Erkenning kind en adoptie

Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Maak daarvoor eerst een afspraak bij de gemeente.

Erkenning van een kind

Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet:

 • U bent verplicht om voor het kind te zorgen.
 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht.
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.

U kunt het kind al erkennen tijdens de zwangerschap (een ‘erkenning ongeboren vrucht’). Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn.

Wilt u een kind erkennen voordat het is geboren? Dat kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De biologische moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner met iemand anders.
 • U hebt beiden de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt beiden altijd in Nederland gewoond.
 • U bent beiden in Nederland geboren.

Is bovenstaand allemaal van toepassing? Dan kunt u een afspraak maken.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Wij gaan dan eerst na of het kind kan worden erkend. U kunt bellen naar (073) 615 51 55.

Meenemen naar de afspraak

Breng het volgende mee bij de erkenning van uw kind:

 • Geldig identiteitsbewijs van degene die het kind wil erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • Is het kind 12 jaar of ouder: dan ook een geldig legitimatiebewijs van het kind.
 • Komt alleen de vader of duo-moeder naar de gemeente? Dan heeft hij/zij schriftelijke toestemming van de biologische moeder (en eventueel van het kind jonger dan 16) nodig om het kind te kunnen erkennen. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier dat onderaan de pagina staat.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is moet hij/zij persoonlijk meekomen.

Achternaam kind

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het eerste kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Achternaam van beide ouders vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om uw eerste kind de achternaam van beide ouders te geven. Dit kan als uw kind op of na 1 januari 2024 wordt geboren. Er mogen niet meer dan twee namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen. Meer informatie leest u op de pagina Dubbele achternaam kind.

Ouderlijk gezag

Heeft u uw kind (als ongeboren vrucht) voor 1 januari 2023 erkend en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder (uit wie het kind geboren is) automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank.  Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.

Vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft. Let op! U dient beide aanwezig te zijn bij de erkenning als u ervoor kiest dat moeder alleen het gezag heeft.

Adoptie

Wie een kind adopteert, neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Een verzoek tot adoptie dient u niet in bij de gemeente. Welke stappen u wel moet nemen, leest u op de website van Adoptie.

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Onderstaande pdf-bestanden bij downloads voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf’s te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.