Nieuws

  50,5 Hectare zonnevelden ter ontwikkeling

  23 september 2021

  Acht bedrijven en inwoners kunnen aan de slag om hun voorstel over een zonneveld verder uit te werken. Alle plannen samen gaan nu uit van circa 50,5 hectare aan zonnevelden.

  Groen licht voor de herinrichting Onderwijsboulevard

  23 september 2021

  Samen met omwonenden, onderwijsinstellingen en ondernemers uit de buurt is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor het herinrichten van de Onderwijsboulevard. De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2022.

  We maken samen een mooie dag van 11-11!

  22 september 2021

  Over 7 weken is het d’n Elfde van d’n Elfde. En dat kan gevierd worden. Niet alleen thuis zoals afgelopen jaar, maar ook in de binnenstad. Dat is de uitkomst van de overleggen tussen horeca en gemeente.

  De Textiel Race komt naar ’s-Hertogenbosch

  21 september 2021

  De herfst komt er aan. Een mooi moment om uw kledingkast weer eens op te ruimen. De Afvalstoffendienst organiseert van 27 september tot en met 21 oktober a.s. de Textiel Race. 10 Basisscholen zamelen zoveel mogelijk textiel in om te laten zien hoe…

  Samen maken we Kruiskamp veiliger

  20 september 2021

  Heb je een plan om Kruiskamp veiliger te maken? Laat het ons weten!

  Samen maken we de wijken Zuid, Oost en Hintham veiliger

  20 september 2021

  Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Voor iedereen een groot goed om prettig te wonen. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hiermee aan de slag met inwoners en organisaties in de wijken Zuid, Oost en Hintham.

  Nationale Sportweek 2021

  17 september 2021

  Van 17 tot en met 26 september 2021 is de Nationale Sportweek. Het thema van dit jaar is net als vorig jaar 'Sport doet iets met je'.

  Een voetgangersbrug van afvalplastic?

  16 september 2021

  Kunnen we van afvalplastic zoals dopjes, zakjes en bakjes een veilige 3D geprinte brug voor fietsers en voetgangers maken? Dat gaan we onderzoeken samen met Avans Hogeschool, Sparkling Plastic, Spark Makers Zone en de Provincie Noord-Brabant. De…

  Komende jaren stijgende lijn voor bouw nieuwe woningen

  16 september 2021

  De cijfers over de bouw van nieuwe woningen wijzen in de goede richting. Die laten in de komende jaren namelijk een stijgende lijn zien. Zo is te lezen in het laatste kwartaalbericht over woningbouw.

  Initiatiefnemers voor bruisende Sluiswachterskade gezocht

  16 september 2021

  De locatie van de Sluiswachterskade is een plek met kansen in het gebied van het Zuid-Willemspark. Het Zuid-Willemspark, dat zich ontwikkelt van kanaal naar park, heeft de ambitie om een levendige en groene plek te zijn.

  1 miljoen voor culturele sector

  16 september 2021

  Het college wil met nog eens 1 miljoen euro de culturele sector in ’s-Hertogenbosch ondersteunen. Geld om professionele organisaties en amateurkunstverenigingen te helpen. Het geld hebben we van het Rijk ontvangen.

  Genomineerden Toegankelijkheidsprijs 2021

  15 september 2021

  Carlijn Beers, Paul van Gellecom en Theaterfestival Boulevard maken dit jaar kans op het winnen van de Toegankelijkheidsprijs. De prijs gaat naar een inwoner van of organisatie in de gemeente ‘s-Hertogenbosch die zich inzet voor toegankelijkheid voor…

  La Vuelta Holanda 2022

  13 september 2021

  La Vuelta, de ronde van Spanje, gaat volgend jaar op vrijdagavond 19 augustus 2022 officieel van start met een ploegentijdrit in Utrecht. Tijdens de tweede etappe, op zaterdag 20 augustus, koerst het peloton van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht.

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20 september 2021

  13 september 2021

  Op maandag 20 september 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  World Cleanup day: 18 september

  13 september 2021

  Op zaterdag 18 september is het World Cleanup day. Wil je je inzetten voor een schone buurt? Ga individueel of met je gezin aan de slag.

  Fietsparkeren op fietsvlonders

  09 september 2021

  Een tijd geleden zijn we op drie plekken gestart met het aanbrengen van tijdelijke fietsvlonders. Een fietsvlonder betekent extra fietsparkeerplekken voor inwoners die hun fiets niet binnen of op eigen terrein kunnen stallen. De ervaringen zijn…

  Opnieuw financiële steun voor de sport

  08 september 2021

  Het college heeft besloten ook in het tweede kwartaal van 2021 een deel van de vaste huur van gemeentelijke sportaccommodaties aan sportverenigingen kwijt te schelden. De verenigingen ontvangen van ons een mail over de werkwijze.

  Praat mee over veiligheid in Nuland en Vinkel

  08 september 2021

  Inwoners van Nuland en Vinkel zijn van hare welkom op onze bijeenkomsten met burgemeester Jack Mikkers. We presenteren dan de resultaten van onze onderzoeken naar veiligheid in de dorpen.

  Nieuwe fietsbrug officieel geopend!

  06 september 2021

  Vanmorgen is de eerste fietsbrug over de Postweg, aan de kant van het spoor, officieel geopend door wethouders Kâhya (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Van de Ven (gemeente Vught). Symbolisch knipten zij samen een lint door. Ook deelden ze 100…

  Fiets- en voetbrug over de Groote Wielenplas

  30 augustus 2021

  Over de Groote Wielenplas komt een fiets- en voetbrug op de locatie van de Rosmalensedijk. De brug verbindt het zuidelijke deel van De Groote Wielen met het centrum aan de noordkant. BAM Infra Nederland maakte samen met hun partner A&E Architecten…

  Gemeentelijke controle hondenbelasting 2021

  25 augustus 2021

  Wie een hond heeft, moet hiervoor hondenbelasting betalen. In september 2021 gaat de hondencontrole weer van start. Wij controleren dan op de aanwezigheid van honden.

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 30 augustus

  25 augustus 2021

  Op maandag 30 augustus vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.00 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  De Bossche Kermis gaat door!

  13 augustus 2021

  Van 20 tot en met 29 augustus strijkt de Bossche Kermis, net als vorig jaar, weer neer op het terrein van de Brabanthallen.

  Graffiti op afvalcontainers krijgt vervolg

  11 augustus 2021

  De Afvalstoffendienst en Kings of Colors gaan op 23 locaties nog eens 76 containers ‘pimpen’. Dit gebeurt onder de noemer ‘Container Kunst’. Eerder werkten we al samen om de afvalcontainers op het Goulmy en Baarplein te verfraaien. Een oproep aan…

  Fleurrijke akkerranden in ’s-Hertogenbosch

  06 augustus 2021

  ’s-Hertogenbosch wil een duurzame gemeente zijn. Een van de maatregelen om dit te realiseren is het zaaien van granen- en bloemenmengsels op akkerranden. De gemeente heeft, net zoals andere gemeenten, meerdere hectares grond in bezit. Deze grond…

  Nieuwe werkwijze jongerenwerk in Noord

  29 juli 2021

  Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop het jongerenwerk in Noord uitgevoerd gaat worden. Een kwartiermaker heeft hiervoor advies uitgebracht in het rapport ‘Jongeren Gehoord’. Het college neemt dit advies over.

  Bossche draak terug op Stationsplein

  28 juli 2021

  De Bossche draak is terug op het Stationsplein. Bijna anderhalf jaar logeerde hij op het voorplein van Het Noordbrabants Museum. Nu is hij terug op zijn eigen fontein.

  Blauwalg in gemeente ’s-Hertogenbosch

  27 juli 2021

  Waterschap Aa en Maas en de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben blauwalg aangetroffen in de Watertuinen in de wijk De Groote Wielen. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier.

  Sluipwespen en sluipvliegen helpen bij bestrijding eikenprocessierups

  27 juli 2021

  Om overlast van de eikenprocessierups te beperken zuigen we niet alleen de nesten weg, we roepen ook de hulp in van natuurlijke vijanden. Koolmezen eten de rupsen op en sluipwespen en sluipvliegen leggen hun eitjes in de rupsen of poppen van de…

  Aanpak eenzaamheid: extra tandje erbij

  23 juli 2021

  Steeds meer inwoners voelen zich eenzaam. Dat is zeker sinds de coronapandemie het geval. En dan gaat het zeker niet alleen over ouderen; ook jongeren geven steeds vaker aan met gevoelens van eenzaamheid te kampen.

  Volgende stap handhaving Asfaltcentrale

  22 juli 2021

  Aan het begin van dit jaar is bij de asfaltcentrale meer uitstoot van benzeen gemeten dan is toegestaan. Daarna heeft de asfaltcentrale aan de Veemarktkade een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat hoe de asfaltcentrale de uitstoot wil verminderen.

  ’s-Hertogenbosch doet mee met oprichting BrabantRing

  22 juli 2021

  Moderne digitale toepassingen stellen hoge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid van digitale verbindingen. Zeker als het om maatschappelijke toepassingen gaat, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs of verkeersmanagement. Om dit te…

  Bossche economie houdt zich staande

  22 juli 2021

  Uit de laatste Economische Monitor blijkt dat de economie van ‘s-Hertogenbosch in vergelijking met andere regio’s afgelopen jaar goed functioneerde. De economische gevolgen van de coronacrisis zijn wel steeds duidelijker zichtbaar, maar worden tot nu…

  Waterschap verwacht geen grote problemen door hoogwater

  16 juli 2021

  De hevige regenval in onder andere het zuiden van Limburg leidt tot hoge waterstanden in de Maas. We weten nog niet precies wanneer de Maas bij ’s-Hertogenbosch de hoogste stand bereikt. Naar verwachting is dat ergens tussen zondagavond en…

  Bouw deelgebied F Gasthuiskwartier stap verder

  16 juli 2021

  De woningmarkt in Nederland, en ook die in Den Bosch, staat onder druk. Daarom werken we, waar dat kan, mee aan het mogelijk maken van nieuwbouw. Het Gasthuiskwartier is een van de locaties waar dat mogelijk is. Nu gaat het bouwplan voor deelgebied F…

  Prostitutie controle

  16 juli 2021

  In samenwerking met de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (voorheen vreemdelingenpolitie) hebben we op 15 juli een prostitutie controle uitgevoerd in ‘s-Hertogenbosch, Vught en Nuland. Op meerdere locaties werden prostituees…

  Gelijke kansen voor mensen met een beperking; Inclusie Agenda

  15 juli 2021

  ‘s-Hertogenbosch werkt aan een toegankelijke gemeente voor iedereen, ook voor inwoners met een beperking. Daarom hebben we samen met partners en ervaringsdeskundigen de Lokale Inclusie Agenda gemaakt.

  Definitief ontwerp Van Berckelstraat

  15 juli 2021

  De Van Berckelstraat wordt ingericht als een fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Het college heeft deze week het definitieve ontwerp vastgesteld.

  Controle zeven panden op illegale bewoning

  09 juli 2021

  Samen met de politie en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (vroeger Vreemdelingenpolitie genoemd) hebben we op 7 juli zeven panden gecontroleerd.

  Bezoekersloket VVV Visit Den Bosch open!

  09 juli 2021

  We zijn trots op onze prachtige en eeuwenoude binnenstad. Waar je ook komt en wie je ook bent, je wordt gastvrij ontvangen. Een fysiek bezoekersloket is daarbij een vanzelfsprekend visitekaartje. Vrijdag 9 juli is de Moriaan weer open onder de naam…

  Klokken Sint-Jan luiden heropening toren in

  09 juli 2021

  Vandaag zijn de klokken van de Sint-Jan met de hand geluid. Dit was voor het eerst in meer dan 65 jaar. De jongste beiaardier van Nederland, Darian van tien, was een van de zeven gelukkigen die een klok mocht luiden.

  Gemeente brengt podcast uit

  08 juli 2021

  Meer horen over wat er zich in de gemeente afspeelt? Dat kan vanaf nu ook via de ‘Boschcast’. De komende tijd brengen we iedere maand een podcast aflevering uit. In dit Bosch kwartiertje krijg je informatie over allerlei onderwerpen en leuke…

  Lucasprijs voor Jerrold Saija

  08 juli 2021

  Jerrold Saija is de winnaar van de Lucasprijs 2021. Wij reiken deze prijs jaarlijks uit aan het beste werk van de Bossche afgestudeerden van kunstacademie St. Joost.

  Doe mee aan het NK Tegelwippen!

  07 juli 2021

  Liggen er tegels in jouw tuin? Dit is hét moment om ze eruit te halen: gemeente ’s-Hertogenbosch doet mee aan het NK Tegelwippen 2021. Doe met ons mee, haal de tegels eruit, lever ze gratis in tijdens de actiedagen en krijg een plantje cadeau!

  Heb je ze al gezien? De vier Urban Dance Floors?!

  02 juli 2021

  Gisteren startte de pilot met vier Urban Dance Floors in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De komende drie maanden liggen deze handgemaakte dansvloeren verspreid over 's-Hertogenbosch. ´S-PORT en PowerUp073 testen per locatie het draagvlak. Zo hopen ze…

  Einde coronapandemie in zicht, maar we zijn er nog niet

  01 juli 2021

  Het lijkt erop dat de corona-pandemie op z’n retour is en dat het leven dat we kenden grotendeels terugkeert. Natuurlijk blijft behoedzaamheid geboden en is het belangrijk ons aan de maatregelen te houden, zoals het naleven van de anderhalve meter.

  Isamo Thissen wint Jheronimus Atelier Prijs

  01 juli 2021

  Isamo Thissen, afgestudeerd als beeldend kunstenaar bij St. Joost School of Art & Design, wint de Jheronimus Atelier Prijs. Jaarlijks reiken we deze prijs uit aan de meest ondernemende studenten van de Kunstacademie.

  Wijken, buurten en dorpen in beeld

  01 juli 2021

  De Wijk- en buurtmonitor 2020 is verschenen. Hierin staat hoe het gaat met wijken, dorpen en buurten in ’s-Hertogenbosch. En hoe zij zich ontwikkelen. Elke twee jaar maakt de gemeente de Wijk- en buurtmonitor. Deze is nu voor het eerst op een…

  Ondermijningscontrole

  01 juli 2021

  Gisteren heeft de gemeente samen met politie en andere partners een bestuurlijke controle gehouden op de Gemaalweg in ‘s-Hertogenbosch. Bij de gemeente waren signalen binnen gekomen van onveilige situaties op de scheepswerf, illegaal gebruik van…

  Meer kans op passend werk voor jongeren

  30 juni 2021

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs.

  Controle van opslaglocaties in ‘s-Hertogenbosch

  29 juni 2021

  Op 28 juni 2021 werd een groot aantal boxen op twee opslaglocaties gecontroleerd in ‘s-Hertogenbosch. De controles werden uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie en de branchevereniging NSSA, van verhuurders van opslagruimten. 

  Tarief transferium verhoogd naar €4,50

  29 juni 2021

  De gemeente moet het tarief van de transferia verhogen. Dat is de uitkomst van een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het gaat om een rechtszaak die was aangespannen door Q-park.

  Slimme parkeerapp gehandicaptenparkeerplaatsen

  29 juni 2021

  We vinden het belangrijk dat iedereen in gemeente ’s-Hertogenbosch kan meedoen. Ook gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart moeten eenvoudig een parkeerplek kunnen vinden bij hun bezoek aan de Bossche binnenstad. Deze zomer maken we dat nog…

  Update dienstverlening

  28 juni 2021

  We vragen u om, waar mogelijk, uw zaken online te regelen. U kunt veel online doen.

  We zijn weer aan het maaien

  24 juni 2021

  De openbare ruimte wordt steeds vaker gebruikt voor het versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en wateropvang. We beheren een groot deel van het groen volgens ecologische uitgangspunten. Daarom maaien we langs wegen, oevers en in het…

  Tweede leven voor kastanjes Parade

  23 juni 2021

  Een aantal kastanjebomen is terug op de Parade. In de vorm van een ruim 3 meter lange bank. Stichting Stadshout maakte de bank van de recent gekapte bomen. Wethouder Mike van der Geld plaatste vandaag, samen met de makers, de bank op de Parade.

  Uitgewerkt ontwerp Van Berckelstraat online

  18 juni 2021

  De Van Berckelstraat wordt ingericht als een fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Hiervoor hebben we eerder in de maand januari het eerste ontwerp gepresenteerd. Met de opgehaalde reacties hebben we het ontwerp verder uitgewerkt. Dit ontwerp is nu…

  Samen maken we Empel veiliger

  18 juni 2021

  Heb je ideeën over hoe Empel veiliger en leefbaarder kan worden? Laat het ons weten!

  Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling verlaat gemeente

  17 juni 2021

  Miriam Nienhuis stopt als directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ze gaat per 1 september aan de slag als provinciesecretaris/algemeen directeur van Gelderland. Nienhuis was negen jaar werkzaam bij de gemeente.

  Maatregelen A2 rond ‘s-Hertogenbosch

  15 juni 2021

  Er is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 te verbeteren. Het gaat dan om het gedeelte tussen Deil en Vught. Dus ook om onze gemeente. Vanaf 9 juni 2021 tot en met 20 juli 2021 kan iedereen hier zijn mening over geven.

  Zonnevelden buiten Duurzame Polder

  11 juni 2021

  Bedrijven en inwoners konden met voorstellen komen voor zonneveld-projecten op gemeentegrond. Daar hebben we eind vorig jaar een oproep voor gedaan. De vraag was gericht op maximaal 100 ha. zonnevelden. We hebben nu een beoordeling gemaakt van de…

  Voortvarend Verder aanpak armoede en schulden

  11 juni 2021

  Het is belangrijk dat inwoners, vroegtijdig, snel en op maat hulp krijgen als zij te maken hebben met armoede en schulden. Daarom werken we aan een robuust armoedebeleid dat we continue aanpassen aan actuele ontwikkelingen

  Huis73, nog meer dé plek voor iedereen!

  10 juni 2021

  Een plek voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch van alle leeftijden. Om talenten verder te ontwikkelen, laaggeletterdheid tegen te gaan, leesplezier te vergroten of muziek te maken. Een plek waar inwoners digitale en 21ste eeuwse vaardigheden kunnen…

  Gemeente en Zayaz akkoord over 220-250 flexwoningen

  10 juni 2021

  De gemeente en woningcorporatie Zayaz hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van flexwoningen op de locatie Noordoosthoek in de Groote Wielen. In dit onderzoek zijn intensieve gesprekken gevoerd met onder meer woningzoekenden…

  Financiële steun voor sportaanbieders

  10 juni 2021

  Gemeente ’s-Hertogenbosch komt haar sportaanbieders op verschillende manieren financieel tegemoet voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

  Participatiewet; met vertrouwen ruimte pakken!

  10 juni 2021

  De uitvoering van de Participatiewet kent veel uitdagingen. Zeker als het gaat om het verstrekken van de bijstandsuitkering. Onze focus ligt altijd op het komen tot een passende oplossing in de uitvoering. Daar raakt het immers direct mensen. In die…

  Ondernemertafels helpen ondernemers verder

  03 juni 2021

  Weener XL, het werk en ontwikkelbedrijf van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en ZZPBoost, een community van zelfstandig ondernemers, organiseren sinds kort ondernemertafels voor ondernemers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ondernemers schuiven aan om…

  Voorzichtigheid blijft nodig bij nieuwe versoepelingen

  19 mei 2021

  De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s roepen op tot voorzichtigheid bij nieuwe versoepelingen coronamaatregelen.

  Luiers en incontinentiemateriaal apart scheiden

  06 mei 2021

  Afval scheiden is belangrijk. Daarom kunt u vanaf 6 mei ook luiers en incontinentiemateriaal gescheiden aanleveren. Op milieustation Rosmalen, milieustation Treurenburg en op de Titaniumlaan (bij de ingang van het kantoor van de Afvalstoffendienst)…

  Tijdelijke ondersteuning kosten (TONK) versoepeld

  30 april 2021

  Veel inwoners kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Vooral mensen die te maken hebben met een inkomensdaling en toch flinke woonlasten moeten betalen. Tot nu toe maakten weinig inwoners gebruik van de TONK. Daarom heeft het college…

  Samen verder na de coronacrisis

  29 april 2021

  Corona heeft invloed op de samenleving, dat weten we. Het afgelopen jaar heeft het college al veel maatregelen genomen. Gericht op helpen, ondersteunen en bieden van perspectief. Tot april 2021 is hier ongeveer 39 miljoen euro mee gemoeid. Dit bedrag…

  Kabinet wil met openingsplan meer mogelijk maken

  13 april 2021

  Het kabinet heeft een openingsplan gepresenteerd waarin stap voor stap meer mogelijk is in de samenleving. De huidige coronamaatregelen blijven zeker tot 28 april gehandhaafd.

  Plaatsing tijdelijke woningen Cementrum opnieuw verlengd

  09 april 2021

  Het college van Ben W heeft de plaatsing van 11 tijdelijke woningen op het parkeerterrein van het Cementrum in ’s-Hertogenbosch met drie maanden verlengd. In de woningen worden dak- en thuislozen opgevangen, omdat de reguliere opvang vanwege de 1,5…

  Koo ingang voor hulp na corona

  06 april 2021

  Het afgelopen jaar zijn veel mensen geraakt door corona. Sommige klachten kunnen lang duren. Herkent u dit, of heeft u andere problemen door corona? Bel dan met Koo. Voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is Koo de ingang voor informatie,…

  Helpende hand voor inwoners

  01 april 2021

  De coronacrisis stelt het uithoudingsvermogen van veel inwoners op de proef. De sociale en mentale gevolgen van de crisis zijn groot. Vooral bij jongeren. Veel inwoners voelen zich eenzaam en vinden het moeilijker om er een gezonde leefstijl op na te…

  Maatregelen tegen corona blijven gelden

  23 maart 2021

  Het kabinet handhaaft het huidige pakket coronamaatregelen tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat een uur later in, namelijk om 22.00 uur. Dit heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt.

  Aanvragen TONK

  10 maart 2021

  Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende en hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien…

  Geen verdere verruiming lockdown

  08 maart 2021

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen.

  Gedenkplek coronaslachtoffers en nabestaanden

  04 maart 2021

  In samenwerking met de stichting Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde landelijke stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting) starten we met de realisatie van een gedenkplek voor coronaslachtoffers en nabestaanden van…

  Campus073: extra aandacht voor jongeren

  26 februari 2021

  Vanaf 1 maart start Campus073 in vier jongerencentra met extra begeleiding en aandacht voor jongeren. Campus073 is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar die binnen de gemeente wonen of naar school gaan.

  Voorzichtige verruimingen lockdown

  23 februari 2021

  Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er 4 voorzichtige versoepelingen komen in de lockdown.

  Dropzone: luisterend oor en advies voor jongeren

  22 februari 2021

  In deze coronatijd hebben jongeren het extra moeilijk en ervaren zij problemen. Denk aan eenzaamheid, schoolprestaties, gezondheid, mantelzorg en relaties. Niet iedereen kan daar thuis of met vrienden makkelijk over praten. Daarom gaat vanaf maandag…

  Regeling TONK komt eraan

  17 februari 2021

  Hebt u als zelfstandige of werknemer minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u de noodzakelijke kosten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling TONK. Dat is de Tijdelijke…

  Avondklok geldt ook vanavond

  16 februari 2021

  De avondklok geldt, ook vanavond. Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok. Meer informatie vind je op…

  Aanvulling op aanpak gevolgen coronacrisis

  10 februari 2021

  Het college heeft opnieuw een aantal maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van coronacrisis. Dit doet zij mede aan de hand van onderzoek onder inwoners. Dat onderzoek is onlangs voor de derde keer gehouden. Uit de resultaten komt…

  Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers

  10 februari 2021

  Veel ondernemers worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid voor ondernemers die in ‘s-Hertogenbosch wonen. Zij kunnen met financiële vragen terecht bij ‘Eerste Hulp Bij Gelzaken voor…

  Kabinet verlengt avondklok tot 3 maart

  09 februari 2021

  Het kabinet verlengt de avondklok tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

  Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown voortgezet

  02 februari 2021

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen…

  Naar de brugklas in coronatijd

  01 februari 2021

  In de komende weken kiezen de leerlingen van groep 8 naar welke middelbare school ze volgend schooljaar gaan. De basisscholen, de middelbare scholen én de gemeente willen deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hebben ze afspraken met…

  Avondklok vanaf zaterdag 23 januari

  22 januari 2021

  In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

  Lockdown verder aangescherpt

  20 januari 2021

  Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die…

  Aanvullende maatregelen vooral gericht op sociaal domein

  20 januari 2021

  Het aantal corona besmettingen neemt iets af, maar niet hard genoeg. Daarom heeft het kabinet besloten de huidige lockdown tot 9 februari te verlengen. Tijdens de persconferentie op 20 januari zijn opnieuw maatregelen aangekondigd waaronder – na…

  De vergaderingen van de gemeenteraad wijzigen

  19 januari 2021

  Het verlengen van de huidige lockdown zorgt ervoor dat de vergaderingen van de raad wijzigen. De vergaderingen van de commissies van Sociaal (20 januari), Bestuur (21 januari), Bedrijvigheid (25 januari) en Omgeving (26 januari) gaan niet door. De te…

  Bedrijven helpen horecabedrijven

  13 januari 2021

  Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch/Rosmalen (KHN) en de gemeente is er een speciale groep van Bossche bedrijven gevormd. Zij zijn bereid horecaondernemers die het moeilijk hebben in deze coronatijd gratis met…

  Nederland tot en met tenminste 9 februari in lockdown

  12 januari 2021

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten…

  Aanvullende maatregelen ‘s-Hertogenbosch

  22 december 2020

  We hebben sinds vorige week te maken met een nog zwaarder pakket aan coronamaatregelen. De nieuwe lockdown waarin de bewegingsvrijheid van iedereen (nog) verder is beperkt, is een feit. Tegelijk is er een absolute noodzaak voor deze maatregelen. Het…

  Veilig thuis

  18 december 2020

  Sinds kort hebben we weer te maken met een lockdown. Gezinsleden zijn meer samen thuis en dat kan heel gezellig zijn, zeker met de feestdagen voor de deur. Soms is dat minder fijn. Spanningen tussen gezinsleden kunnen hoog oplopen en soms zelfs…

  Aanpassing voorzieningen binnenstad in lockdown

  16 december 2020

  ’s-Hertogenbosch heeft te maken met een strenge lockdown. Net als de rest van Nederland. Veel winkels en voorzieningen sluiten de deuren. En iedereen blijft zoveel mogelijk thuis. Levensmiddelen zijn nodig, en sommige winkels mogen dan ook open…

  Mondkapjesplicht vanaf 1 december

  30 november 2020

  Met ingang van 1 december a.s. is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes.

  Inzet is nodig om zorg te ontlasten

  24 november 2020

  Een gezamenlijke verklaring van de 3 Brabantse Veiligheidsregio's.