuizing. Verhuist u vanuit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich daar dus niet uit te schrijven.

Read this page in English? Go to page Moving house.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Voor een kind tot 16 jaar: ouder, voogd of verzorger.
  • Een ouder en een meerderjarig kind kunnen de verhuizing voor elkaar doorgeven als het nieuwe adres hetzelfde is.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen.
  • Curator, als u onder curatele staat.
  • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

U kunt geen adreswijziging doorgeven voor iemand die onterecht op uw adres ingeschreven staat. Laat in zo’n geval de gemeente een adresonderzoek starten.

Uw parkeerproducten worden beëindigd op het moment dat u staat ingeschreven op uw nieuwe adres. Lees meer op de pagina Parkeervergunning.

Hebt u uw verhuizing al doorgegeven, maar wilt u hier nog iets in aanpassen? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier. Vermeld in het bericht het registratiekenmerk van uw adreswijziging.

Verhuizing op een andere manier doorgeven?

  • U kunt langskomen bij de gemeente. Maak een afspraak.
  • Een brief sturen mag ook. Zet daarin de volgende informatie: voor- en achternaam, geboortedatum, het oude en nieuwe adres en de verhuisdatum van uzelf en van alle personen die eventueel met u meeverhuizen. Vermeld ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Zet uw handtekening onder de brief en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Postadres: Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

U kunt uw verhuizing niet doorgeven per e-mail!

Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u naar ’s-Hertogenbosch vanuit het buitenland? Lees de informatie op de pagina Verhuizen vanuit het buitenland en inburgering.

Verhuizen naar het buitenland

Vertrekt u naar het buitenland? Dan moet u zich misschien wél uitschrijven bij uw huidige gemeente. U vindt meer informatie op de pagina Verhuizen naar buitenland.

Aantal bewoners op uw adres

Wilt u weten hoeveel bewoners er op uw adres staan ingeschreven? Dit kunt u eenvoudig zien op de website van MijnOverheid. Log in met DigiD en kijk onder het tabblad Identiteit bij uw adresgegevens.

Klopt het aantal niet? Neem dan contact op met de gemeente.

Briefadres aanvragen

Het is mogelijk dat u, omdat u tijdelijk in een instelling verblijft, uw post liever niet op dat adres ontvangt, maar bijvoorbeeld bij familie of vrienden. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen.

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente verzoeken tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens leest u hoe dit werkt.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.