Nieuws

  Burgemeester Mikkers: Heb oog voor elkaar, praat met elkaar, zorg voor elkaar.

  27 november 2021

  Ik draai er niet omheen: na gisteren weten we dat we in een lastige 3 weken komen. Een periode waarin we er met elkaar alles aan moeten doen om het coronavirus terug te dringen. Wanneer ons dat gezamenlijk lukt, kunnen we snel weer uitkijken naar…

  Samen doen wat nodig is

  26 november 2021

  De drie voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s, waaronder Jack Mikkers, hebben vrijdagavond opgeroepen om ‘samen de schouders er onder te zetten en iedereen een steentje bij te laten dragen’ om deze fase van de coronacrisis door te…

  Activiteiten Jongerencentrum Noord van start

  25 november 2021

  In het jongerencentrum Noord zijn Hambaken Connect en PowerUp073 voortvarend gestart met activiteiten. Als eerste richten ze samen met jongeren uit ’s-Hertogenbosch Noord het jongerencentrum opnieuw in.

  Succesvolle pilot slimme wegdeksensoren krijgt vervolg

  25 november 2021

  Een jaar lang testten we in ’s-Hertogenbosch slimme wegdeksensoren. Deze sensoren leverden ons informatie over verkeersstromen en andere factoren die van invloed zijn op het verkeer. Zoals temperatuur en neerslag.

  Hoe staat het ervoor met bestemming Brabantbad?

  19 november 2021

  In juni van dit jaar is er door omwonenden en gebruikers van het park een petitie aangeboden aan de gemeente. Hierin is gevraagd niet in het park te gaan bouwen. We (de gemeente en ontwikkelende partij) hebben naar aanleiding hiervan met de…

  75.000-100.000 bomen erbij!

  19 november 2021

  In het programma Meer bos in ’s-Hertogenbosch beschrijven we hoe en waar we de komende jaren meer bos willen realiseren. We planten bossen in en rond de gemeente. In de stad moeten we het hebben van Tiny forests en vogelbosjes.

  ‘s-Hertogenbosch wint Elektrisch Vervoer Award

  18 november 2021

  Op 18 november ontvingen wij de Elektrisch Vervoer Award (EV-award) voor de regio Zuid. We ontvingen deze Award van het Expertisecentrum Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid (RAL-Zuid) omdat we voorop lopen in laadinfrastructuur en het stimuleren…

  ´S-PORTCAFÉ - Welcome to the future!

  18 november 2021

  Maandag 15 november vond voor het eerst sinds lange tijd het ´S-PORTCAFÉ weer plaats. Na een lange afwezigheid pakte Team Verenigingsondersteuning van ´S-PORT groots uit met theater, een keynote en interactief tafelgesprek.

  1 jaar noodopvang voor 300 asielzoekers

  18 november 2021

  Op het eerdere terrein van Hypeco in de directe buurt van Autotron, komt een noodopvang van 300 asielzoekers. Die mag er een jaar blijven. Hiermee gaat het college in op een verzoek van de provincie Noord-Brabant en het Centraal Orgaan opvang…

  Collectieve zorgverzekering

  17 november 2021

  De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ en VGZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen.

  Ontwikkelingen musea Museumkwartier

  15 november 2021

  De colleges van de provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch willen twee ontwikkelingen verder gaan onderzoeken. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met Design Museum Den Bosch en Het Noordbrabants Museum.

  Samen maken we Maliskamp veiliger

  15 november 2021

  Heb je een plan om Maliskamp veiliger te maken? Laat het ons weten!

  Voorbereiding nieuwe Lage Diezebrug stapje verder

  10 november 2021

  Het gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta is in december 2020 door de raad vastgesteld. Een van de projecten uit het gebiedsperspectief is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het verleggen en verlagen van de Diezebrug.

  Beleef D’n Elfde van d’n Elfde met gezond verstand

  10 november 2021

  Aankomende donderdag is d’n Elfde van d’n Elfde. Een datum die in de agenda staat van veel Oeteldonkers. De dag kan samen gevierd worden. Wel duidelijk op een andere manier dan Oeteldonkers gewend zijn. Met veel minder publiek en met een aantal…

  Dag van de Mantelzorg: Zorg voor een ander, zorg voor elkaar

  10 november 2021

  Woensdag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. We gebruiken deze dag om onze waardering voor alle mantelzorgers, van jong tot oud, extra uit te spreken.

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 15 november 2021

  09 november 2021

  Op maandag 15 november 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  Sinterklaas kiest Bossche binnenstad voor alle inkopen

  09 november 2021

  Sinterklaas heeft besloten op zondagmiddag 14 november inkopen te gaan doen voor alle Bossche kinderen. Dat is gróót nieuws, want meestal doet Sinterklaas dit in het geheim. Maar in dit bijzondere coronajaar hoopt Sinterklaas toch de…

  Update dienstverlening

  08 november 2021

  We vragen u om, waar mogelijk, uw zaken online te regelen. U kunt veel online doen.

  Procedure vergunningverlening flexwoningen Noordoosthoek

  05 november 2021

  Voor de zomervakantie lag het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’ ter inzage. Met dit plan willen we op een duurzame en groene wijze verder bouwen aan De Groote Wielen.

  Positief advies over DTV als lokale omroep

  05 november 2021

  Als het aan het college van B en W ligt vervult DTV ook de komende 5 jaar de rol van lokale omroep in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om hierover een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat…

  Gemeente op koers bij huisvesting vergunninghouders

  05 november 2021

  Nederland heeft sinds enige tijd te maken met een grote toestroom van asielzoekers. Ook is sprake van een lage uitstroom van vergunninghouders uit de asielzoekerscentra naar woningen. Hierdoor is de druk op asielzoekerscentra in Nederland de laatste…

  Aardgasvrij wordt het nieuwe normaal

  04 november 2021

  Voor verwarmen, koken en warm water gebruiken we nu veelal aardgas. Aardgas kent de laatste tijd een enorme prijsstijging kent. Voor iedereen is het mogelijk eigen verbruik van aardgas te verminderen. Dat kan door het nemen van kleine…

  Clean-up day; samen houden we de buurt schoon

  04 november 2021

  Zaterdag 30 oktober hebben we samen met buurtbewoners de Gestelse buurt goed schoongemaakt tijdens de Clean-Up Day. Het regende hard en dat stond een hoge opkomst helaas in de weg maar met z’n allen hebben we maar liefst 12 volle vuilniszakken…

  Geslaagde middag met 3000 bollen planten in Boschveld

  03 november 2021

  De provincie Noord-Brabant is een project gestart in samenwerking met VELT, vereniging voor ecologisch tuinieren. Hiervoor planten we op 15 voorbeeldplekken in Brabant velden van biologisch geteelde bloembollen. Zo’n veld is er nu ook in…

  Jongerencentrum de Poort blijft open

  03 november 2021

  Het beeld is ontstaan dat de gemeente jongerencentrum de Poort wil sluiten. Dat is niet het geval. Jongerencentrum de Poort blijft gewoon open voor alle jongeren uit ’s-Hertogenbosch Noord. HambakenConnect en PowerUp073 gaan er activiteiten…

  Bevrijdings- en Veteranendag ’s-Hertogenbosch

  27 oktober 2021

  Op vrijdag 22 en woensdag 27 oktober staat ’s-Hertogenbosch stil bij zijn 77 jarige bevrijding in 1944. In onze bevrijdingsweek waarderen we ook onze Bossche veteranen.

  Innovatie Kwartier Den Bosch zet datastad verder op de kaart

  27 oktober 2021

  Gemeente ’s-Hertogenbosch zet haar ambities voor dé datastad van Nederland kracht bij met de realisatie van een hoogwaardig ontwikkelgebied. De komende jaren wordt het voormalig Grenco, Grasso en EKP-Zuid-terrein in de Spoorzone ’s-Hertogenbosch…

  Voormalig kinderdagverblijf Gaasterland in de verkoop

  21 oktober 2021

  We zien het steeds meer: mensen willen graag meer zeggenschap over de bouw en het ontwerp van de eigen woning. Sommigen willen kleiner wonen, meer gebruik maken van duurzame materialen. Anderen willen graag samen wonen en voorzieningen – zoals…

  Activiteiten voor jongeren in de Poort

  21 oktober 2021

  HambakenConnect en PowerUp073 gaan activiteiten voor jongeren organiseren in jongerencentrum de Poort. Zij leveren daarvoor samen de personele inzet. Dat hebben de gemeente en de twee organisaties met elkaar afgesproken. HambakenConnect en PowerUp073…

  Baggeren wijk Maaspoort

  21 oktober 2021

  Waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch gaan we begin november starten met het baggeren van de watergangen in de wijk Maaspoort. Dat doen we ongeveer eens in de zeven jaar met alle watergangen in onze gemeente.

  Data Week NL 2021 laat zien dat data ertoe doet

  20 oktober 2021

  Van 25 t/m 30 oktober 2021 vindt de 4de editie van de Data Week NL plaats. Voortbordurend op het successen van eerdere edities. We maken met de Data Week NL zichtbaar wat de betekenis van data voor maatschappelijke opgaven is. Bouwend aan het…

  Herfstblad

  19 oktober 2021

  Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen. Blad waait overal naartoe. Het blad dat vandaag in de beplanting ligt, ligt morgen op het gazon en overmorgen op straat. Op straat wordt blad, zeker in de natte periode, kapotgereden en vertrapt.…

  Terugblik controleactie tijdens Week van de Veiligheid

  18 oktober 2021

  Vorige week was het de landelijke Week van de Veiligheid. In onze gemeente werken we iedere dag hard aan de veiligheid van onze inwoners. Voor én achter de schermen. Dat doen we om een leefomgeving veilig en eerlijk te houden.

  Bevoorrading binnenstad: schoon en slim

  15 oktober 2021

  In ’s-Hertogenbosch zetten we actief in op slimme en schone bevoorrading. Om dit voor elkaar te krijgen werken we actief samen met verschillende stakeholders en andere partijen. Partijen die een rol spelen op het gebied van bevoorrading in de stad.

  Samen maken we de wijk West veiliger

  15 oktober 2021

  Hoe gaat het met de veiligheid in de wijk West? Een terugblik op onze vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners over dit onderwerp. Op 30 oktober nodigen we inwoners van de Kruiskamp uit die plannen hebben om hun buurt veiliger te maken.

  Werkzaamheden Oranjeboulevard van start!

  15 oktober 2021

  De komende jaren richten we de weg rondom de binnenstad opnieuw in. De komende maanden werken we daarbij aan de volgende fase van de Oranjeboulevard. Die tussen de Koningsweg en de Lekkerbeetjesstraat. We starten in oktober met werk aan beide…

  Samen maken we de Binnenstad, Muntel, Vliert en Orthenpoort veiliger

  15 oktober 2021

  Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Voor iedereen een groot goed om prettig te wonen. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hiermee aan de slag met inwoners en organisaties in de wijken Binnenstad, Muntel, Vliert…

  Marleen Damen nieuwe sectordirecteur gemeente

  15 oktober 2021

  De sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een nieuwe directeur. Het college heeft dinsdag ingestemd met de benoeming van Marleen Damen.

  Brand AVI: reactie burgemeester

  14 oktober 2021

  Weer een brand aan de Rietveldenkade. Helaas. Eén die gepaard gaat met een grote impact op de wijde omgeving. Inwoners hebben last van de rookontwikkeling afkomstig van de brand. Voor nu, volg de instructies van de Veiligheidsregio en laat…

  Brand bedrijf Rietveldenkade

  14 oktober 2021

  Informatie over de brand aan de Rietveldenkade op donderdag 14 oktober 2021.

  Aanpak deelmobiliteit

  13 oktober 2021

  Gemeente ’s-Hertogenbosch is en blijft steeds op zoek naar nieuwe kansen om elke reis voor de gebruiker te verbeteren.

  Tegels eruit, groen erin: Ruim 30.000 tegels gewipt!

  08 oktober 2021

  De eindstand van het NK Tegelwippen is bekend. ’s-Hertogenbosch is op de 22e plek geëindigd (van de 81 gemeenten). Maar liefst 30.641 tegels zijn vanaf maart tot en met september door inwoners gewipt. De tegels hebben ze vervangen voor planten,…

  Ondersteuning blijft ook na corona nodig

  08 oktober 2021

  Hoewel het met corona steeds meer de goede kant uitgaat, blijven we waakzaam en ondersteunen we groepen die door corona extra hard geraakt zijn en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden.

  Bewoners dachten mee over laadplekken

  07 oktober 2021

  We weten waar de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen in onze gemeente. De beoogde locaties liggen vast in wijklaadplannen. Dat deden we samen met inwoners. Zij konden de afgelopen periode via een interactieve kaart reageren op de beoogde…

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 11 oktober 2021

  06 oktober 2021

  Op maandag 11 oktober 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.00 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  Theaterfestival Boulevard wint de Toegankelijkheidsprijs 2021

  05 oktober 2021

  Theaterfestival Boulevard is de winnaar van de Toegankelijkheidsprijs 2021. Deze prijs gaat elk jaar naar een organisatie of persoon die zich inzet voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en/of gebruiksvriendelijkheid voor mensen met een beperking.

  Wij doen mee aan Coming Out Dag

  05 oktober 2021

  Op 11 oktober is het Coming Out Dag. Er is veel te doen rond deze dag in ’s-Hertogenbosch.   

  Op je snelheid letten én sparen voor West

  05 oktober 2021

  Om de automobilisten en eigen wijkbewoners te wijzen op hun verkeersgedrag staat er van 5 oktober t/m 26 oktober 2021 een snelheidsmeterspaarpot in de Churchilllaan. Dit is een zogenaamde spaarpot waarbij iedere automobilist die zich aan de snelheid…

  Bewoners kiezen locaties voor 97 nieuwe bomen in Zuid

  05 oktober 2021

  In de wijk Zuid planten we tussen november en maart 97 nieuwe bomen. Deze bomen zijn verdeeld over 26 locaties in de wijk. Deze plekken zijn aangewezen door bewoners.

  Gelijke kansen in de kinderopvang: PeuterPlus!

  04 oktober 2021

  Dit schooljaar zijn wij gestart met een uniek en vernieuwend concept: de PeuterPlus groepen. Samen met onze lokale partners van de community Gelijke Kansen ’s-Hertogenbosch zijn we aan de slag gegaan om kinderen al op jonge leeftijd gelijke kansen te…

  Inwoners maken de gemeente wijzer

  04 oktober 2021

  We willen graag weten hoe onze inwoners over verschillende onderwerpen denken. Daarom doet de gemeente onderzoek. Met de resultaten werken we aan een prettige, duurzame en veilige leefomgeving.

  Samen werk maken van Gelijke Kansen

  01 oktober 2021

  Tijdens de Meetup Gelijke Kansen, op donderdagavond 30 september in de Gruyterfabriek, gaven de ruim 50 aanwezigen het startschot voor de Gelijke Kansen Community ’s-Hertogenbosch. Op uitnodiging van wethouder Kâhya bespraken zij hoe ze er samen voor…

  Belastingdienst opent steunpunt bij Weener XL

  01 oktober 2021

  Inwoners van ’s-Hertogenbosch en omgeving kunnen vanaf nu met al hun vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen terecht bij het nieuwe steunpunt van de Belastingdienst. Het steunpunt is gevestigd bij Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf…

  Jongeren realiseren hun droom voor een betere toekomst

  27 september 2021

  Of het nu gaat over duurzaamheid, minder armoede of beter onderwijs. Veel jongeren zetten zich in voor een gezondere, schonere en socialere toekomst. De gemeente wil hen daarbij ondersteunen door de subsidie Sustainable Development Goals.

  Vogelhuisjes in Boschveld

  27 september 2021

  Nieuwe bewoners van Boschveld kregen vogelhuisjes van kunstenares Christine Jetten. Het is onderdeel van keramische kunst die op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch is te vinden.

  Sluitende begroting in onzekere tijden

  24 september 2021

  Ondanks de onzekere tijden presenteert het college een sluitende begroting voor 2022. Daarmee wordt het solide financiële beleid van de afgelopen jaren voortgezet. Het college stelt in de begroting dat de gemeente ’s-Hertogenbosch, net als andere…

  Belangrijke stap voor nieuwe huisvesting Weener XL

  24 september 2021

  De aanneemovereenkomst voor de uitvoering van de nieuwbouw van Weener XL is op vrijdag 24 september 2021 ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de nieuwe huisvesting van Weener XL.

  50,5 Hectare zonnevelden ter ontwikkeling

  23 september 2021

  Acht bedrijven en inwoners kunnen aan de slag om hun voorstel over een zonneveld verder uit te werken. Alle plannen samen gaan nu uit van circa 50,5 hectare aan zonnevelden.

  Groen licht voor de herinrichting Onderwijsboulevard

  23 september 2021

  Samen met omwonenden, onderwijsinstellingen en ondernemers uit de buurt is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor het herinrichten van de Onderwijsboulevard. De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2022.

  We maken samen een mooie dag van 11-11!

  22 september 2021

  Over 7 weken is het d’n Elfde van d’n Elfde. En dat kan gevierd worden. Niet alleen thuis zoals afgelopen jaar, maar ook in de binnenstad. Dat is de uitkomst van de overleggen tussen horeca en gemeente.

  De Textiel Race komt naar ’s-Hertogenbosch

  21 september 2021

  De herfst komt er aan. Een mooi moment om uw kledingkast weer eens op te ruimen. De Afvalstoffendienst organiseert van 27 september tot en met 21 oktober a.s. de Textiel Race. 10 Basisscholen zamelen zoveel mogelijk textiel in om te laten zien hoe…

  Samen maken we Kruiskamp veiliger

  20 september 2021

  Heb je een plan om Kruiskamp veiliger te maken? Laat het ons weten!

  Samen maken we de wijken Zuid, Oost en Hintham veiliger

  20 september 2021

  Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Voor iedereen een groot goed om prettig te wonen. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hiermee aan de slag met inwoners en organisaties in de wijken Zuid, Oost en Hintham.

  Nationale Sportweek 2021

  17 september 2021

  Van 17 tot en met 26 september 2021 is de Nationale Sportweek. Het thema van dit jaar is net als vorig jaar 'Sport doet iets met je'.

  Een voetgangersbrug van afvalplastic?

  16 september 2021

  Kunnen we van afvalplastic zoals dopjes, zakjes en bakjes een veilige 3D geprinte brug voor fietsers en voetgangers maken? Dat gaan we onderzoeken samen met Avans Hogeschool, Sparkling Plastic, Spark Makers Zone en de Provincie Noord-Brabant. De…

  Komende jaren stijgende lijn voor bouw nieuwe woningen

  16 september 2021

  De cijfers over de bouw van nieuwe woningen wijzen in de goede richting. Die laten in de komende jaren namelijk een stijgende lijn zien. Zo is te lezen in het laatste kwartaalbericht over woningbouw.

  Initiatiefnemers voor bruisende Sluiswachterskade gezocht

  16 september 2021

  De locatie van de Sluiswachterskade is een plek met kansen in het gebied van het Zuid-Willemspark. Het Zuid-Willemspark, dat zich ontwikkelt van kanaal naar park, heeft de ambitie om een levendige en groene plek te zijn.

  1 miljoen voor culturele sector

  16 september 2021

  Het college wil met nog eens 1 miljoen euro de culturele sector in ’s-Hertogenbosch ondersteunen. Geld om professionele organisaties en amateurkunstverenigingen te helpen. Het geld hebben we van het Rijk ontvangen.

  Genomineerden Toegankelijkheidsprijs 2021

  15 september 2021

  Carlijn Beers, Paul van Gellecom en Theaterfestival Boulevard maken dit jaar kans op het winnen van de Toegankelijkheidsprijs. De prijs gaat naar een inwoner van of organisatie in de gemeente ‘s-Hertogenbosch die zich inzet voor toegankelijkheid voor…

  La Vuelta Holanda 2022

  13 september 2021

  La Vuelta, de ronde van Spanje, gaat volgend jaar op vrijdagavond 19 augustus 2022 officieel van start met een ploegentijdrit in Utrecht. Tijdens de tweede etappe, op zaterdag 20 augustus, koerst het peloton van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht.

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20 september 2021

  13 september 2021

  Op maandag 20 september 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  World Cleanup day: 18 september

  13 september 2021

  Op zaterdag 18 september is het World Cleanup day. Wil je je inzetten voor een schone buurt? Ga individueel of met je gezin aan de slag.

  Fietsparkeren op fietsvlonders

  09 september 2021

  Een tijd geleden zijn we op drie plekken gestart met het aanbrengen van tijdelijke fietsvlonders. Een fietsvlonder betekent extra fietsparkeerplekken voor inwoners die hun fiets niet binnen of op eigen terrein kunnen stallen. De ervaringen zijn…

  Opnieuw financiële steun voor de sport

  08 september 2021

  Het college heeft besloten ook in het tweede kwartaal van 2021 een deel van de vaste huur van gemeentelijke sportaccommodaties aan sportverenigingen kwijt te schelden. De verenigingen ontvangen van ons een mail over de werkwijze.

  Praat mee over veiligheid in Nuland en Vinkel

  08 september 2021

  Inwoners van Nuland en Vinkel zijn van hare welkom op onze bijeenkomsten met burgemeester Jack Mikkers. We presenteren dan de resultaten van onze onderzoeken naar veiligheid in de dorpen.

  Nieuwe fietsbrug officieel geopend!

  06 september 2021

  Vanmorgen is de eerste fietsbrug over de Postweg, aan de kant van het spoor, officieel geopend door wethouders Kâhya (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Van de Ven (gemeente Vught). Symbolisch knipten zij samen een lint door. Ook deelden ze 100…

  Fiets- en voetbrug over de Groote Wielenplas

  30 augustus 2021

  Over de Groote Wielenplas komt een fiets- en voetbrug op de locatie van de Rosmalensedijk. De brug verbindt het zuidelijke deel van De Groote Wielen met het centrum aan de noordkant. BAM Infra Nederland maakte samen met hun partner A&E Architecten…

  Graffiti op afvalcontainers krijgt vervolg

  11 augustus 2021

  De Afvalstoffendienst en Kings of Colors gaan op 23 locaties nog eens 76 containers ‘pimpen’. Dit gebeurt onder de noemer ‘Container Kunst’. Eerder werkten we al samen om de afvalcontainers op het Goulmy en Baarplein te verfraaien. Een oproep aan…

  Fleurrijke akkerranden in ’s-Hertogenbosch

  06 augustus 2021

  ’s-Hertogenbosch wil een duurzame gemeente zijn. Een van de maatregelen om dit te realiseren is het zaaien van granen- en bloemenmengsels op akkerranden. De gemeente heeft, net zoals andere gemeenten, meerdere hectares grond in bezit. Deze grond…

  Aanpak eenzaamheid: extra tandje erbij

  23 juli 2021

  Steeds meer inwoners voelen zich eenzaam. Dat is zeker sinds de coronapandemie het geval. En dan gaat het zeker niet alleen over ouderen; ook jongeren geven steeds vaker aan met gevoelens van eenzaamheid te kampen.

  Einde coronapandemie in zicht, maar we zijn er nog niet

  01 juli 2021

  Het lijkt erop dat de corona-pandemie op z’n retour is en dat het leven dat we kenden grotendeels terugkeert. Natuurlijk blijft behoedzaamheid geboden en is het belangrijk ons aan de maatregelen te houden, zoals het naleven van de anderhalve meter.

  Ondernemertafels helpen ondernemers verder

  03 juni 2021

  Weener XL, het werk en ontwikkelbedrijf van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en ZZPBoost, een community van zelfstandig ondernemers, organiseren sinds kort ondernemertafels voor ondernemers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ondernemers schuiven aan om…

  Voorzichtigheid blijft nodig bij nieuwe versoepelingen

  19 mei 2021

  De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s roepen op tot voorzichtigheid bij nieuwe versoepelingen coronamaatregelen.

  Tijdelijke ondersteuning kosten (TONK) versoepeld

  30 april 2021

  Veel inwoners kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Vooral mensen die te maken hebben met een inkomensdaling en toch flinke woonlasten moeten betalen. Tot nu toe maakten weinig inwoners gebruik van de TONK. Daarom heeft het college…

  Samen verder na de coronacrisis

  29 april 2021

  Corona heeft invloed op de samenleving, dat weten we. Het afgelopen jaar heeft het college al veel maatregelen genomen. Gericht op helpen, ondersteunen en bieden van perspectief. Tot april 2021 is hier ongeveer 39 miljoen euro mee gemoeid. Dit bedrag…

  Kabinet wil met openingsplan meer mogelijk maken

  13 april 2021

  Het kabinet heeft een openingsplan gepresenteerd waarin stap voor stap meer mogelijk is in de samenleving. De huidige coronamaatregelen blijven zeker tot 28 april gehandhaafd.

  Plaatsing tijdelijke woningen Cementrum opnieuw verlengd

  09 april 2021

  Het college van Ben W heeft de plaatsing van 11 tijdelijke woningen op het parkeerterrein van het Cementrum in ’s-Hertogenbosch met drie maanden verlengd. In de woningen worden dak- en thuislozen opgevangen, omdat de reguliere opvang vanwege de 1,5…

  Koo ingang voor hulp na corona

  06 april 2021

  Het afgelopen jaar zijn veel mensen geraakt door corona. Sommige klachten kunnen lang duren. Herkent u dit, of heeft u andere problemen door corona? Bel dan met Koo. Voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is Koo de ingang voor informatie,…

  Helpende hand voor inwoners

  01 april 2021

  De coronacrisis stelt het uithoudingsvermogen van veel inwoners op de proef. De sociale en mentale gevolgen van de crisis zijn groot. Vooral bij jongeren. Veel inwoners voelen zich eenzaam en vinden het moeilijker om er een gezonde leefstijl op na te…

  Maatregelen tegen corona blijven gelden

  23 maart 2021

  Het kabinet handhaaft het huidige pakket coronamaatregelen tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat een uur later in, namelijk om 22.00 uur. Dit heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt.

  Aanvragen TONK

  10 maart 2021

  Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende en hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien…

  Geen verdere verruiming lockdown

  08 maart 2021

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen.

  Gedenkplek coronaslachtoffers en nabestaanden

  04 maart 2021

  In samenwerking met de stichting Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde landelijke stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting) starten we met de realisatie van een gedenkplek voor coronaslachtoffers en nabestaanden van…

  Campus073: extra aandacht voor jongeren

  26 februari 2021

  Vanaf 1 maart start Campus073 in vier jongerencentra met extra begeleiding en aandacht voor jongeren. Campus073 is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar die binnen de gemeente wonen of naar school gaan.

  Voorzichtige verruimingen lockdown

  23 februari 2021

  Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er 4 voorzichtige versoepelingen komen in de lockdown.

  Dropzone: luisterend oor en advies voor jongeren

  22 februari 2021

  In deze coronatijd hebben jongeren het extra moeilijk en ervaren zij problemen. Denk aan eenzaamheid, schoolprestaties, gezondheid, mantelzorg en relaties. Niet iedereen kan daar thuis of met vrienden makkelijk over praten. Daarom gaat vanaf maandag…

  Regeling TONK komt eraan

  17 februari 2021

  Hebt u als zelfstandige of werknemer minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u de noodzakelijke kosten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling TONK. Dat is de Tijdelijke…

  Avondklok geldt ook vanavond

  16 februari 2021

  De avondklok geldt, ook vanavond. Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok. Meer informatie vind je op…

  Aanvulling op aanpak gevolgen coronacrisis

  10 februari 2021

  Het college heeft opnieuw een aantal maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van coronacrisis. Dit doet zij mede aan de hand van onderzoek onder inwoners. Dat onderzoek is onlangs voor de derde keer gehouden. Uit de resultaten komt…

  Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers

  10 februari 2021

  Veel ondernemers worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid voor ondernemers die in ‘s-Hertogenbosch wonen. Zij kunnen met financiële vragen terecht bij ‘Eerste Hulp Bij Gelzaken voor…