Nieuws

Continu aandacht voor verkeersveiligheid

05 december 2022

We willen dat iedereen vlot en veilig van A naar B kan in onze gemeente. En we vinden dat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar het beleid voor verkeersveiligheid aangescherpt en vastgesteld. Inmiddels is…

Jong geleerd is oud gedaan met Citytrainer

02 december 2022

In de afgelopen 13 jaar hebben meer dan 2.000 mensen in Den Bosch de gewaagde stap gezet om Citytrainer te worden. Ze deden mee aan de zelfontwikkelingstraining van Citytrainer, die de grond legt voor unieke kansen, groei en ontwikkeling. Gisteren…

Start digitale proef voor veilige omgeving scholen

01 december 2022

Op maandag 5 december start in ’s-Hertogenbosch een landelijke proef met digitale schoolomgevingen. Een nieuwe toevoeging in navigatiesystemen zorgt er dan voor dat automobilisten gewaarschuwd kunnen worden als ze een school naderen. Ook kunnen ze…

Zorgverzekering met korting

30 november 2022

Uw gezondheid is belangrijk en een passende verzekering hoort daarbij. Mensen met weinig geld kunnen een passende zorgverzekering voor minder geld afsluiten via de gemeente. De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ en VGZ…

Sint-Jan en Stadhuis zetten voor een nacht het licht uit

28 november 2022

Wij zetten op 28 november ook de knop om. Zowel in het Stadhuis, het Stadskantoor, de Sint-Jan als op diverse andere gebouwen zetten we symbolisch het licht voor een nacht uit. Deze actie hoort bij de Rijkscampagne Zet ook de Knop om aandacht te…

3.600 ledlampen voor Bossche inwoners met een smalle beurs

28 november 2022

Meer dan 600 members van Quiet Den Bosch en klanten van de Voedselbank krijgen een pakket energiezuinige ledlampen. Lichtleverancier Signify en Stichting 1184 doneerden deze lampen aan de gemeente ’s-Hertogenbosch na een tip van Buurt Coöperatie…

Eén coffeeshop meer en betere spreiding

24 november 2022

Den Bosch heeft op dit moment 5 coffeeshops. De coffeeshops zijn sinds het beleid in 2008 is bepaald, meer een ‘afhaalloket’ geworden. Klanten nemen de cannabis mee en roken niet meer in de shop. We zien dat deze verandering meer verkeer rond de…

Afvalstoffendienst schoont containerbestand op

23 november 2022

Op 9 januari a.s. start de Afvalstoffendienst met het omchippen van alle grijze en groene minicontainers in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Afvalstoffendienst wil haar containerbestand opschonen. Ruim 45.000 huishoudens krijgen hierover binnenkort…

Half miljoen subsidie voor flexwoningen

16 november 2022

Om snel voor meer betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen te kunnen zorgen, krijgt de gemeente ’s-Hertogenbosch een extra financiële bijdrage van ruim 5 ton van het Rijk voor flexwoningen. Het gaat om het project Flexwonen Belgeren in de wijk…

Leerlingen Campus aan De Lanen planten bomen tijdens Boomfeestdag

16 november 2022

Vandaag, 16 november, is het Nationale Boomfeestdag. 21 kinderen van Campus aan De Lanen plantten vandaag 21 iepen tegenover hun school. In de toekomst vormen deze bomen een groene entree naar de school.

Samenwerkingsovereenkomst getekend verkoop De Mortel 4

15 november 2022

Voor de uitbreiding van het Noordbrabants Museum verkoopt de gemeente het aangrenzend pand De Mortel 4 voor een bedrag van 14,6 miljoen euro aan de Provincie Noord-Brabant. Hier is nu nog het Design Museum Den Bosch gehuisvest. Het Noordbrabants…

Kunstenaars gezocht!

15 november 2022

De gemeente ’s-Hertogenbosch is op zoek naar kunstenaars die de wagens van de Afvalstoffendienst willen verfraaien. Dat zal gebeuren door de wagens te laten bestickeren met misschien wel jouw kunstwerk.

Den Haag stopt 100 miljoen in Spoorzone

14 november 2022

‘s-Hertogenbosch kan sneller woningen bouwen in de Spoorzone door een bijdrage van maar liefst 96,1 miljoen euro van het Rijk. Een groot deel van de bijdrage gaat naar het toekomstige station en de directe omgeving.

Verbouwing vrouwenopvang

14 november 2022

We willen de vrouwenopvang verbouwen. Zodat gezinnen met een eigen woonruimte beter kunnen herstellen na huiselijk geweld.

Hèndig om te weten tijdens D’n Elfde van d’n Elfde

10 november 2022

Op 11 november viert Oeteldonk de opening van het carnavalsseizoen; d’n Elfde van d’n Elfde. Vier je carnaval in Oeteldonk, dan is dit hèndig om te weten!

Beperkte indexatie parkeertarieven en verbetering digitaal parkeren

10 november 2022

Elk jaar stelt de gemeenteraad de parkeertarieven vast. Het college stelt voor om een beperkte indexatie (5,94%) door te voeren in de parkeertarieven. Daarnaast is dit jaar de evaluatie van digitaal parkeren opgenomen in het raadsvoorstel.

Cultuursector zet samen schouders onder energiecrisis

10 november 2022

De huidige energiecrisis raakt ons allemaal. En gaat gepaard met grote onzekerheid. Als gemeente doen we wat we kunnen. Woensdag 2 november organiseerden we een interactieve bijeenkomst samen met de culturele sector.

We verwijderen onveilige bomen

10 november 2022

Uit onze jaarlijkse boominspectie is naar voren gekomen dat 155 bomen ziek of dood zijn. Deze bomen zijn niet meer te genezen, daarom halen we ze weg. De betreffende bomen staan verspreid over de hele gemeente en zijn gemarkeerd met een kruis.

Sportpark Westerpark geopend!

10 november 2022

In het Westerpark in ’s-Hertogenbosch is een nieuwe sportfaciliteit in de openbare ruimte geplaatst. Het is een Kratos park. Dit is een groot sporttoestel waarop en waarbij diverse lichamelijke oefeningen gedaan kunnen worden door jong en oud.

Recht op de energietoeslag van € 1300? Vraag deze dan nu aan!

09 november 2022

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch met een laag inkomen kunnen energietoeslag aanvragen. Dit is voor 2022 een eenmalige gift van € 1300,- per huishouden om de hogere energiekosten te betalen. U hoeft dit bedrag dus niet terug te betalen. Al ruim 80%…

D’n Elfde van d’n Elfde met een statiegeldbeker in de hand

07 november 2022

Zo min mogelijk afval op straat na evenementen in de stad, dat is waar we de komende periode in ’s-Hertogenbosch naar toe werken. Daarom gaat de horeca in de binnenstad tijdens d’n Elfde van d’n Elfde het gebruik van een statiegeldbeker invoeren.…

Marktpartij geselecteerd voor de ontwikkeling van het Innovatie Kwartier Den Bosch

03 november 2022

Het college besloot op dinsdag 1 november tot voorlopige gunning aan AM / Coebax als winnaar van de Partnerselectie procedure voor het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB).

Convenant Uilenburg goed voorbeeld goede buurprincipe

03 november 2022

Het is belangrijk dat bewoners en ondernemers zich rekenschap geven van elkaar. Het goede buurprincipe dat is geïntroduceerd in de horecavisie komt tot zijn recht in de Uilenburg. Daar is op woensdag 2 november een convenant ondertekend door leden…

Veiligheidscontrole Kardinaal van Rossumplein

01 november 2022

Vrijdag 28 oktober hielden we op het Kardinaal van Rossumplein, midden in het centrum van ’s-Hertogenbosch, een grote veiligheidscontrole. In de binnenstad wordt al langere tijd melding gemaakt van hufterig verkeersgedrag. We vinden het belangrijk om…

Vogelgriep in ‘s-Hertogenbosch: vermijd contact met besmette of dode watervogels

26 oktober 2022

In ‘s-Hertogenbosch zijn gevallen van vogelgriep geconstateerd. Vogelgriep is zeer besmettelijk en gevaarlijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels zoals Canadese ganzen, eenden en meerkoeten. Besmette dieren worden ziek en…

Bossche Bespaarteam van start

20 oktober 2022

In de week van 10 oktober is in onze gemeente het Bossche Bespaarteam van start gegaan. Het team gaat bij mensen thuis langs en heeft inmiddels de eerste huisbezoeken afgelegd in meerdere wijken.

Informatiebijeenkomst structuurvisie A2 Deil–Vught

20 oktober 2022

De minister van I&W heeft de structuurvisie voor het programma A2 Deil-Vught vastgesteld. Deze bevat het pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Het programma organiseert informatieavonden en een digitale…

Zo gaan we om met herfstbladeren

19 oktober 2022

Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen. Blad waait overal naartoe. Het blad dat vandaag in de beplanting ligt, ligt morgen op het gazon en overmorgen op straat. Op straat wordt blad, zeker in de natte periode, kapotgereden en vertrapt.…

Arriva staakt, pak de fiets vanaf het transferium

18 oktober 2022

Van 19 tot en met 21 oktober staakt Arriva, openbaar busvervoer in onze gemeente. Door de aangekondigde stakingen vallen veel ritten uit, ook de bus van en naar het transferium. Maak je op deze dagen gebruik van een van onze transferia, maak dan…

Start proef huis-aan-huis inzameling textiel

18 oktober 2022

Van 31 oktober tot en met 3 november zamelt Vindingrijk (onderdeel van de Weener XL) huis-aan-huis textiel in. Dit doen zij in een aantal wijken in ’s-Hertogenbosch als proef. Op deze manier is het nog makkelijker om gebruikt textiel in te leveren.

Je huis verduurzaamd? Geef je op voor de Duurzame Huizenroute!

11 oktober 2022

Veel mensen willen energie en gas besparen in hun huis, maar waar begin je? Heb je al duurzame stappen gezet zoals het dak laten isoleren, HR++ glas in de ramen laten zetten of een warmtepomp laten installeren? Dan kan je nu ook andere helpen!

Lage Diezebrug grote stap in ontwikkeling Bossche Stadsdelta

07 oktober 2022

De Bossche Stadsdelta moet een nieuw en dynamisch stukje stad worden in de Noordelijke Spoorzone. De realisatie van de Lage Diezebrug is een belangrijk vertrekpunt voor dit project. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente…

Camiel Derkx wint de Toegankelijkheidsprijs

06 oktober 2022

Camiel Derkx is de winnaar van de Toegankelijkheidsprijs 2022. De prijs werd dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Met de Toegankelijkheidsprijs wil de gemeente ’s-Hertogenbosch extra aandacht vragen voor mensen en organisaties die zich…

De ontwikkeling van wijken en buurten in beeld

06 oktober 2022

De wijk- en buurtmonitor is weer verschenen. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien hoe de wijken en buurten in de gemeente ervoor staan. Ook signaleert de monitor voor- of achteruitgang. Dat gebeurt op verschillende thema’s. Hiervoor benutten we een…

Geen uit-publiek bij wedstrijden TOP Oss en FC Den Bosch

04 oktober 2022

De voetbalwedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss op 17 september jl. eindigde helaas met geweld en agressie. Een situatie die geen van de betrokken voetbalclubs, KNVB, gemeenten, OM en politie willen. De betrokken partijen voelen zich genoodzaakt een…

Drugsafval gevonden bij grote controle

03 oktober 2022

Afgelopen week controleerden gemeente, politie, UWV, belastingdienst en douane samen 80 horecazaken. Dat was een ‘reguliere’ controle bij vooral afhaal- en bezorgzaken. Ook controleerden gemeente, politie basisteam ’s-Hertogenbosch en douane een…

Begroting 2023

30 september 2022

In de begroting staat welke inkomsten de gemeente 's-Hertogenbosch heeft. En waar het geld naartoe gaat in 2023. In de begroting is ook het bestuursakkoord van het nieuwe college verwerkt.

Week tegen Eenzaamheid = Week van de Ontmoeting

30 september 2022

Elk jaar is er in de landelijke Week tegen Eenzaamheid extra aandacht voor eenzaamheid. Tijdens deze week staat ontmoeting en contact centraal. Want eenzaamheid aanpakken en tegengaan begint met in contact komen met elkaar. Samen maken wij in…

Gemeente kiest voor ruimere regels bij energietoeslag

29 september 2022

Bij veel huishoudens neemt de stijgende energierekening een grote hap uit hun inkomen, waardoor ze financieel in de knel komen. Vanuit de gemeente helpen we deze huishoudens zoveel mogelijk. Dat doen we onder andere met het verstrekken van de…

Financiële bijdrage om woningbouw Station Oost te versnellen

29 september 2022

We willen het gebied rond Station Oost ontwikkelen tot een moderne, groene en gezonde toekomstige buurt. Om dit te bereiken willen we ook investeren in de infrastructuur. Zoals een mobilityhub, en het verbeteren van routes voor voetganger en fietser…

Schrijf je in voor pachtgrond

28 september 2022

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft grond in eigendom, die tijdelijk wordt verpacht aan agrarische ondernemers. Dit doen we, totdat de grond nodig is, voor de gemeentelijke doeleinden. Wij vinden het belangrijk dat tot die tijd grond landbouwkundig…

Gemeente helpt jongeren betere toekomst te realiseren

23 september 2022

Of het nu gaat om het stoppen van de klimaatcrisis, minder honger en armoede of beter onderwijs. Veel jongeren wachten niet af, maar stropen zelf de mouwen op voor een gezondere, schonere en socialere toekomst. De gemeente wil hen daarbij helpen met…

Inschrijving standplaatsen carnaval 2023, 2024 én 2025 geopend

16 september 2022

De gemeente ’s-Hertogenbosch opent de inschrijving voor standplaatsen voor een periode van drie jaar tijdens carnaval 2023, 2024 en 2025. Het gaat om standplaatsen op de Parade, Markt, Kerkstraat en Hooge Steenweg. De standplaatsen mogen gebruikt…

’s-Hertogenbosch komt met aanpak energiearmoede

09 september 2022

Door de enorm hoge energieprijzen en inflatie komen steeds meer inwoners, ondernemers en verenigingen in de knel met hun financiën. Daar maken we ons grote zorgen over. Want, geldzorgen leiden vaak tot stress, onrust en onzekerheid. Daarom doen we…

Genomineerden Toegankelijkheidsprijs 2022 bekend

08 september 2022

Camiel Derkx, Clasien Henkes en Speeltuin ‘t Kwekkeltje maken dit jaar kans op het winnen van de Toegankelijkheidsprijs. Zij zetten zich buitengewoon in voor toegankelijkheid in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Ruim 3 miljoen euro voor mensen in energiearmoede

30 juni 2022

Nog dit najaar gaan we mensen helpen die te maken hebben met energiearmoede. Doel is om het energieverbruik blijvend omlaag te brengen. Een Klusbus en het Bossche bespaarteam moeten bewoners daarbij gaan helpen. Met energieadvies, energiebesparende…

Banenmarkt brengt Oekraïners en werkgevers samen

30 mei 2022

De eerste banenmarkt voor Oekraïense vluchtelingen en werkgevers is een groot succes geweest. Begin mei maakten de Oekraïners die verblijven op de locatie aan de Bruistensingel kennis met een vijftal uitzendbureaus. Naast het vinden van geschikt werk…

“In Nederland doen we alles digitaal”

30 mei 2022

Suzanne Gossen is programmabegeleider bij het COA. Op de opvanglocatie in Nuland bereidt ze bewoners met een verblijfsvergunning voor op de toekomst. Dit betekent in haar geval vooral voorlichting geven over wonen in Nederland en training geven over…

Kinderen uit Oekraïne nu ook naar basisschool

17 mei 2022

Samen met de scholen in onze gemeente spannen we ons in om ieder kind dat gevlucht is uit het land van herkomst weer naar school te laten gaan. Inmiddels is voor ieder van hen onderwijs georganiseerd. De kinderen die worden opgevangen op het Hypeco…

Update vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders

21 april 2022

Samen met maatschappelijke partners en andere organisaties bieden we in ’s-Hertogenbosch opvang aan mensen die hun land ontvlucht zijn. Het gaat om vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders. Uit Oekraïne, maar ook uit andere landen. Inmiddels…

Opvang Hervensebaan geopend

31 maart 2022

Inmiddels zijn 137 vluchtelingen uit Oekraïne neergestreken op de Bruistensingel, waarvan 55 onder de achttien. Op de locatie vinden de vluchtelingen er hun rust en een veilige plek om bij te komen. Woensdag 30 maart is de eerste vleugel van de…

Eerste vluchtelingen opvang Bruistensingel

24 maart 2022

Afgelopen maandag is de eerste tijdelijke opvanglocatie van vluchtelingen uit Oekraïne geopend, in een voormalig kantoorpand aan de Bruistensingel 300. Op deze locatie zijn 200 slaapplekken gerealiseerd en enkele woonkamers. Ook zijn er sanitaire…

Oekraïense vluchtelingen in 2 kantoorgebouwen

16 maart 2022

Ook in ’s-Hertogenbosch bereiden we ons voor op de opvang van een flink aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Als gastvrije gemeente willen we er zijn voor de vluchtelingen uit Oekraïne. En we maken daarvoor twee leegstaande kantoorgebouwen in orde.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

11 maart 2022

’s-Hertogenbosch geeft als gastvrije gemeente uiteraard invulling aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Met drie sporen werken we daaraan. En dit doen we samen met talloze betrokken organisaties en inwoners in onze gemeente. Zo geven we…

Hulp aan en opvang van Oekraïense vluchtelingen

08 maart 2022

Om de situatie in de Oekraïne willen we ook op deze plaats niet heen. De beelden uit Oekraïne hebben ons allen bereikt, en geschokt. Een Europees land is aangevallen. Ik denk namens u allen te mogen spreken dat ’s-Hertogenbosch intens meeleeft met…