Schade, aansprakelijkheid gemeente

Hebt u schade en vindt u dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Vul hiervoor het aansprakelijkstellingsformulier in.

Het door u ingediende aansprakelijkstellingsformulier kan worden doorgestuurd naar onze verzekeringsmaatschappij en/of naar één van onze aannemers. Uw aansprakelijkheidsstelling wordt in behandeling genomen waarbij in eerste instantie wordt bepaald door wie de schade is ontstaan.

Is de gemeente ’s-Hertogenbosch aansprakelijk, dan kan uw aansprakelijkheidsstelling worden doorgezet naar onze verzekeringsmaatschappij die voor ons uw aansprakelijkheidsstelling zal behandelen. Is de schade ontstaan door een van onze aannemers, dan is deze aannemer aansprakelijk en wordt het formulier naar de aannemer doorgestuurd. De aannemer zal uw aansprakelijkstelling in behandeling nemen en mogelijk contact met u opnemen.

Uw burgerservicenummer hebben wij als gemeente nodig om u te identificeren. Uw burgerservicenummer zal niet worden doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij dan wel naar de aannemers.

Nadeelcompensatie vragen

Handelt de gemeente rechtmatig en heeft u schade? Dan komt u misschien in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor nadeelcompensatie?

  1. Nadeelcompensatie door omgevingsrechtelijke besluiten
    U kunt schade hebben door de verlening van een omgevingsvergunning of een ander besluit dat op grond van de Omgevingswet is genomen. Bijvoorbeeld als u het vrije uitzicht vanuit uw woning verliest en uw huis hierdoor minder waard wordt. Misschien komt u in aanmerking voor vergoeding van de schade in de vorm van nadeelcompensatie. Vul hiervoor het digitaal formulier in.
  2. Nadeelcompensatie door andere besluiten of feitelijke handelingen
    U kunt schade hebben door een verkeersbesluit of feitelijke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan noodzakelijke, grotere en langdurige weg-, riool-, vervangings-, verkeerswerkzaamheden, waardoor u minder bereikbaar bent, hinder en of schade ondervindt waardoor u als burger of als ondernemer zwaar wordt getroffen. Misschien komt u in aanmerking voor vergoeding van de schade in de vorm van nadeelcompensatie. Vul hiervoor het digitaal formulier in.

Planschade vragen

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 verdwijnt de wettelijke regeling voor planschade. Wel kunt u, door overgangsrecht, nog steeds schade door een wijziging, uitwerking of afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening hebben. Dan komt u misschien toch in aanmerking voor planschade. Vul hiervoor het aanvraagformulier planschade (pdf) in.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.