Oorlogsresten

In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werden talloze explosieven gebruikt, waarvan sommige nooit zijn afgegaan. Deze niet-ontplofte oorlogsresten, zoals vliegtuigbommen en overige munitie, bevinden zich mogelijk ook in de (water)bodem binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hoewel de kans op (spontane) explosies zeer klein is, is het van belang te weten waar mogelijke explosieven zich bevinden. Zo waarborgen we de veiligheid, vooral bij grondwerkzaamheden.

Bommenkaart

Op de bommenkaart ziet u waar mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog terecht zijn gekomen. Deze kaart is tot stand gekomen op basis van luchtfoto’s en aanvullend archiefonderzoek door Bombs Away B.V uit Utrecht. Dat deze locaties op de kaart staan aangegeven, wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk explosieven aanwezig zijn.

Bommenkaart

Grondwerkzaamheden

Bent u van plan grondwerkzaamheden uit te voeren, zoals graven, heien, het plaatsen van damwanden enzovoort, bekijk dan vooraf de bommenkaart. Als u werkzaamheden wilt uitvoeren in een verdacht gebied is het raadzaam om vooraf de beleidsnota ontplofbare oorlogsresten (pdf) te lezen. Het nemen van voorzorgsmaatregelen ligt bij de grondeigenaar, initiatiefnemer of uitvoerder.

Gemeentelijk beleid en werkzaamheden

De gemeente ’s-Hertogenbosch voert geen preventieve opsporing en verwijdering uit van explosieven in de openbare ruimte. Oorlogsresten die (ruimtelijke) ontwikkelingen of werkzaamheden niet hinderen, laten we liggen. Maatregelen worden alleen getroffen als er een verhoogde kans is op het aantreffen van zware explosieven met een aannemelijk risico op overlijden of letsel.

Bij werkzaamheden in (openbare) gebieden waar een verhoogd risico op afwerpmunitie bestaat, treffen we voorzorgsmaatregelen. Die kunnen bestaan uit:

  • Er vindt detectie plaats van mogelijke explosieven om de veiligheid te waarborgen.
  • Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld om eventuele explosieven op te sporen.
  • Werknemers worden op veilige afstand gehouden, en er wordt gebruik gemaakt van automatisch gestuurde machines om het risico tot een minimum te beperken.

Meer hierover leest u in de beleidsnota ontplofbare oorlogsresten (pdf).

Heeft u explosieven gevonden?

Probeer niet zelf het explosief te verwijderen of te manipuleren. Neem de volgende stappen:

  1. Raak het explosief niet aan
  2. Zet de vindplaats af
  3. Bel de politie via 112. De politie beoordeelt de situatie en schakelt eventueel de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) in.

Volgens de wet ‘Wapens en munitie’ is het niet toegestaan om ontplofbare oorlogsresten in bezit hebben.

Toegankelijkheid pdf-bestand

Mocht u de informatie uit onderstaand pdf-bestand niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact opnemen via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.