Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Nieuws

Naar het milieustation? Neem uw pas mee

15 februari 2018

Vanaf 3 april is het voor inwoners van gemeente ’s-Hertogenbosch nodig om een toegangspas te tonen bij de milieustations. Hiermee betalen inwoners het lage tarief van € 0,05 per kilo. Dit geldt voor bijvoorbeeld grof huisvuil, graszoden of puin....

Zwerfafvaldag 2018

9 februari 2018

Ook dit jaar organiseert de gemeente de Zwerfafvaldag. Samen met u gaan we op zaterdag 24 maart 2018 zwerfafval te lijf. Steeds meer mensen helpen mee met het opruimen van zwerfafval en maken daar een wekelijkse gewoonte van. Daar zijn we als...

Onderwijsinnovatie voor persoonlijke leerweg

8 februari 2018

Kinderen leren op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld tijdens sportles, muziekles en allerlei buitenschoolse activiteiten Door deze twee ‘werelden’ te verbinden, krijgt een leerkracht meer zicht op de leerling. Op de interesses en vaardigheden...

Uitvoeringsplan voor veiligheid en ondermijning

8 februari 2018

Een veilige wijk. Veilig uitgaan en veilige evenementen. Het aanpakken van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dat zijn de onderwerpen waar we de komende tijd extra aandacht aan besteden. In die aanpak slaan we de handen ineen met onze...

Onderzoek samenleving: Goede ontwikkelingen!

8 februari 2018

We doen regelmatig onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch. We willen bijvoorbeeld weten hoeveel jongeren gebruik maken van jeugdhulp. Zijn inwoners tevreden met de hulp die ze krijgen? Voelen inwoners zich gezond en...

Boom op Pensmarkt

8 februari 2018

Om de Markt te vergroenen wordt eind februari een boom (Iep) geplaatst op de hoek van de Markt en de Pensmarkt. De boom komt in een verhoogde boombak met een natuurstenen zitrand. Nu ligt op deze locatie het kunstwerk Etude Gothique, bestaande...

Ruim 650 liter soep voor Voedselbank

7 februari 2018

Met zijn allen zorgen we voor een gezonde, duurzame en sociale gemeente. In ons bedrijfsrestaurant kiezen we bewust voor een duurzaam concept. Daarom kopen we sinds september 2017 soep in bij Soupalicious. Wethouder Van Olden: “Met Soupalicious...

ICT dominant bij Bossche snelst groeiende bedrijven

6 februari 2018

Gemeente ’s-Hertogenbosch telt dit jaar 21 Bossche ondernemers die een FD Gazelle ontvingen. Het gaat om snel groeiende bedrijven. Vanochtend was er ontbijt voor ze in het Stadhuis. Ook enkele winnaars van een FD Gazellen uit de directe omgeving van...

Commissievergaderingen

6 februari 2018

De commissies van de gemeenteraad vergaderen in de week van 19 februari. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 6 maart, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.   Meer...

’s-Hertogenbosch groeit met bijna 1.000 inwoners

2 februari 2018

In 2017 is de bevolking van ’s-Hertogenbosch met 981 inwoners gegroeid. Op 1 januari 2018 tellen we 153.452 inwoners. De groei komt vooral omdat er in 2017 meer mensen in ’s-Hertogenbosch zijn komen wonen, dan er vertrokken.  Verder, wist je...

Spoorzone ’s-Hertogenbosch

1 februari 2018

In de Spoorzone ’s-Hertogenbosch zijn veel ontwikkelingen gaande. Deze willen we in samenhang met elkaar brengen om zo ook weer ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Daarmee ronden we niet alleen het Paleiskwartier af, maar pakken we door naar...

Tieneronderwijs krijgt impuls met Onderwijsinnovatie

1 februari 2018

Na groep 8 maakt iedere leerling een keuze voor het voortgezet onderwijs. Voor veel kinderen komt dat moment alleen te vroeg. Wethouder Logister: “Wanneer een leerling die keuze later kan maken, vergroot dat zijn kansen op de middelbare school. We...

We dragen beheer Kanaalpark over

31 januari 2018

Vandaag sloten we een overeenkomst met de stichting Eyghentijds. Deze stichting runt de stadsboerderij in het Kanaalpark. De stichting gaat het beheer van het noordelijk deel van het Kanaalpark en de Koornwaard van ons overnemen. De stichting werkt...

Verhaal van ‘s-Hertogenbosch

30 januari 2018

Verhalen van vroeger, maar ook het beeld van de toekomst. Wij willen het verhaal van ’s-Hertogenbosch compleet maken. Het zegt ons meer over het DNA van ’s-Hertogenbosch, de dromen en ambities voor de toekomst. En dat is voor ons de basis voor de...

Staatssecretaris VWS bezoekt Bossche Proeftuin

29 januari 2018

Volop aandacht voor ketenaanpak overgewicht bij kinderen Over overgewicht bij kinderen heeft iedereen wel een mening. Kinderen, ouders en hulpverleners proberen van alles en raken soms gefrustreerd. Bovendien vragen we ons af of er wat aan...

Cultuur verrijkt, verbindt en verdient

25 januari 2018

24 januari organiseerden we samen met Docis de bijeenkomst Cultuur verrijkt, verbindt en verdient. Bedrijven en culturele organisaties die samenwerken hebben daar laten zien hoe waardevol, verrijkend en winstgevend samenwerken kan zijn. De bezoekers...

Krap.nl: speciale app met tips en adviezen voor jongeren

24 januari 2018

Te veel jongeren vinden het lastig om precies te weten hoeveel geld er binnen komt en wat ze uitgeven. Helaas krijgt een deel van hen op jonge leeftijd al te maken met schulden. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen, want het is lastig om van...

Grote controle op De Moerputten

23 januari 2018

Op de Moerputten heeft de Belastingdienst 23 januari een controle gehouden. Politie en gemeente namen deel aan de gezamenlijke actie. Doel van de controle was vast te stellen of er sprake was van verschuldigde BPM en/of houderschapsbelasting. Bij...

Maar liefst 7.000.000 kilo bijzonder afval in 2017

22 januari 2018

De Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch haalde de 7.000.000ste kilo bijzonder afval op. Het gaat dan om bijvoorbeeld batterijen, olie, accu’s, verfmaterialen, benzine en spaarlampen. Dit laat zien dat we steeds beter ons afval...

Resultaten onderzoek naar vrijwilligerswerk

22 januari 2018

In onze gemeente is 39% van de 18-plussers op de een of andere manier actief als vrijwilliger. Dat vinden we een mooi percentage. Graag willen we dat zo houden of het aantal zelfs nog verhogen. Daarom hebben de gemeente, welzijnsorganisatie Divers...

Extra aandacht voor lezen en schrijven op wijkpleinen

22 januari 2018

Op het niet kunnen lezen en schrijven rust nog steeds een taboe. Terwijl in ’s-Hertogenbosch ongeveer 18.000 mensen laaggeletterd zijn. Het Bossche Taalnetwerk wil daar in 2018 actie op ondernemen. Met een toer langs de zeven wijkpleinen willen we...

Aanpassing spoorwegovergang Orthen

16 januari 2018

De veiligheid op de spoorwegovergang Orthen is al geruime tijd een onderwerp van gesprek. De gemeente en ProRail hebben mogelijkheden besproken om de veiligheid te verbeteren. Op korte termijn betekent dit dat de spoorwegovergang Orthen afgesloten...

13 Januari veiligheidsontmoeting in wijk Groote Wielen

10 januari 2018

In 2018 gaan we op tien plekken in ’s-Hertogenbosch een veiligheidsontmoeting organiseren. We willen graag weten wat inwoners vinden van de veiligheid bij hun in de buurt. Dat horen we graag, want samen zien we meer. De ontmoetingen heeft de politie...

Nieuwe lokale politieke partijen

28 december 2017

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 21 maart 2018. Politieke partijen konden zich tot 27 december registreren. Alleen nieuwe lokale politieke partijen moeten dit doen, willen ze mee kunnen doen aan de komende verkiezingen. De volgende nieuwe lokale...

Bedrijventerrein Heesch-West stap dichterbij met masterplan

28 september 2017

Met het ‘Masterplan bedrijventerrein Heesch West’ hebben de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss samen met de provincie Noord-Brabant hun akkoord gegeven op de ontwikkelrichting van het bedrijventerrein Heesch West.  Om nu snelheid te...

Activiteiten in Week tegen Eenzaamheid

13 september 2017

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken...

’s-Hertogenbosch sluit aan bij IKZ

13 juli 2017

Om goede en betaalbare zorg te garanderen, gelden in Nederland regels en wetten. Het gebeurt dat partijen zich hier niet aan houden en frauderen. Daarmee is een organisatie in overtreding. Om deze fraude te bestrijden, sluit gemeente...