Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

Wethouder (PvdA) Portefeuille
  • Wonen
  • Huisvesting bijzondere groepen
  • Zorg
  • Jeugdzorg
  • Toegang en regie (KOO)
  • Inkoop sociaal domein
  • Bestuurlijke vernieuwing

Beluister de podcast of bekijk de video op YouTube om te horen wat de ambities zijn voor de komende vier jaar.