20 nov
19:00

Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20-11

Aangemaakt op: 13-11-2023
Laatste wijziging op: 05-01-2024 10:17:41

Op maandag 20 november 2023 vindt de raadsavond plaats. Tijdens deze avond kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur aandacht vragen voor onderwerpen die hen bezighouden. Ook kunnen ze inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.

Livestream

De vergadering wordt live uitgezonden via YouTube en via de website van Raadsinformatie.

Raadszaal | Bekijk via YouTube | Bekijk via de website van Raadsinformatie

Leuvenzaal | Bekijk via YouTube | Bekijk via de website van Raadsinformatie

Wilt u inspreken?

Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. Stuur een e-mail via het digitaal contactformulier of kijk op de pagina Informeren en Ontmoeten hoe u zich kunt aanmelden om in te spreken.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

 • Verordening interferentiegebied Bodemenergieplan Noordelijke Spoorzone;
 • De Groote Vliet;
 • Rekenkameronderzoek Energietransitie;
 • Afvalstoffenverordening gemeente ’s-Hertogenbosch 2024;
 • wijzigen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord;
 • realisatie Lage Diezebrug;
 • bestemmingsplan Lage Diezebrug;
 • verzoekbesluit onteigeningsplan Noordelijke aansluiting Lage Diezebrug;
 • bestemmingsplan Graafseweg 294;
 • bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012, herziening Loonsestraat 5 en Wolfdijk 2
 • Nuland;
 • herstelbesluit Bestemmingsplan Van Rijckevorselweg 4;
 • aanvullend voorbereidingskrediet MIRT verkenning Knooppuntontwikkeling Bosch Centraal;
 • Cultuurbegroting 2025-2028;
 • Bossche Pas;
 • atelier- en broedplaatsenbeleid;
 • delegeren raadsbevoegdheid openbaar onderwijs en statutenwijziging ATO;
 • wijzigen gemeenschappelijke regelingen GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord
 • Managementrapportage 2023;
 • Archiefverordening gemeente ’s-Hertogenbosch 2023.

Bekijk de volledige agenda op de website van Raadsinformatie.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 27 november besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering 12 december, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.

Kijk voor meer informatie op de pagina Informeren en Ontmoeten of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.