Nieuws

  Ruim 10.000 nieuwe woningen in ‘s-Hertogenbosch

  20 januari 2022

  In februari 2020 lanceerde het college het maatregelenpakket ‘sneller bouwen aan ’s-Hertogenbosch’. Dat resulteerde in diverse maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Met als doel om zo snel mogelijk de druk op de woningmarkt te verlagen.…

  Start werkzaamheden station Rosmalen

  18 januari 2022

  Dit jaar richten we het gebied rond het station Rosmalen opnieuw in. We zorgen voor goede voorzieningen in de buurt van het station. Zo realiseren we meer en goede fietsparkeerplaatsen en meer autoparkeerplaatsen met een veilige en aantrekkelijke…

  Samen maken we Nuland en Vinkel veiliger

  17 januari 2022

  Hoe gaat het met de veiligheid in Nuland en Vinkel? Een terugblik op onze vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners over dit onderwerp.

  Winkels, sportclubs en kappers weer open

  14 januari 2022

  Tijdens de persconferentie op 14 januari maakte het Kabinet voorzichtige versoepelingen bekend. De winkels, sportclubs en contactberoepen mogen vanaf zaterdag 15 januari weer open. De horeca en de cultuursector blijven nog tot zeker 25 januari dicht.…

  Illegale bewoning en hennep in panden huisjesmelkers

  13 januari 2022

  Naar aanleiding van meerdere meldingen van vermoedens van illegale bewoning en uitbuiting zijn op 12 januari 15 locaties gecontroleerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de politie en andere veiligheidspartners.

  Eigen bijdrage Wmo 2022

  12 januari 2022

  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurde in de afgelopen weken twee brieven naar inwoners die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners konden in deze brieven de hoogte van hun eigen bijdrage voor 2022 lezen.

  Ook De Rijzert en Yuverta halen jongerenwerkers naar school

  10 januari 2022

  In augustus 2020 is op de Bossche Vakschool een pilot gestart. Daar zijn drie jongerenwerkers van PowerUp073 aan de slag gegaan om de verbinding te leggen tussen het leven van de leerlingen op school en het leven van de leerlingen buiten school –…

  Koo-wijkplein De Kiek wordt verbouwd

  29 december 2021

  Vanaf maandag 10 januari wordt Koo-wijkplein De Kiek verbouwd. Het wijkplein is te vinden aan de Dageraadsweg in Oost. Tijdens de verbouwing is De Kiek tijdelijk gesloten.

  Gemeentelijke belastingen

  27 december 2021

  Eind december verstuurde de gemeente aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen. Inwoners en bedrijven die nog geen aanslagbiljet voor 2021, 2020 of 2019 ontvingen, ontvangen deze mogelijk nu.

  Afvalkalender 2022 en informatie over afval rondom de feestdagen

  24 december 2021

  De Afvalkalender 2022 is er! Lees ook alle informatie over afval rondom de feestdagen in gemeente ’s-Hertogenbosch.

  Aandacht voor jong en oud

  22 december 2021

  Ondanks de lockdown en coronabeperkingen zijn er veel vrijwilligers en professionals die deze kerstvakantie voor onder meer jongeren en ouderen activiteiten organiseren.

  Platanen Boschveldweg gered

  22 december 2021

  We hebben de resultaten van het onderzoek naar een nieuwe plek voor de ondergrondse trillingswerende constructie (TROC) bij de Boschveldweg ontvangen. Uit dit onderzoek blijkt dat de wand langs het spoor aan de Boschveldweg zo kan worden geplaatst…

  Eerste boom in Zuid geplant

  20 december 2021

  In de laatste schoolweek van 2021 ging de eerste nieuwe boom in Zuid de grond in. Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat) en groep 8 leerling Asiya plantten samen een tamme kastanje achter de school, de plek waar dit bijzondere project zo’n…

  Praat mee over veiligheid in Rosmalen en de Groote Wielen

  20 december 2021

  Op dinsdag 11 januari vanaf 19.45 uur is er een online bijeenkomst voor inwoners van Rosmalen en de Groote Wielen over veiligheid in de buurt.

  Harde lockdown is harde boodschap voor iedereen

  18 december 2021

  De harde lockdown is een harde boodschap voor ons allemaal.

  Rotonde Postweg weer open voor alle verkeer

  17 december 2021

  Vanaf vandaag zijn beide fietsbruggen en de autowegen bij de Postweg open voor alle verkeer. In de nieuwe situatie is het gemotoriseerd verkeer gescheiden van het fietsverkeer op de rotonde.

  Vuelta parcours in Nederland opnieuw onthuld

  17 december 2021

  In Madrid werd gisteren het parcours van La Vuelta 2022 bekend gemaakt. Met een Nederlands tintje, de eerste drie dagen vinden plaats op Nederlandse bodem. Na twee jaar uitstel, zal de 77e editie op 19 augustus van start gaan in Utrecht, gevolgd door…

  Stijging verwacht in productie woningbouw

  16 december 2021

  De verwachting is dat de productie van woningbouw in de komende jaren stijgt. Dat blijkt uit de cijfers van het laatste kwartaalbericht over woningbouw.

  Inwoners realiseren hun droom voor een betere toekomst

  16 december 2021

  Veel inwoners zetten zich in voor een gezondere, schonere en socialere toekomst. Als gemeente ondersteunen we hen daarbij via de subsidie Sustainable Development Goals. Zo kunnen we samen werken aan een betere toekomst.

  Eerste Hulp bij Geldzaken voor de energierekening

  16 december 2021

  De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich zorgen om de groep inwoners die te maken krijgt met een stijgende energierekening en die niet in staat zijn deze te betalen. Vanuit het Rijk is een aanvullende compensatie beschikbaar voor inwoners met een laag…

  Samen zorgvuldig komen tot autoluwe binnenstad

  15 december 2021

  Om te zorgen dat de historische binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar blijft, willen we graag komen tot een autoluwe binnenstad. Een binnenstad waar we fietsen, lopen, deelmobiliteit en openbaar vervoer stimuleren. En die selectief toegankelijk is…

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20 december

  14 december 2021

  Op maandag 20 december vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 19.00 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  Burgemeester sluit twee panden Daviottenweg

  10 december 2021

  Donderdag 9 december vond er een grote gezamenlijke actie tegen ondermijning plaats. Hierbij trokken Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Enexis en een woningcorporatie samen op met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Verschillende adressen zijn…

  Explosieven gevonden bij Maastrichtseweg

  10 december 2021

  Bij werkzaamheden aan de Maastrichtseweg zijn vanochtend 47 explosieven gevonden. De weg is afgesloten voor alle verkeer om nader onderzoek te doen. Het verkeer wordt teruggeleid naar de A2. Fietsers worden omgeleid langs de Oosterplas. Er staan…

  Nieuwe zeilhavens Ooster- en Zuiderplas

  09 december 2021

  Als het aan het college ligt, worden de zeilhavens aan de Ooster- en Zuiderplas vernieuwd. En komt er extra budget voor het realiseren van het watersportpaviljoen bij het Engelermeer. Hiervoor is nu onvoldoende geld in de begroting van de gemeente…

  Evenementen op kalender 2022 gepland!

  09 december 2021

  Het is ook voor de organisatoren van evenementen een ongewisse periode. De vraag voor veel van hen is of hun evenement door kan gaan. Toch hebben we in deze coronatijd voor 2022 een evenementenkalender opgesteld, waar er ruim 130 op staan.  

  ’s-Hertogenbosch economische toplocatie

  09 december 2021

  In het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter en Elsevier naar economische toplocaties heeft de gemeente de tweede plaats behaald. Na Haarlemmermeer (met Schiphol) is ’s-Hertogenbosch economisch de best presterende gemeente van Nederland.

  Vrijwilligers in het zonnetje

  07 december 2021

  7 december is de Dag van de Vrijwilliger. Een mooi moment om de 44.000 vrijwilligers uit onze gemeente extra te bedanken. Zeker dit jaar, want 2021 is ook nog eens het nationale Jaar van de Vrijwilliger.

  EU-subsidie voor de Smart City Monitor

  06 december 2021

  De Europese Unie stelt ruim 800.000, - euro subsidie beschikbaar voor het project Smart City Monitor. Daarvan ontvangt de gemeente ‘s-Hertogenbosch bijna 200.000, - euro. Deze Smart City Monitor geeft onder meer inzicht in bezoekers- en…

  Digitale Gehandicaptenparkeerkaart

  03 december 2021

  Op 3 december, Wereld Gehandicapten Dag, tekenen we een intentieverklaring om mee te doen aan het project ‘Digitale Gehandicaptenparkeerkaart’. Met dit project wordt het voor inwoners met een gehandicaptenparkeerkaart makkelijker om digitaal te…

  Start werkzaamheden omgeving Van Berckelstraat

  03 december 2021

  De Van Berckelstraat richten we in als een fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Voordat we starten met deze werkzaamheden, voeren we werkzaamheden uit in omliggende straten. Op 6 december gaan we hiermee aan de slag in de Pelssingel, de Van der…

  Opnieuw invallen met vuurwerkvondsten en lachgas

  02 december 2021

  Deze week hebben we een vervolg gegeven aan de vuurwerkinvallen die we vorige week deden samen met de politie. Op basis van verschillende meldingen en vermoedens werden deze week met succes nog zes woningen, twee bedrijven en 9 garageboxen…

  Een grillige tijd met veel vragen, maar samen kunnen we dit aan

  02 december 2021

  Na een optimistische zomer is de coronacrisis terug en hebben we weer te maken met beperkende maatregelen. We zien de ziekenhuisbezetting weer toenemen en merken in gesprekken dat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn.

  Burgemeester Mikkers: Heb oog voor elkaar, praat met elkaar, zorg voor elkaar.

  27 november 2021

  Ik draai er niet omheen: na gisteren weten we dat we in een lastige 3 weken komen. Een periode waarin we er met elkaar alles aan moeten doen om het coronavirus terug te dringen. Wanneer ons dat gezamenlijk lukt, kunnen we snel weer uitkijken naar…

  Samen doen wat nodig is

  26 november 2021

  De drie voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s, waaronder Jack Mikkers, hebben vrijdagavond opgeroepen om ‘samen de schouders er onder te zetten en iedereen een steentje bij te laten dragen’ om deze fase van de coronacrisis door te…

  Activiteiten Jongerencentrum Noord van start

  25 november 2021

  In het jongerencentrum Noord zijn Hambaken Connect en PowerUp073 voortvarend gestart met activiteiten. Als eerste richten ze samen met jongeren uit ’s-Hertogenbosch Noord het jongerencentrum opnieuw in.

  Succesvolle pilot slimme wegdeksensoren krijgt vervolg

  25 november 2021

  Een jaar lang testten we in ’s-Hertogenbosch slimme wegdeksensoren. Deze sensoren leverden ons informatie over verkeersstromen en andere factoren die van invloed zijn op het verkeer. Zoals temperatuur en neerslag.

  Hoe staat het ervoor met bestemming Brabantbad?

  19 november 2021

  In juni van dit jaar is er door omwonenden en gebruikers van het park een petitie aangeboden aan de gemeente. Hierin is gevraagd niet in het park te gaan bouwen. We (de gemeente en ontwikkelende partij) hebben naar aanleiding hiervan met de…

  75.000-100.000 bomen erbij!

  19 november 2021

  In het programma Meer bos in ’s-Hertogenbosch beschrijven we hoe en waar we de komende jaren meer bos willen realiseren. We planten bossen in en rond de gemeente. In de stad moeten we het hebben van Tiny forests en vogelbosjes.

  ‘s-Hertogenbosch wint Elektrisch Vervoer Award

  18 november 2021

  Op 18 november ontvingen wij de Elektrisch Vervoer Award (EV-award) voor de regio Zuid. We ontvingen deze Award van het Expertisecentrum Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid (RAL-Zuid) omdat we voorop lopen in laadinfrastructuur en het stimuleren…

  ´S-PORTCAFÉ - Welcome to the future!

  18 november 2021

  Maandag 15 november vond voor het eerst sinds lange tijd het ´S-PORTCAFÉ weer plaats. Na een lange afwezigheid pakte Team Verenigingsondersteuning van ´S-PORT groots uit met theater, een keynote en interactief tafelgesprek.

  1 jaar noodopvang voor 300 asielzoekers

  18 november 2021

  Op het eerdere terrein van Hypeco in de directe buurt van Autotron, komt een noodopvang van 300 asielzoekers. Die mag er een jaar blijven. Hiermee gaat het college in op een verzoek van de provincie Noord-Brabant en het Centraal Orgaan opvang…

  Ontwikkelingen musea Museumkwartier

  15 november 2021

  De colleges van de provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch willen twee ontwikkelingen verder gaan onderzoeken. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met Design Museum Den Bosch en Het Noordbrabants Museum.

  Samen maken we Maliskamp veiliger

  15 november 2021

  Heb je een plan om Maliskamp veiliger te maken? Laat het ons weten!

  Voorbereiding nieuwe Lage Diezebrug stapje verder

  10 november 2021

  Het gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta is in december 2020 door de raad vastgesteld. Een van de projecten uit het gebiedsperspectief is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het verleggen en verlagen van de Diezebrug.

  Beleef D’n Elfde van d’n Elfde met gezond verstand

  10 november 2021

  Aankomende donderdag is d’n Elfde van d’n Elfde. Een datum die in de agenda staat van veel Oeteldonkers. De dag kan samen gevierd worden. Wel duidelijk op een andere manier dan Oeteldonkers gewend zijn. Met veel minder publiek en met een aantal…

  Dag van de Mantelzorg: Zorg voor een ander, zorg voor elkaar

  10 november 2021

  Woensdag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. We gebruiken deze dag om onze waardering voor alle mantelzorgers, van jong tot oud, extra uit te spreken.

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 15 november 2021

  09 november 2021

  Op maandag 15 november 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  Update dienstverlening

  08 november 2021

  We vragen u om, waar mogelijk, uw zaken online te regelen. U kunt veel online doen.

  Procedure vergunningverlening flexwoningen Noordoosthoek

  05 november 2021

  Voor de zomervakantie lag het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’ ter inzage. Met dit plan willen we op een duurzame en groene wijze verder bouwen aan De Groote Wielen.

  Positief advies over DTV als lokale omroep

  05 november 2021

  Als het aan het college van B en W ligt vervult DTV ook de komende 5 jaar de rol van lokale omroep in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om hierover een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat…

  Gemeente op koers bij huisvesting vergunninghouders

  05 november 2021

  Nederland heeft sinds enige tijd te maken met een grote toestroom van asielzoekers. Ook is sprake van een lage uitstroom van vergunninghouders uit de asielzoekerscentra naar woningen. Hierdoor is de druk op asielzoekerscentra in Nederland de laatste…

  Geslaagde middag met 3000 bollen planten in Boschveld

  03 november 2021

  De provincie Noord-Brabant is een project gestart in samenwerking met VELT, vereniging voor ecologisch tuinieren. Hiervoor planten we op 15 voorbeeldplekken in Brabant velden van biologisch geteelde bloembollen. Zo’n veld is er nu ook in…

  Jongerencentrum de Poort blijft open

  03 november 2021

  Het beeld is ontstaan dat de gemeente jongerencentrum de Poort wil sluiten. Dat is niet het geval. Jongerencentrum de Poort blijft gewoon open voor alle jongeren uit ’s-Hertogenbosch Noord. HambakenConnect en PowerUp073 gaan er activiteiten…

  Innovatie Kwartier Den Bosch zet datastad verder op de kaart

  27 oktober 2021

  Gemeente ’s-Hertogenbosch zet haar ambities voor dé datastad van Nederland kracht bij met de realisatie van een hoogwaardig ontwikkelgebied. De komende jaren wordt het voormalig Grenco, Grasso en EKP-Zuid-terrein in de Spoorzone ’s-Hertogenbosch…

  Voormalig kinderdagverblijf Gaasterland in de verkoop

  21 oktober 2021

  We zien het steeds meer: mensen willen graag meer zeggenschap over de bouw en het ontwerp van de eigen woning. Sommigen willen kleiner wonen, meer gebruik maken van duurzame materialen. Anderen willen graag samen wonen en voorzieningen – zoals…

  Activiteiten voor jongeren in de Poort

  21 oktober 2021

  HambakenConnect en PowerUp073 gaan activiteiten voor jongeren organiseren in jongerencentrum de Poort. Zij leveren daarvoor samen de personele inzet. Dat hebben de gemeente en de twee organisaties met elkaar afgesproken. HambakenConnect en PowerUp073…

  Tegels eruit, groen erin: Ruim 30.000 tegels gewipt!

  08 oktober 2021

  De eindstand van het NK Tegelwippen is bekend. ’s-Hertogenbosch is op de 22e plek geëindigd (van de 81 gemeenten). Maar liefst 30.641 tegels zijn vanaf maart tot en met september door inwoners gewipt. De tegels hebben ze vervangen voor planten,…

  Bewoners dachten mee over laadplekken

  07 oktober 2021

  We weten waar de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen in onze gemeente. De beoogde locaties liggen vast in wijklaadplannen. Dat deden we samen met inwoners. Zij konden de afgelopen periode via een interactieve kaart reageren op de beoogde…

  Samen werk maken van Gelijke Kansen

  01 oktober 2021

  Tijdens de Meetup Gelijke Kansen, op donderdagavond 30 september in de Gruyterfabriek, gaven de ruim 50 aanwezigen het startschot voor de Gelijke Kansen Community ’s-Hertogenbosch. Op uitnodiging van wethouder Kâhya bespraken zij hoe ze er samen voor…