Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Houders van een rechtsgeldige Europese gehandicaptenparkeerkaart kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen.

 • Procedure

  Wij streven er naar binnen 2 weken uw aanvraag in behandeling te nemen. Wij controleren of u aan alle voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Als u hier recht op heeft, dan nemen wij telefonisch contact met u op om in overleg met u de precieze plaats te bepalen en de procedure toe te lichten.

  Voor het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats wordt een verkeersbesluit gepubliceerd in het Gemeenteblad. Hierin wordt een bezwaartermijn van 6 weken aangehouden. Als wij geen bezwaar hebben ontvangen ontvangt u na 6 weken een factuur. Na het voldoen van de factuur wordt de gehandicapten-parkeerplaats aangelegd.

  Indien u woonachtig bent in de binnenstad, dient u ook een bijbehorende parkeervergunning aan te vragen. Voor de bewoners van de overige wijken is dit niet nodig.

 • Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats bestuurder

  Aan een bestuurder van een motorvoertuig kan een gehandicaptenparkeerplaats worden toegekend indien:

  1. De bestuurder volgens de BRP staat ingeschreven op het woonadres of uit een werkgeversverklaring blijkt dat aanvrager voor een aaneengesloten periode werkzaam is op het bedrijfsadres;
  2. De bestuurder in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder voor minimaal één jaar en
  3. Blijkt dat de parkeerdruk zodanig is dat de bestuurder in redelijkheid niet in staat is zelfstandig de afstand tussen de bestemming en de eerst aanwezige parkeergelegenheid aan één stuk te voet te overbruggen.
  4. De aanvrager over een eigen parkeergelegenheid beschikt als bedoeld in de nadere regels parkeervergunningen ’s-Hertogenbosch 2021, rekening houdend met beperkingen in de bewegingsvrijheid van aanvrager en de aanpassingsmogelijkheden op deze eigen parkeergelegenheid
 • Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats passagier

  Een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van een passagier kan worden toegekend indien:

  1. De passagier volgens de BRP staat ingeschreven op het woonadres of uit een werkgeversverklaring blijkt dat de aanvrager voor een aaneengesloten periode werkzaam is op het bedrijfsadres;
  2. De passagier in het bezig is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als passagier en
  3. Blijkt dat vanwege de parkeerdruk en uit het oogpunt van verkeersveiligheid en de doorstroming van verkeer niet wenselijk is dat de bestuurder van het motorvoertuig in de directe omgeving van de woning van de gehandicapte passagier stopt ten behoeve van het in- of uitstappen van de gehandicapte òf het uit het oogpunt van zorg niet mogelijk is om aanvrager alleen te laten gedurende de tijd die nodig is om het voertuig te parkeren.
  4. De aanvrager over een eigen parkeergelegenheid beschikt als bedoeld in de nadere regels parkeervergunningen ’s-Hertogenbosch 2021, rekening houdend met beperkingen in de bewegingsvrijheid van aanvrager en de aanpassingsmogelijkheden op deze eigen parkeergelegenheid
 • Kosten

  De kosten voor het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is eenmalig € 166,20. Als u uw gehandicaptenparkeerplaats wil verplaatsen brengen wij hier opnieuw € 166,20 voor in rekening.

 • Intrekking gehandicaptenparkeerplaats

  De toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken:

  1. Indien de aanvrager verhuisd is;
  2. Indien de aanvrager niet meer in het bezit is van een auto of in geval van een passagier, niet meer duurzaam over een auto kan beschikken;
  3. Na overlijden van degene ten behoeve van wie de parkeerplaats is aangelegd;
  4. Wanneer de parkeerplaats is toegewezen op grond van door de aanvrager onjuist verschafte gegevens en de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest.
  5. De toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats kan worden ingetrokken indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.