Rioolheffing

Iedere eigenaar en/of gebruiker van een pand betaalt rioolheffing. Hiermee betaalt de gemeente onder andere inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater.

Tarieven

De tarieven rioolheffing voor 2024 zijn:

Eigenaren € 74,64 per pand (2023: € 68,76)
Gebruikers € 73,56 per pand, waterverbruik tot 500 m3 (2023: € 67,76)

De tarieven voor waterverbruik boven 500 m3 vindt u in de Verordening Rioolheffing.

U betaalt in 2024 dus meer rioolheffing. De kosten zijn gestegen en dit hebben we doorgerekend in de tarieven.

Vermindering rioolheffing

Wij verminderen rioolheffing gebruik als u in de loop van het jaar verhuist of bij overlijden. U (of de erfgenamen) hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen.

Verhuist u binnen de gemeente naar een adres waar u ook weer de belastingplichtige bent? Dan krijgt u geen vermindering voor de rioolheffing gebruik. De eerder ontvangen aanslag geldt dan voor het restant van het jaar voor het nieuwe adres.

Rioolheffing eigenaar betaalt u als u op 1 januari eigenaar bent van een woning. Een verhuizing of overlijden na 1 januari heeft dus geen invloed op het bedrag dat u betaalt.

Betalen rioolheffing

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari. U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding rioolheffing

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Bezwaar maken

Klopt de aanslag rioolheffing niet of bent u het er niet mee eens? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Ga daarvoor naar de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.