Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Nieuws

Aanpassing spoorwegovergang Orthen

16 januari 2018

De veiligheid op de spoorwegovergang Orthen is al geruime tijd een onderwerp van gesprek. De gemeente en ProRail hebben mogelijkheden besproken om de veiligheid te verbeteren. Op korte termijn betekent dit dat de spoorwegovergang Orthen afgesloten...

Commissievergaderingen

10 januari 2018

De commissies van de gemeenteraad vergaderen in de week van 15 januari. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 30 januari, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.   Meer...

13 Januari veiligheidsontmoeting in wijk Groote Wielen

10 januari 2018

In 2018 gaan we op tien plekken in ’s-Hertogenbosch een veiligheidsontmoeting organiseren. We willen graag weten wat inwoners vinden van de veiligheid bij hun in de buurt. Dat horen we graag, want samen zien we meer. De ontmoetingen heeft de politie...

Route ophalen kerstbomen 2018

3 januari 2018

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 januari 2018 rijdt de Afvalstoffendienst de kerstbomenroute. In deze week kunt u uw kerstboom bij uw grijze of groene container aan straat zetten. Doe dit voor 7.30 uur, zoveel mogelijk bij elkaar en duidelijk...

Nieuwe lokale politieke partijen

28 december 2017

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 21 maart 2018. Politieke partijen konden zich tot 27 december registreren. Alleen nieuwe lokale politieke partijen moeten dit doen, willen ze mee kunnen doen aan de komende verkiezingen. De volgende nieuwe lokale...

Bezorging aanslagen gemeentelijke heffingen

27 december 2017

Eind december verstuurde de gemeente aanslagen gemeentelijke heffingen. Inwoners en bedrijven die nog geen aanslagbiljet voor 2017, 2016 of 2015 ontvingen, ontvangen deze mogelijk nu. Op het biljet staan de WOZ-beschikking, de...

Overeenkomst met de Verkadefabriek

21 december 2017

We hebben een overeenkomst met de Verkadefabriek gesloten. De overeenkomst is de basis voor de toekomstige afspraken over de subsidie. Wij willen meer loslaten, meer gebruikmaken van de energie, kennis en ervaring van de Verkadefabriek. En de...

Bijdrage voor wijkambassadeurs en jongerenparticipatie

21 december 2017

Onze bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief in het veranderen van de samenleving. Vooral in het begin kunnen ze daarbij best een steuntje in de rug gebruiken. De wijkambassadeurs en Cityboost krijgen een eenmalige bijdrage van de...

Bouwen, bouwen, bouwen in ‘s-Hertogenbosch

21 december 2017

De gemeente ’s-Hertogenbosch versnelt de bouw van woningen. Dat is één van de doelen van de Woonagenda 2017-2018. In 2017 zijn ruim 1.000 woningen nieuw gebouwd. Een aanzienlijk deel daarvan is sociale en middeldure huur. De verwachting is dat er in...

Meer geld voor Gunbanen

21 december 2017

Jongeren zijn minder gebruik gaan maken van een Startersbeurs. Daarom houden we budget over. Dat willen we nu gaan gebruiken voor Gunbanen. Hiermee helpen we jongeren die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan een betaalde baan of een...

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 9 januari

20 december 2017

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties...

’s-Hertogenbosch wil koploper worden digitale economie

20 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders wil ’s-Hertogenbosch economisch versterken. Dit wil ze doen door ruim baan te geven aan bedrijvigheid in de digitale economie. Dit blijkt uit de discussienotitie over de economische toekomst van de stad....

‘Spoorboekje’ voor ontwikkelingen op EKP-terrein

20 december 2017

In de Spoorzone liggen volop kansen. Dat geldt ook voor het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL aan de Parallelweg. Beter bekend als het EKP-terrein. Wethouder Eric Logister: “We zien in de Spoorzone belangrijke opgaven. Denk aan...

Start bouw Hart van Boschveld

19 december 2017

Van voormalige locatie van de Afvalstoffendienst naar een nieuw kloppend hart van Boschveld. Op deze plek verrijzen de komende jaren maar liefst 100 grondgebonden woningen. Een grote verandering van en voor de wijk. Waaraan de gemeente samen met...

Samen werken aan een veilige en gezonde school

13 december 2017

We willen op alle basisscholen een veilige en gezonde omgeving. Voor kinderen, ouders en onderwijzers. Want iedereen presteert en ontwikkelt zich dan het best. Om dat belang te onderstrepen is op woensdag 13 december een samenwerkingsovereenkomst...

Optreden Karin Bloemen op Winterland in ‘s-Hertogenbosch

11 december 2017

Op woensdagavond 20 december zal presentator Joris Linssen van het KRO-NCRV tv-programma ‘Joris Kerstboom’ rond half 8 samen met het publiek de kerstboom op de Parade in het licht zetten. Daaraan voorafgaande zal zangeres/actrice Karin Bloemen...

Bosch Taalnetwerk neemt actie op laaggeletterdheid

7 december 2017

In ’s-Hertogenbosch zijn ongeveer 18.000 mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite om werk te vinden of te houden. Hierdoor komen deze mensen vaak in armoede. Dat willen we voorkomen. Daarom hebben we samen met het Bossche taalnetwerk een actieplan...

Prestatieafspraken Wonen 2018 ondertekend

7 december 2017

Op 6 december ondertekenden de woningcorporaties, het huurdersplatform en de gemeente de prestatieafspraken voor 2018. De partijen gaan samen voor vitale wijken met voldoende, betaalbare en passende sociale woningen. Sneller bouwen en nieuwe...

Convenant Veilig Voetbal seizoen 2017-2018 getekend

6 december 2017

We hebben samen met FC Den Bosch, politie, Openbaar Ministerie, GHOR en brandweer het jaarlijkse Convenant Veilig Voetbal getekend. Die ondertekening vond vandaag (woensdag 6 december) plaats. Met deze overeenkomst verbinden de betrokken partners...

Vergunninghouders tekenen Participatieverklaring

5 december 2017

De afgelopen jaren zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Ook in ’s-Hertogenbosch zijn zo’n 300 vergunninghouders komen wonen. We vinden het belangrijk dat zij goed de weg weten te vinden in onze samenleving. Daarom hebben wij deze...

Afspraken met horeca over geluid met carnaval

1 december 2017

’s-Hertogenbosch is een gastvrije gemeente met gastvrije horeca. Ook met carnaval willen we, samen met de horeca, deze gastvrijheid uitdragen. Gastvrij voor de bezoekers van Oeteldonk, maar ook voor andere ondernemers en bewoners van de...

Bedrijventerrein Heesch-West stap dichterbij met masterplan

28 september 2017

Met het ‘Masterplan bedrijventerrein Heesch West’ hebben de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss samen met de provincie Noord-Brabant hun akkoord gegeven op de ontwikkelrichting van het bedrijventerrein Heesch West.  Om nu snelheid te...

Activiteiten in Week tegen Eenzaamheid

13 september 2017

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken...

’s-Hertogenbosch sluit aan bij IKZ

13 juli 2017

Om goede en betaalbare zorg te garanderen, gelden in Nederland regels en wetten. Het gebeurt dat partijen zich hier niet aan houden en frauderen. Daarmee is een organisatie in overtreding. Om deze fraude te bestrijden, sluit gemeente...