Samen werken we aan sterke bossen

Het Vinkels bos, het Mariaburgbos en de bossen op Landgoed Eikenburg staan voor een uitdaging. Te veel stikstof heeft geleid tot bodemverandering en verzuring. Met als gevolg achteruitgang van deze bossen. In samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland gaan we aan de slag om de achteruitgang te stoppen en de vitaliteit te verbeteren. Via deze pagina houden we u op de hoogte van onze werkzaamheden.

Waarom is dit belangrijk?

We werken aan sterke, klimaatbestendige bossen waarin verschillende planten en dieren kunnen leven. Dit is van belang voor de natuur, het klimaat en de bezoekers van de bossen. Het draagt het bij aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Onze maatregelen

Tot maart 2025 nemen we diverse maatregelen om natuurherstel te bevorderen, biodiversiteit te vergroten en schadelijke effecten van stikstof te verminderen. Dit gaan we doen:

 • Bodemherstel: we gebruiken steenmeel om de bodem te herstellen. Steenmeel is een restproduct van natuursteenwinning en bevat veel mineralen en nutriënten die door verzuring zijn uitgespoeld en de bodem langdurig verbeteren.
 • Ruimte voor waardevolle bomen: we zorgen voor meer licht en ruimte waardoor waardevolle bomen gezond verder kunnen groeien.
 • Diversiteit aan bomen en struiken: we planten verschillende boom- en struiksoorten om de biodiversiteit te bevorderen en de weerstand tegen klimaatverandering en ziekten en plagen te verhogen.
 • Netwerk van dode bomen: we creëren een netwerk van oude en dode bomen om het ecosysteem te versterken.
 • Herstel van het watersysteem: we nemen maatregelen om het natuurlijke watersysteem te herstellen en te verbeteren.

Voorlopige planning

In de komende periode staan onderstaande werkzaamheden gepland. Houd er rekening mee dat de planning kan worden aangepast. We werken altijd zorgvuldig en met respect voor (beschermde) natuurwaarden.

 • November – december 2023: we markeren bomen die zeker behouden moeten blijven vanwege hun belangrijke waarde voor flora en fauna. Ook markeren we bomen die verwijderd moeten worden omdat ze onveilig zijn, of ruimte moeten maken voor andere bomen.
 • November – december 2023: we bepalen de plantlocaties voor nieuwe bomen en stuiken.
 • December 2023 – maart 2024: het handmatig vellen en ringen van bomen om meer licht en ruimte te maken in het bos. Het dode hout blijft in het bos. Dit biedt voedsel, onderdak en leefruimte voor talrijke insecten, schimmels en micro-organismen. Dit trekt op zijn beurt weer vogels en andere dieren die van deze insecten en hun larven leven.
 • Januari – maart 2024: We planten nieuwe bomen en struiken. We kiezen voor verschillende boom- en plantsoorten om de biodiversiteit te vergroten.
 • September 2024: We treffen hydrologische maatregelen
 • Oktober 2024: in het Mariaburgbos en op Landgoed Eikenburg verbeteren we de bodem met steenmeel. We verspreiden dit vanuit een helikopter. Dit proces heeft langdurige voordelen voor de bodem en de natuur.

We hebben een kaart gemaakt waarop u de locaties ziet waar we aan het werk zijn.

Bekijk de kaart

Nieuws en updates

We werken deze pagina regelmatig bij met nieuws over de werkzaamheden.

Subsidie

De gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangt € 570.000,- subsidie voor het versterken van de bossen in Rosmalen. Het geld is afkomstig van de Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Met de subsidie worden zowel de bodem hersteld als nieuwe bomen geplant.

Meer informatie?

Hebt u vragen over de werkzaamheden in het Vinkels bos, het Mariaburgbos of op Landgoed Eikenburg? Neem gerust contact met ons op via de afdeling Openbare Ruimte. Stuur een e-mail naar Openbare Ruimte via dit digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.