Parkeervergunning

Bewoners woonachtig en bedrijven gevestigd in een gebied met betaald parkeren kunnen een parkeervergunning aanvragen. Het adres waar u woont bepaalt voor welk parkeerproduct u in aanmerking komt. U kunt dus alleen de parkeerproducten uit uw parkeersector aanvragen. U kunt bij uw aanvraag kiezen voor de betaalmethodes iDeal of factuur. Na betaling met iDeal is uw parkeervergunning direct geldig. De verwerktijd van een factuur is vijf werkdagen.

Bekijk de plattegrond. Hier kunt u zien waar u mag parkeren met uw parkeervergunning. Zoom in of zoek op uw adres om te zien waar u kunt parkeren.

Inloggen digitaal parkeerloket

Er zijn 3 soorten parkeervergunningen voor bewoners:

Parkeervergunning 24 uur bewoners binnenstad (wachtlijst)

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een woonadres in de binnenstad.
 • U wordt volgens het RDW aangemerkt als houder van het voertuig. Beschikt u over een voertuig op grond van een leaseovereenkomst? Dan kunt u door middels het overleggen van de overeenkomst als houder worden aangemerkt.
 • U beschikt niet over eigen parkeergelegenheid. In specifieke gevallen kunnen hier aanvullende voorwaarden aangesteld worden. Onder eigen parkeergelegenheid wordt verstaan:
  • een parkeerplaats, zoals een terrein, garage of carport waarover u beschikt of kan beschikken;
  • een parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die -al dan niet tegen betaling- voor bewoners beschikbaar is;
  • parkeergelegenheden die door de eigenaar een andere bestemming hebben gekregen.
  • een gehandicaptenparkeerplaats behorende bij het woonadres.
 • Op het adres mag niet al een geldige 24uurs-parkeervergunning verleend zijn.
 • Het voertuig mag niet geregistreerd staan als kampeerwagen bij het RDW.

Waar mag u parkeren?

Op vergunninghoudersparkeerplaatsen in de sector waar uw parkeervergunning voor is verleend. U krijgt geen vaste plaats en geen garantie dat u voor de deur kunt parkeren.

Uitzonderingen

Als uw vergunning geldig is in sector 1, dan mag u:

 • Ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen aan de Molenberg, Westwal, Havensingel, Van der Weeghensingel/Houtpad en op het parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein.
 • Van maandag t/m zaterdag van 17:00 uur t/m 10:00 uur en zondag de hele dag uitwijken naar de betaalde parkeerplaatsen op de Sint Janssingel.

 

Als uw vergunning geldig is in sector 2, dan mag u:

 • Ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen aan de Baselaarstraat, Molenberg, Westwal, Havensingel, Van der Weeghensingel/ Houtpad of op het parkeerterrein Wilhelminaplein.

 

Als uw vergunning geldig is in sector 3 of 4, dan mag u:

 • Ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen aan de Molenberg, Westwal, Havensingel, Van der Weeghensingel/Houtpad of op het parkeerterrein Wilhelminaplein.

Kosten

Deze parkeervergunning kost € 91,67 per kwartaal.

Avondparkeervergunning bewoners binnenstad

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een woonadres in de binnenstad.
 • U wordt volgens het RDW aangemerkt als houder van het voertuig. Beschikt u over een voertuig op grond van een leaseovereenkomst? Dan kunt u door middels het overleggen van de overeenkomst als houder worden aangemerkt.
 • U beschikt niet over eigen parkeergelegenheid. In specifieke gevallen kunnen hier aanvullende voorwaarden aangesteld worden. Onder eigen parkeergelegenheid wordt verstaan:
  • een parkeerplaats, zoals een terrein, garage of carport waarover u beschikt of kan beschikken;
  • een parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die – al dan niet tegen betaling- voor bewoners beschikbaar is;
  • parkeergelegenheden die door de eigenaar een andere bestemming hebben gekregen.
  • een gehandicaptenparkeerplaats behorende bij het woonadres.
 • Op één adres mogen slechts twee geldige avondparkeervergunningen worden verleend dan wel één 24 uurs parkeervergunning en één avondparkeervergunning.
 • Het voertuig mag niet geregistreerd staan als kampeerwagen bij het RDW.

Waar mag u parkeren?

Op alle betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, met uitzondering van de Parade en de parkeergarages.

Wanneer mag u parkeren?

Van maandag t/m zaterdag van 17.00 tot 10.00 uur en op zon- en feestdagen de hele dag. Op Hemelvaartsdag en Koningsdag is het avondparkeervergunning pas geldig vanaf 17.00 uur tot 10.00 uur.

Kosten

Deze parkeervergunning kost € 40,46 per kwartaal.

Parkeervergunning bewoners woonwijken

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een woonadres in het gefiscaliseerde gebied
 • U wordt volgens het RDW aangemerkt als houder van het voertuig. Beschikt u over een voertuig op grond van een leaseovereenkomst? Dan kunt u door middels het overleggen van de overeenkomst als houder worden aangemerkt.
 • U beschikt niet over eigen parkeergelegenheid. In specifieke gevallen kunnen hier aanvullende voorwaarden aangesteld worden. Onder eigen parkeergelegenheid wordt verstaan:
  • een parkeerplaats, zoals een terrein, garage of carport waarover u beschikt of kan beschikken;
  • een parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die – al dan niet tegen betaling- voor bewoners beschikbaar is;
  • parkeergelegenheden die door de eigenaar een andere bestemming hebben gekregen.
  • een gehandicaptenparkeerplaats behorende bij het woonadres.
 • Het voertuig mag niet geregistreerd staan als kampeerwagen bij het RDW.

Waar mag u parkeren?

Op de betaalde parkeerplaatsen in de sector waar uw parkeervergunning voor is verleend. U krijgt geen vaste plaats en geen garantie dat u voor de deur kunt parkeren.

Kosten

Deze parkeervergunning kost € 12,10 per kwartaal óf € 48,40 per jaar.

Er zijn 4 soorten parkeervergunningen voor bedrijven.

U kunt via het digitaal formulier een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen. Na ontvangst van deze gegevens en een handleiding kunt u inloggen om uw parkeervergunning aan te vragen.

De tarieven voor de parkeervergunningen voor bedrijven zijn:

Parkeervergunning binnenstad maandag t/m vrijdag 08:00-19:00 uur € 129,54 per kwartaal
Parkeervergunning binnenstad maandag t/m zaterdag 07:00-19:00 uur, koopavonden tot 22:00 uur € 163,64 per kwartaal
Parkeervergunning binnenstad voor afgesproken bedrijfstijden € 202,24 per kwartaal
Parkeervergunning woonwijk € 24,19 per kwartaal óf € 96,77 per jaar

Bent u aannemer? En werkt u aan een klus of project in een gebied met betaald parkeren? Vraag dan een tijdelijke parkeervergunning aannemers aan op de pagina Tijdelijke ontheffingen.

Voorwaarden parkeervergunning bedrijf

Het aantal beschikbare eigen parkeergelegenheden waarover de aanvrager beschikt dan wel behoort te beschikken wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen. In de binnenstad worden maximaal 5 parkeervergunningen per bedrijf verleend en aan bedrijven buiten de binnenstad maximaal 10 parkeervergunningen.

 • Een parkeervergunning bedrijf of beroep wordt uitgegeven aan de eigenaar of houder van een voertuig die ter plaatse een bedrijf of beroep uitoefent en het in kader van de bedrijfs- dan wel beroepsuitoefening noodzakelijk is om in een bepaalde sector te parkeren.
 • Voor een bedrijf geldt dat dit bedrijf ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel op een kadastraal geregistreerd adres in het gefiscaliseerde gebied.
 • U kunt een Kamer van Koophandel uittreksel voorleggen waarin staat hoeveel medewerkers u in dienst heeft.
 • Als het bedrijf de vergunning zelf gebruikt, dus niet voor bezoekers.

Kenteken (tijdelijk) wijzigen

Wijzigt uw kenteken? Geef uw wijziging door via het digitaal parkeerloket of maak een afspraak. Het is niet mogelijk een kenteken wijziging telefonisch of per e-mail door te geven.

Als uw kenteken tijdelijk wijzigt dient u dit ook via het digitaal parkeerloket door te geven. U hoeft dan geen documenten voor te leggen. U kunt uw kenteken vijf keer per jaar 21 aaneengesloten dagen tijdelijk wijzigen.

Kenteken wijzigen

Zie hieronder de stappen die u moet nemen om uw kenteken te wijzigingen. Hou er rekening mee dat uw kenteken direct geactiveerd wordt op uw parkeervergunning, als uw kenteken op naam en adres geregisterd staat bij de RDW.

 • Ga naar het digitaal parkeerloket en log in met uw DigiD (bewoners) of met uw gebruikersnaam en wachtwoord (bedrijven);
 • Klik op ‘Wijzigen’ achter uw parkeervergunning en klik op ‘OK’;
  • Als de knop wijzigen niet zichtbaar is: verwijder alle openstaande aanvragen onder ‘Aanvragen’
 • Vink ‘kenteken toevoegen/wijzigen/verwijderen’:
  • Vink ‘Wijzigen ’aan;
  • Selecteer het kenteken dat gewijzigd moet worden en
  • Klik op ‘Volgende stap’;
 • Vul het kenteken in (zonder streepjes of spaties) en klik daarna op ‘Controleer bij RDW’;
 • Heeft u een lease of bedrijfsauto? Ga dan naar de volgende stap. Zo niet, sla 1 stap over.
 • Vink dan ‘Leaseauto of bedrijfsauto’ aan en upload het juiste document bij uw kentekenwijziging. In het document moet staan:
  • Uw huidige NAW-gegevens (bent u verhuisd? dan moet hier uw nieuwe adres staan);
  • De gegevens van de leasemaatschappij of bedrijf;
  • Het kenteken;
  • Handtekening van u en de leasemaatschappij of werkgever. Bent u de eigenaar van het bedrijf? Stel dan een eigen document op wat die voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
 • Klik op ‘Volgende stap’;
  • Bij een Lease-auto of bedrijfsauto’ dient de aanvraag eerst worden goedgekeurd. De verwerkingstijd is 3 werkdagen. Wanneer het document niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden keuren wij uw aanvraag af. U ontvangt hierover een e-mail. Klik op ‘Terug’.
  • Bij een voertuig dat op naam en adres geregistreerd staat bij het RDW is het kenteken direct geactiveerd op uw parkeervergunning.

Kenteken tijdelijk wijzigen

Zie hieronder de stappen die u moet nemen om uw kenteken tijdelijk te wijzigen.

 • Ga naar het digitaal parkeerloket en log in met uw DigiD (bewoners) of met uw gebruikersnaam en wachtwoord (bedrijven);
 • Klik op ‘Wijzigen’ achter uw parkeervergunning en klik op ‘OK’;
  • Als de knop wijzigingen niet zichtbaar is: verwijder alle openstaande aanvragen onder ‘Aanvragen’
 • Klik op ‘Tijdelijk kenteken aanmelden/afmelden’.
  • Selecteer het kenteken dat u tijdelijk wilt vervangen;
  • Vul het tijdelijke kenteken in (zonder streepjes of spaties);
  • Kies een begindatum bij ‘Geldig vanaf’ en klik op ‘Volgende stap’.
 • Kies een einddatum bij ‘Geldig t/m’ en klik daarna op ‘Volgende stap’ waarna de wijziging is doorgevoerd.
  • Let op: Het tijdelijke kenteken mag kan niet langer dan 21 aaneengesloten dagen aangemeld worden op uw parkeervergunning.

Kenteken activeren

Op één parkeervergunning kunnen bewoners drie kentekens en bedrijven tien kentekens aanmelden maar er kan maar één kenteken gebruik maken van de parkeervergunning. U dient het kenteken dat gebruik maakt van de parkeervergunning te activeren:

 • Ga naar het digitaal parkeerloket en log in met uw DigiD (bewoners) of met uw gebruikersnaam en wachtwoord (bedrijven);
 • Klik op het nummer van uw parkeervergunning;
 • Klik op ‘Ingeplande activaties’;
 • Vink het kenteken aan dat die u wilt activeren;
 • Kies voor ‘nu’ of ‘toekomstig tijdstip’ en pas de tijd en datum aan;
 • Klik op ‘Opslaan’

Parkeervergunning verlengen

U kunt vier weken voor de einddatum uw parkeervergunning verlengen.

Parkeervergunning verlengen

 • Ga naar het digitaal parkeerloket en log in met uw DigiD (bewoners) of met uw gebruikersnaam en wachtwoord (bedrijven);
 • Klik op ‘Verlengen’ achter uw parkeervergunning.
 • Klik op ‘Volgende stap’.
 • Klik op ‘Ja’ bij de vraag ‘Gaat u akkoord met deze gegevens?’ en klik op ‘Volgende stap’.
 • Kies voor factuur of iDeal en klik op ‘Volgende stap’.
  • Kies de betaalwijze: iDeal. Na betaling is uw product direct verlengd. Klik op ‘Start online betaling’ en voldoe de betaling.
  • Kiest u voor factuur? Uw factuur wordt per e-mail verzonden. Klik vervolgens op ‘Bewaar de aanvraag’. Let op: de verwerking van een factuur betaling duurt vijf werkdagen. Pas na verwerking van uw betaling is uw parkeervergunning geldig. Betaal deze factuur daarom ruim op tijd voor het einde van de looptijd.

Parkeervergunning automatisch verlengen

Wilt u dat uw parkeervergunning automatisch wordt verlengd? Stel dan een automatisch incasso in.

 • Ga naar het digitaal parkeerloket en log in met uw DigiD (bewoners) of met uw gebruikersnaam en wachtwoord (bedrijven);
 • Klik op uw naam naast “Welkom” rechts bovenin.
 • Vul uw IBAN in onder “Financiële gegevens” en kies betaalmethode “Incasso”.
 • Vink het vakje achter incasso machtiging aan.
 • Druk op akkoord en daarna op opslaan.

Parkeervergunning verlopen

Wanneer u niet tijdig verlengt, verloopt uw parkeervergunning en is dan niet meer geldig. U dient dan opnieuw een parkeervergunning aan te vragen. Uw aanvraag wordt opnieuw getoetst op de huidige voorwaarden.

Verhuizen

Als bewoner verhuizen

Gaat u als bewoner verhuizen? Op het moment dat u bent ingeschreven op het nieuwe adres kunt u via het digitaal loket een (nieuwe) parkeervergunning aanvragen. Een parkeervergunning is niet overdraagbaar en kan niet naar een nieuw adres worden meegenomen. U hebt geen recht meer op de huidige parkeervergunning vanaf de dag dat u ingeschreven bent op uw nieuwe adres.

Bent u nog niet ingeschreven op uw nieuwe adres, maar wilt u tijdens de verbouwing/verhuizing alvast gebruik maken van de bezoekersregeling? U kunt vanaf één maand voor de verhuisdatum een bezoekersregeling voor verhuizing (woonwijken of binnenstad) aanvragen via het digitaal loket.

Als bedrijf verhuizen

Gaat u als bedrijf verhuizen? Geeft dit aan ons door. Een parkeervergunning is niet overdraagbaar en kan niet naar een nieuw adres worden meegenomen. U heeft geen recht meer op uw huidige parkeervergunning vanaf de dag dat u ingeschreven staat op het nieuwe adres. Stuur een e-mail naar stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl met het oude adres, nieuwe adres en KVK-uittreksel met uw nieuwe adres. Wij veranderden uw adres in het digitaal parkeerloket. U kunt via het digitaal parkeerloket een (nieuwe) parkeervergunning aanvragen. Uw aanvraag wordt dan opnieuw getoetst op de huidige voorwaarden.

Parkeervergunning beëindigen

Wilt u uw parkeervergunning beëindigen? Dan kunt u doen via het digitaal parkeerloket. U kunt uw parkeervergunning niet met terugwerkende kracht opzeggen.

Parkeervergunning beëindigen

 • Ga naar het digitaal parkeerloket en log in met uw DigiD (bewoners) of met uw gebruikersnaam en wachtwoord (bedrijven);
 • Klik op ‘Wijzigen’ achter uw parkeervergunning, die u wilt wijzigen en Klik op ‘OK’;
  • Als de knop wijzigingen niet zichtbaar is: verwijder alle openstaande aanvragen onder ‘Aanvragen’
 • Vink ‘Product opzeggen’ aan en klik op ‘Volgende stap’;
 • Kies uw gewenste einddatum en klik op ‘Volgende stap’;
 • Vul uw rekeningnummer (IBAN) voor de restitutie in en klik vervolgens op ‘Volgende stap’;

Wanneer wordt mijn parkeervergunning beëindigd?

 • Als u dat schriftelijk verzoekt.
 • Als u niet meer volgens BRP staat ingeschreven op het woonadres.
 • Als zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die hebben geleid tot vergunningverlening.
 • Als de in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften is gehandeld.
 • Als de parkeervergunning ten onrechte is verleend en de vergunninghouder dit wist of behoorde te weten.
 • Als blijkt dat bij de aanvraag voor een parkeervergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt.
 • Als niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze regeling of de vigerende verordening Parkeerbelasting.
 • De parkeervergunning komt te vervallen indien voor het betreffende gebied geen vergunningenstelsel meer van toepassing is.

Vragen

Hebt u nog vragen? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier of bel: (073) 615 51 55.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.