Adresonderzoek

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt ongeveer 6 maanden. Soms kan het ook korter. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.

Adresonderzoek aanvragen

U kunt een adresonderzoek digitaal aanvragen. U kunt dit ook persoonlijk doen. Wilt u langskomen? Maak een afspraak en breng uw legitimatiebewijs mee.

Benaderd voor adresonderzoek

Hebt u bericht ontvangen over een onderzoek naar uw verblijfsadres of dat van een familielid? De gemeente heeft dan een signaal gekregen dat u of uw familielid niet (meer) woont op het bij ons geregistreerde adres. Bijvoorbeeld van een medebewoner, de Belastingdienst of een deurwaarder. We vragen u dringend om te reageren op de brief die u hebt gekregen, via (073) 615 51 55. Reageert u niet? Dan gaat het onderzoek door.

Aantal bewoners op uw adres

Wilt u weten hoeveel bewoners er op uw adres staan ingeschreven? Dit kunt u eenvoudig zien op de website van MijnOverheid. Log in met DigiD en kijk onder het tabblad Identiteit bij uw adresgegevens.

Klopt het aantal niet? Neem dan contact op met de gemeente.

Ontvangt u nog post?

Misschien ontvangt u tijdens het adresonderzoek nog steeds poststukken. Deze zijn gericht aan de persoon waar u een adresonderzoek naar laat uitvoeren. Wij vragen u de post van de gemeente ongeopend naar ons retour te sturen. Deze retour gekomen post kan namelijk dienen als bewijs dat iemand niet woont op het adres.

Uw gemeente controleert adressen

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP; van brandweer en sociaal loket tot de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Eind 2014 gaf het Kabinet daarom het startsein voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Doel: het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adres gerelateerde fraude. Lees op de website van het RVIG meer over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.