Uittreksel of afschrift

Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u op bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Een uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. We verwerken uw aanvraag van een afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen. U ontvangt het per post. Hebt u het sneller nodig, maak dan een afspraak via het digitaal formulier. Voorbeelden van aktes die u op kunt vragen zijn: geboorteakte, overlijdensakte of een huwelijksakte.

Soorten afschrift en uittreksels

Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Een afschrift uit de Burgerlijke Stand vraagt u aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Voor het buitenland hebt u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

Een uittreksel BRP (voorheen: GBA) is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze ontvangt u dan per post.

Speciale uittreksels zijn onder andere:

 • Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita.
 • Bewijs van ongehuwd geregistreerd staan.
 • Bewijs van Nederlanderschap.

Aanvragen vanuit het buitenland

Uittreksel BRP vanuit het buitenland opvragen

Woont u in het buitenland? U kunt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch geen uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen. U vraagt dit aan bij één van de 19 gemeenten die zijn aangesloten bij het RNI loket (Registratie Niet-ingezetenen).

Akte burgerlijke stand vanuit het buitenland opvragen

U kunt bij ons een akte uit de burgerlijke stand digitaal opvragen wanneer de levensgebeurtenis (geboorte, partnerschap, huwelijk, overlijden) ook in onze gemeente heeft plaatsgevonden. Aanvragen kan via de knop “akte burgerlijke stand aanvragen” op deze pagina. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig. Hebt u geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan via de website van DigiD.

Kunt of wilt u geen DigiD aanvragen? U vraagt de akte burgerlijke stand dan aan:

 • door iemand namens u te machtigen;
 • door een persoonlijk bezoek aan de gemeentebalie. Maak een afspraak.
 • schriftelijk via de post:
  – stuur een originele brief naar gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch;
  – zet in uw brief;
  – de datum en plaats van de levensgebeurtenis en naam (namen) van betrokkene(n);
  – waarvoor u de akte burgerlijke stand nodig heeft;
  – het adres waar wij de akte(n) naar toe moeten sturen;
  – sluit de brief af met de datum, uw naam en uw handtekening;
  – voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf waarop ook uw handtekening staat bij de brief.

U kunt de akte burgerlijke stand niet opvragen via e-mail.

Nog vragen? Neem voor meer informatie contact op.

Bewijs van in leven zijn

Voor het bewijs van in leven zijn bestaan 2 modellen:

 • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland en kunt u online aanvragen. We sturen u dit binnen 5 werkdagen per post toe.
 • Het bewijs van in leven zijn dat ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in Nederland en het buitenland. Dit model moet u persoonlijk aanvragen. Maak een afspraak.

Kosten

Uittreksel BRP balie of digitaal € 12,65
Uittreksel BRP schriftelijk € 17,20
Afschrift akte burgelijke stand (geboorte, overlijden of huwelijk) balie of digitaal € 16,60
Meertalig modelformulier (dit zijn extra kosten op de normale prijs van een afschrift akte burgerlijke stand) € 16,60
Afschrift akte burgerlijke stand schriftelijk € 21,10

Tegemoetkoming slachtoffers WO II transporten NS

Voor de tegemoetkoming NS aan slachtoffers of nabestaanden holocaust heeft u een akte of uittreksel nodig. Deze moet u persoonlijk aanvragen. Maak een afspraak. Geef bij de aanvraag aan dat u het uittreksel of de akte nodig heeft voor deze tegemoetkoming NS.

Als ondernemer een uittreksel of afschrift aanvragen?

U kunt uw aanvraag per post indienen. Stuur de aanvraag op origineel briefpapier van uw kantoor naar de afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. In de brief omschrijft u de gerechtelijke procedure waarvoor de gegevens nodig zijn. Ook eventuele toevoegingen stuurt u mee.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.