Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Nieuws

Schwung-app: sneller groen!

15 maart 2018

Voortaan krijgen fietsers sneller groen licht bij alle 50 oversteken die werken met fiets verkeerslichten. Het slimme verkeerslicht signaleert naderende fietsers. En reageert daarop zodat fietsers minder hoeven te wachten. Jan Hoskam: “Ik ben enorm...

Afspraken tegen voedselverspilling

14 maart 2018

11 Organisaties uit ’s-Hertogenbosch en directe omgeving ondertekenden op 14 maart een aantal afspraken. Om voor drie jaar voedselverspilling aan te pakken via de zogeheten Afgeprijsd-app. Het gaat om drie supermarkten, 4 restaurants, een...

Nieuwe AED onthuld bij wooncentrum Badeloch

14 maart 2018

We vinden het belangrijk dat de gemeente ’s-Hertogenbosch hartveilig is. Hiervoor is een dekkend netwerk van hartmassageapparaten (AED) belangrijk. 14 maart hebben we hier weer een stap in gezet.  Bij wooncentrum Badeloch in de Kruiskamp hangt...

Weener XL en Post NL verlengen samenwerking

13 maart 2018

Zo’n 35 medewerkers van Weener XL werken dagelijks bij het pakketsorteercentrum van PostNL. En dat blijft voorlopig zo. 13 maart was de ondertekening van alweer het derde contract tussen deze organisaties. De samenwerking hebben we verlengd met drie...

Betere kansen voor Beschut Werken

12 maart 2018

De werk- en ontwikkelbedrijven  Weener XL, WSD en IBN en de gemeenten uit Noordoost-Brabant hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met UWV. Samen willen we ons inzetten om 338 beschutte werkplekken in de regio te...

Oorlogsmonument stadhuis: nabestaanden gezocht

12 maart 2018

In het stadhuis van ’s-Hertogenbosch bevindt zich het oudste gemeentelijke monument ter nagedachtenis aan 41 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We komen nu graag in contact met de nabestaanden van deze slachtoffers. Het Epitaaf Het...

Alle stemmen gelden

8 maart 2018

Op 21 maart mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen voor  volwassenen, maar ook voor kinderen is het belangrijk dat ze hun stem niet verloren laten gaan. Daarom gaan we samen met basisscholen aan de slag met...

Start controle hondenbelasting

8 maart 2018

De gemeente is een hondencontrole gestart. Onze controleurs controleren nu intensief op de aanwezigheid van honden. Waarom een controle? Wie een hond heeft, moet hondenbelasting betalen. Niet iedereen die een hond heeft, geeft deze aan bij de...

Stand van zaken nieuwbouw Theater aan de Parade

8 maart 2018

In juli 2017 besloot de raad om een alternatief nieuwbouwplan voor Theater aan de Parade uit te werken. Daarvoor maakte het college een plan van aanpak. We hebben de eerste onderdelen daarvan afgerond. Het gaat dan om drie onderzoeken. De resultaten...

Tak Doode Stroom wordt zichtbaar en beleefbaar

8 maart 2018

In de zomer van 2017 is een tak van de Dieze gevonden; de Doode Stroom. Dat gebeurde bij het voormalig EKWC-terrein, tussen de Zuid-Willemsvaart en de Hinthamerstraat. Het gebied wordt opnieuw ontwikkeld en er komen negen woningen. Bij de...

Gemeente op WhatsApp voor gemeenteraadsverkiezingen

8 maart 2018

Voor en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is het mogelijk om via het WhatsApp nummer 06 11 23 81 75 contact met ons op te nemen. Dit nummer is tijdelijk beschikbaar om inwoners te helpen met vragen over de gemeenteraadsverkiezingen. Bijvoorbeeld...

Bestuurders in actie op NL Doet

7 maart 2018

In onze gemeente is 39% van de 18-plussers op de een of andere manier actief als vrijwilliger. Van iedere tien van onze inwoners, zijn er vier als vrijwilliger actief. Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart organiseert het Oranjefonds weer de grootste...

Op 17 maart gratis compost ophalen bij Afvalstoffendienst

7 maart 2018

Op zaterdag 17 maart a.s. kunt u gratis compost ophalen bij milieustation Treurenburg. Bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen op deze dag van 8.30 tot 16.00 uur op het milieustation aan de Galliumstraat 9 terecht. Zorg er wel voor dat u...

Nieuwe voorzitter Rekenkamercommissie

7 maart 2018

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft mevrouw drs. P.E.H. (Petra) Habets EMIA benoemd tot voorzitter van de Rekenkamercommissie. Mevrouw Habets is een ervaren voorzitter en (voormalig) lid van meerdere rekenkamers. Zij is directeur van een...

Minitopia gaat naar de Poeldonk

6 maart 2018

Er is een toenemende vraag uit de samenleving naar tijdelijke, goedkope en duurzame manieren van wonen. Het project Minitopia speelt in op die vraag. De gemeente 's- Hertogenbosch geeft de locatie naast bedrijventerrein De Poeldonk tijdelijk in...

We blijven ons inzetten als Regenboogstad

5 maart 2018

Als Regenboogsteden zetten ’s-Hertogenbosch en Oss zich in voor de acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Dat kunnen we de komende jaren blijven doen, dankzij – opnieuw – financiële steun van...

Vragen om hulp moet normaal worden

5 maart 2018

Wat vinden jongeren dat beter kan in de jeugdhulp? Daarover gingen zij 28 februari in gesprek met een burgemeester en 8 wethouders uit de regio Noordoost-Brabant. Wethouder Paul Kagie: “Ontzettend belangrijk natuurlijk, om van deze jongeren te weten...

Brug over de Groote Wielenplas geopend

3 maart 2018

Wethouder Eric Logister heeft samen met bewoners de nieuwe brug over de Groote Wielenplas officieel geopend. De brug is maar liefst 85 meter lang. Hij is geïnspireerd op de weidsheid van het landschap en de rietkragen rond de Groote...

Thuis in de Wijk door vijf vuistregels

1 maart 2018

Mensen met psychische kwetsbaarheden willen net als iedereen het liefst gewoon leven in hun eigen wijk of dorp. Om dat goed te begeleiden, zijn we bezig met een nieuwe aanpak. Waar voorheen mensen in een specialistische omgeving werden begeleid,...

Aanmoediging voor energiebesparing

28 februari 2018

U bent inwoner of ondernemer in ’s-Hertogenbosch. En u wilt energie besparen. Welke maatregelen zijn dan geschikt? Waar moet u rekening mee houden? Wat past bij uw woning of bedrijfspand en welke kosten komen daar bij kijken? Subsidie voor...

Onderzoek risicocommunicatie goederenvervoer per spoor

27 februari 2018

De toename van het goederenvervoer per spoor leeft sterk bij de inwoners van ’s-Hertogenbosch. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor communiceert. Ook is gekeken...

Gemeente en waterschap geven tuintips op beurs Tuinidee 2018

23 februari 2018

Van donderdag 22 tot en met zondag 25 februari staat gemeente ’s-Hertogenbosch samen met waterschappen Aa en Maas en De Dommel op de beurs Tuinidee 2018. Ook een aantal gemeenten in noordoost en midden Brabant doen mee. Daar geven ze bezoekers tips...

Gemeentelijke belastingen

23 februari 2018

Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2018. Waarom een aanslag? Alle...

Tweede leven voor bomen Deutersestraat

22 februari 2018

Waar moeten bijenhotels, vogelhuizen en vleermuiskasten aan voldoen als ze komen te hangen aan het nieuwe P+R transferium Deutersestraat? Het antwoord op deze vraag zochten Milieu-leerlingen van het Helicon MBO uit. Deze dierenverblijven zijn straks...

Naar het milieustation? Neem uw pas mee

15 februari 2018

Vanaf 3 april is het voor inwoners van gemeente ’s-Hertogenbosch nodig om een toegangspas te tonen bij de milieustations. Hiermee betalen inwoners het lage tarief van € 0,05 per kilo. Dit geldt voor bijvoorbeeld grof huisvuil, graszoden of puin....

Zwerfafvaldag 2018

9 februari 2018

Ook dit jaar organiseert de gemeente de Zwerfafvaldag. Samen met u gaan we op zaterdag 24 maart 2018 zwerfafval te lijf. Steeds meer mensen helpen mee met het opruimen van zwerfafval en maken daar een wekelijkse gewoonte van. Daar zijn we als...

Onderwijsinnovatie voor persoonlijke leerweg

8 februari 2018

Kinderen leren op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld tijdens sportles, muziekles en allerlei buitenschoolse activiteiten Door deze twee ‘werelden’ te verbinden, krijgt een leerkracht meer zicht op de leerling. Op de interesses en vaardigheden...

Uitvoeringsplan voor veiligheid en ondermijning

8 februari 2018

Een veilige wijk. Veilig uitgaan en veilige evenementen. Het aanpakken van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dat zijn de onderwerpen waar we de komende tijd extra aandacht aan besteden. In die aanpak slaan we de handen ineen met onze...

Onderzoek samenleving: Goede ontwikkelingen!

8 februari 2018

We doen regelmatig onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch. We willen bijvoorbeeld weten hoeveel jongeren gebruik maken van jeugdhulp. Zijn inwoners tevreden met de hulp die ze krijgen? Voelen inwoners zich gezond en...

Boom op Pensmarkt

8 februari 2018

Om de Markt te vergroenen wordt eind februari een boom (Iep) geplaatst op de hoek van de Markt en de Pensmarkt. De boom komt in een verhoogde boombak met een natuurstenen zitrand. Nu ligt op deze locatie het kunstwerk Etude Gothique, bestaande...

Ruim 650 liter soep voor Voedselbank

7 februari 2018

Met zijn allen zorgen we voor een gezonde, duurzame en sociale gemeente. In ons bedrijfsrestaurant kiezen we bewust voor een duurzaam concept. Daarom kopen we sinds september 2017 soep in bij Soupalicious. Wethouder Van Olden: “Met Soupalicious...

Commissievergaderingen

6 februari 2018

De commissies van de gemeenteraad vergaderen in de week van 19 februari. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 6 maart, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.   Meer...

Tieneronderwijs krijgt impuls met Onderwijsinnovatie

1 februari 2018

Na groep 8 maakt iedere leerling een keuze voor het voortgezet onderwijs. Voor veel kinderen komt dat moment alleen te vroeg. Wethouder Logister: “Wanneer een leerling die keuze later kan maken, vergroot dat zijn kansen op de middelbare school. We...

We dragen beheer Kanaalpark over

31 januari 2018

Vandaag sloten we een overeenkomst met de stichting Eyghentijds. Deze stichting runt de stadsboerderij in het Kanaalpark. De stichting gaat het beheer van het noordelijk deel van het Kanaalpark en de Koornwaard van ons overnemen. De stichting werkt...

Cultuur verrijkt, verbindt en verdient

25 januari 2018

24 januari organiseerden we samen met Docis de bijeenkomst Cultuur verrijkt, verbindt en verdient. Bedrijven en culturele organisaties die samenwerken hebben daar laten zien hoe waardevol, verrijkend en winstgevend samenwerken kan zijn. De bezoekers...

Krap.nl: speciale app met tips en adviezen voor jongeren

24 januari 2018

Te veel jongeren vinden het lastig om precies te weten hoeveel geld er binnen komt en wat ze uitgeven. Helaas krijgt een deel van hen op jonge leeftijd al te maken met schulden. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen, want het is lastig om van...

Aanpassing spoorwegovergang Orthen

16 januari 2018

De veiligheid op de spoorwegovergang Orthen is al geruime tijd een onderwerp van gesprek. De gemeente en ProRail hebben mogelijkheden besproken om de veiligheid te verbeteren. Op korte termijn betekent dit dat de spoorwegovergang Orthen afgesloten...

Bedrijventerrein Heesch-West stap dichterbij met masterplan

28 september 2017

Met het ‘Masterplan bedrijventerrein Heesch West’ hebben de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss samen met de provincie Noord-Brabant hun akkoord gegeven op de ontwikkelrichting van het bedrijventerrein Heesch West.  Om nu snelheid te...

Activiteiten in Week tegen Eenzaamheid

13 september 2017

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken...

’s-Hertogenbosch sluit aan bij IKZ

13 juli 2017

Om goede en betaalbare zorg te garanderen, gelden in Nederland regels en wetten. Het gebeurt dat partijen zich hier niet aan houden en frauderen. Daarmee is een organisatie in overtreding. Om deze fraude te bestrijden, sluit gemeente...