Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Nieuws

Gemeentelijke belastingen

22 februari 2019

Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2019. Lees meer...

Vijfde informatiebijeenkomst Visie Energielandschap

21 februari 2019

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn.  Fossiele energie, zoals aardgas en kolen wordt vervangen door duurzame opgewekte energie, zoals wind- en zonne-energie. Dit kan betekenen dat het landschap gaat veranderen. Om te bepalen...

Meer geld voor armoede en schulden

21 februari 2019

Nog teveel mensen kunnen niet goed rondkomen of hebben schulden. Dat zijn niet alleen volwassen inwoners. Ook hun kinderen hebben te maken met de gevolgen van armoede in een gezin. In ’s-Hertogenbosch zijn dat 3300 kinderen. We hebben nu geld van het...

Werken aan zo hoog mogelijke woningproductie

21 februari 2019

Inzetten op een zo hoog mogelijke woningproductie. Het versnellen van projecten voor sociale woningbouw. Het bouwen van tijdelijke huurwoningen. Zorgen voor meer doorstroming. “Allemaal speerpunten waaraan we samen met woningcorporaties,...

Start controle hondenbelasting

20 februari 2019

Onze controleurs bellen bij inwoners van ’s-Hertogenbosch aan om na te gaan of er een hond aanwezig is. Waarom een controle? Wie een hond heeft, moet hondenbelasting betalen. Niet iedereen die een hond heeft, geeft deze aan bij de afdeling...

Tips op beurs Tuinidee 2019

19 februari 2019

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari staan we op de beurs Tuinidee 2019. Dat doen we samen met waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel en een aantal gemeenten in Noordoost- en Midden-Brabant. Daar geven ze bezoekers tips om hun tuin en...

Toren St. Jan

18 februari 2019

In de jaren 1978-1979 is de toren van de Sint-Jan gerestaureerd. Hierbij werden alle natuurstenen onderdelen vervangen door nieuwe kopieën. Vorig weekend is er een stuk natuursteen afgebroken bij één van de galmgaten (ter hoogte van de klokkenkamer)...

Aanleg eerste Tiny Forest in ’s-Hertogenbosch

18 februari 2019

Maandag 18 februari plantten ruim 80 leerlingen van basisschool BBS Haren Donk en Reit , buurtbewoners en natuurorganisatie IVN, in gemeente ‘s-Hertogenbosch, samen het eerste Tiny Forest in Brabant. Het eerste Tiny Forest groeit in de omgeving van...

Gastvrij en glasvrij Oeteldonk

18 februari 2019

Begin maart is het feest in de stad: Oeteldonk kleurt weer rood, wit en geel. Dit mooie feest willen we veilig laten verlopen. De binnenstad is daarom van 1 maart tot en met 5 maart glasvrij. Uit cijfers blijkt namelijk dat er tijdens carnaval veel...

’s-Hertogenbosch zet zich in als Regenboogstad

14 februari 2019

De gemeente blijft zich de komende jaren inzetten voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Samen met partners zoals GGD, RADAR, COC, scholen en sportclubs. Met extra...

Extra subsidie voor vestingwerken

14 februari 2019

We hebben circa € 360.000,- extra subsidie ontvangen van Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze is bedoeld voor het in standhouden van de Vestingwerken aan de Buitenhaven, Oliemolensingel, Kasterenwal, Noordwal en Muntwal. Dit bedrag is...

Meer onderzoek om ondermijning te voorkomen

14 februari 2019

De gemeente gaat voortaan meer onderzoek doen om criminele activiteiten aan te pakken. Bibob Bij de aanvraag van vergunningen, bij vastgoedtransacties met de gemeente en bij overheidsopdrachten kan de gemeente een Bibob onderzoek doen. Met zo’n...

De kunst van verbinding

12 februari 2019

We willen graag dat de gemeente ’s-Hertogenbosch een gemeente is waar je je leven lang fijn kunt wonen. Inwoners moeten hier prettig ouder kunnen worden. Passende woningen, bereikbare voorzieningen, goede zorg en ondersteuning zijn hierbij...

Landelijke Opschoondag 2019 (voorheen zwerfafvaldag)

12 februari 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 is de Landelijke Opschoondag (voorheen in de gemeente ’s-Hertogenbosch bekend als de zwerfafvaldag). Samen met bewoners schonen we de gemeente ’s-Hertogenbosch op vanaf 10 verschillende startlocaties. Vorig jaar deden er...

Denk mee over Kanaalpark fase 2

12 februari 2019

Denk mee over de uitbreiding van de natuur in het Kanaalpark. Het Kanaalpark, tussen Den Bosch en Rosmalen werd vier jaar geleden aangelegd. Inmiddels is het uitgegroeid tot een aantrekkelijk natuurgebied. Mensen maken veel gebruik van het gebied en...

Rondkomen met weinig

11 februari 2019

Jan moet met weinig geld zien rond te komen. Dit lukt hem steeds beter. “Het is bijna een sport geworden”. Lees Jan zijn hele verhaal op kijkopkoo.nl Wil je weten welke regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen? Of heb je andere vragen op...

Onderzoek Woonwensen

08 februari 2019

Bent u tevreden over uw huidige woning? Denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente onderzoekt de woonwensen van haar inwoners. Uw mening is belangrijk voor ons! Het onderzoek gebruikt de gemeente voor...

Gewijzigde openingstijden Afvalstoffendienst tijdens carnaval

08 februari 2019

Op maandag 4 maart is milieustation Treurenburg de hele dag gesloten i.v.m. carnaval. Op 5 maart zijn zij van 8.30- 12.00 uur geopend. De klantenservice van de Afvalstoffendienst is op 4 en 5 maart geopend van 8.30 uur - 12.00 uur.

Erfgoed 's-Hertogenbosch wint Geschiedenis Online Publieksprijs

08 februari 2019

Erfgoed 's-Hertogenbosch is winnaar van de Geschiedenis Online Publieksprijs 2019! Dat is 7 februari bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch waren wethouder Huib van Olden,...

Uitkomst onderzoek Dtv Den Bosch

07 februari 2019

Hoeveel inwoners kijken naar de lokale omroep Dtv Den Bosch? Hoe vaak doen ze dat, en hoe waarderen ze de programma’s? Hoe bekend is de omroep? Dat wilden we graag weten nu Dtv Den Bosch ruim een jaar in de lucht is. We zijn hierover in oktober 2018...

’s-Hertogenbosch groeit met ruim 700 inwoners

05 februari 2019

In 2018 is de bevolking van ’s-Hertogenbosch met 768 inwoners gegroeid. Op 1 januari 2019 telt ’s-Hertogenbosch 154.220 inwoners.  Groei 2018 door vestigingsoverschot In 2018 zijn er meer mensen in ’s-Hertogenbosch komen wonen, dan er vertrokken....

Bestaansrecht voor levenloos geboren kinderen

05 februari 2019

Ouders van een doodgeboren kind kunnen hun kind bestaansrecht geven. Dat is mogelijk door het kind op te nemen in de Basisregistratie Personen (Brp). Kinderen die in het verleden dood geboren zijn, kunnen ook ingeschreven worden in de Brp. Vroeger...

Bijverdienen in de bijstand

01 februari 2019

In januari 2019 zijn we gestart met een experiment Bijverdienen in de bijstand. Dit betekent dat u, onder voorwaarden, een premie kunt ontvangen als u inkomsten uit deeltijdwerk heeft. Dit noemen we een stimuleringspremie. Wij willen werken in...

Meet & greet EKP-terrein Noord

31 januari 2019

De eerste fase van de aanbestedingsprocedure is nu klaar. Drie marktpartijen voldoen aan alle criteria. Dit zijn, AM BV, Stam + De Koning Vastgoed BV en de combinatie BPD Ontwikkeling BV / Van Wijnen Zuid BV. Zij hebben ruime kennis en ervaring om de...

Regionaal uitstapprogramma prostituees

31 januari 2019

Voor een sekswerker is het niet makkelijk om voor altijd te stoppen met dit werk. Ervaring leert dat het vaak een lang en moeilijk proces is. Ook weten prostituees vaak niet waar ze aan kunnen kloppen voor de goede hulp.  In de regio Brabant...

Koo = ook voor jou!

31 januari 2019

Heb je een vraag over iets in je persoonlijk leven? En weet je niet goed waar je antwoord kan vinden? Neem dan eens contact op met Koo. Want daar kan je terecht met vragen over veel verschillende onderwerpen. Die hebben we samengevat in 6 thema’s:...

Verbouw Grasso-pand tot ICT-bedrijvencentrum

28 januari 2019

De werkzaamheden aan de buitenkant van het monumentale Grasso-pand aan de Parallelweg zijn afgerond. Ook heeft de gemeente samen met de BIM gewerkt aan plannen voor de binnenkant. Namelijk het realiseren van kantoorruimtes voor ICT-bedrijven. Wethou...

We maken de zorg eenvoudiger

25 januari 2019

We hebben maatregelen genomen om de zorg en dienstverlening aan onze inwoners simpeler te maken. Wethouder Van Olden: “In de zorg krijgen inwoners te maken met bureaucratie en ingewikkelde procedures. En zijn onze medewerkers veel tijd kwijt aan...

Nieuwe fietsenstalling in Gasthuiskwartier

24 januari 2019

Nieuwe fietsenstalling in Gasthuiskwartier ’s-Hertogenbosch is een gastvrije stad met volop ruimte voor de fiets. Dit betekent natuurlijk ook de zorg voor voldoende plekken om de fiets te stallen.  Het college besloot deze week tot een gemeentelijke...

Ondersteuning dichtbij en makkelijker maken

24 januari 2019

In Noordoost Brabant organiseren 16 gemeenten samen de inkoop van jeugdhulp. In de regio Meierij organiseren de 6 gemeenten samen de inkoop van de Wmo-taken begeleiding, dagbesteding en Kortdurend Verblijf. Samen hebben we nu nieuwe voorstellen...

Citymarketing: wie kiest wordt gekozen!

24 januari 2019

Citymarketing is geen doel op zich. Het is een middel om mensen en bedrijven te laten kiezen voor je stad. Het gaat om het bereiken van doelen, niet om nieuwe doelen te verzinnen.  Wensen voor de toekomst In 2018 spraken we in zestien bijeenkomsten...

Samen dementievriendelijk

23 januari 2019

Dementie wordt een ziekte waar veel mensen mee te maken krijgen. Dat kan in de familie- of vriendenkring zijn. Maar kan ook op straat, in de winkel of op het werk zijn. Wij willen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. En...

Ruimte voor duurzame energie. Denkt u mee?

10 januari 2019

De gemeente ’s-Hertogenbosch is van plan om in de periode tot 2050 over te gaan van fossiele energie, zoals aardgas en kolen naar duurzame opgewekte energie. De meest bekende vormen zijn wind- en zonne-energie. Omdat dit een ingrijpende ontwikkeling...

’s-Hertogenbosch veilig het nieuwe jaar in

02 januari 2019

’s-Hertogenbosch kan terugkijken op een redelijk rustige jaarwisseling. Gelukkig gingen de meeste inwoners gezellig het nieuwe jaar in. De medewerkers van de betrokken (hulp) diensten hebben met hun inzet een goede bijdrage geleverd aan een veilige...

Inzetten op duurzame energie

28 december 2018

Gemeente ’s-Hertogenbosch en de bedrijven van de Bossche Energiecoalitie gaan in 2019 bedrijven helpen. Ze gaan bedrijven ondersteunen bij het tot stand brengen van duurzame energieprojecten. Hoe? Voor de uitvoering is maximaal €130.000...

Bezorging aanslagen gemeentelijke heffingen

27 december 2018

Eind december verstuurt de gemeente aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen. Inwoners en bedrijven die nog geen aanslagbiljet voor 2018, 2017 of 2016 ontvingen, ontvangen deze mogelijk nu. Op het biljet staan de WOZ-beschikking, de...

Blijf op de hoogte

24 december 2018

Per 1 januari verschijnt er minder informatie op de gemeentepagina van het huis-aan-huis blad de Bossche Omroep. Daarvoor komt een nieuwe digitale pagina terug: www.s-hertogenbosch.nl/opdehoogte. Hier staat een compleet overzicht van het laatste...

Burgemeester sluit woning één maand

21 december 2018

Een woning aan Johan van de Veldestraat is in de nacht van 17 op 18 december met een vuurwapen beschoten. Burgemeester Mikkers heeft de woning 19 december al gesloten.  Na overleg met politie en Openbaar Ministerie is nu het besluit genomen dat de...

Voldoende betaalbare en duurzame woningen

21 december 2018

Dit is een nieuwsbericht van de woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland, Woonzorg Nederland en Zayaz, het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente, woningcorporaties en het Stedelijk...

Bijdrage voor nieuwe initiatieven

21 december 2018

Onze bewoners nemen steeds vaker zelf initiatief in het veranderen van de samenleving. Vooral in het begin kunnen ze daarbij best een steuntje in de rug gebruiken. Vier initiatieven krijgen een eenmalige bijdrage van de gemeente. “De mensen achter...

Samen buiten leren

20 december 2018

Kindcentrum De Kruisboelijn wil minstens een dag per week met de leerlingen naar buiten. Dat doet de school door met kinderen de wijk en de natuur in te gaan. Zo organiseert De Kruisboelijn ontdekkend en ontwerpend leren in de eigen omgeving van het...

Gemeente doet mee aan charter Diversiteit

20 december 2018

Wij doen mee aan het charter Diversiteit. Daarmee laten we zien dat we een diverse en inclusieve werkgever willen zijn. We willen gelijke kansen bevorderen en talent goed gebruiken. Ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij ons, dat niemand...

Energiebespaarlening voor energiezuinige woning

19 december 2018

Welke mogelijkheden zijn er als je je woning energiezuinig wilt maken? De gemeente helpt woningeigenaren. We willen in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. De Energiebespaarlening is één van de mogelijkheden om je lening voor duurzame maatregelen...

Maaspoort Kids wint lokale vrijwilligersprijs

14 december 2018

Maaspoort kids heeft de meeste stemmen gekregen bij de lokale ‘meer dan handen’ vrijwilligerswedstrijd. Wethouder Kâhya reikte vanochtend een cheque uit van € 1.000,- aan deze vrijwilligersorganisatie. Samen met de Stichting Bij Katrien en Stichting...

De Vuelta 2020 ook in 's-Hertogenbosch

12 december 2018

Utrecht en Noord-Brabant vormen samen het parcours voor de start van de Vuelta a España in augustus 2020. Dat heeft de Vuelta-directeur Javier Guillén afgelopen maandag laten weten. De ploegenpresentatie, de start met een ploegentijdrit en de finish...

Tuintjes en bloemetjes bij containers

07 december 2018

Wethouder Jan Hoskam presenteerde op vrijdag 7 december 2018 de eerste tuintjes bij de ondergrondse containers. Deze tuintjes brachten we aan bij de containers op de parkeerplaats aan de Helftheuvelpassage en bij de Lorentzstraat. Dit moet helpen...

Gezocht: initiatiefnemers Tiny Forest

07 december 2018

In samenwerking met IVN natuureducatie leggen we vier Tiny Forests aan in ’s-Hertogenbosch. Een Tiny Forest is een minibos dat in de stad ligt. Het is ongeveer zo groot als een tennisveld. In een Tiny Forest leven vlinders, vogels, bijen en kleine...

Samen werken aan een veilige, gezonde school

06 december 2018

We willen op alle scholen voor Voortgezet Onderwijs een veilige en gezonde omgeving. Voor kinderen, ouders, leraren en ander personeel. Want iedereen presteert en ontwikkelt zich dan het best. Om dat belang te onderstrepen is een...

Vervolgactie op industrieterrein Kruisstraat

05 december 2018

5 December hielden we een controle bij  meerdere adressen op het industrieterrein Kruisstraat. Dat deden we samen met de politie.  Doel van de controle is te kijken of eigenaren de vergunningen voor brandveiligheid, milieu- en bouwvoorschriften op...

Onderzoek naar veiligheid op en rondom spoor

05 december 2018

De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft in Noord-Brabant. Daarom voert de Veiligheidsregio Brabant-Noord in samenwerking met gemeente ‘s-Hertogenbosch in december een onderzoek uit. Om te weten hoe inwoners, die dicht bij...

Pimp my school

26 november 2018

Via Pimp my school doen werkzoekenden lichte klussen op een school. Denk dan aan eenvoudig schilderwerk, ophangen van een kapstok of speelgoed schoonmaken. Klussen waar geen werkdruk op zit. Daarmee doen ze ervaring op, krijgen vertrouwen en ritme....

Doe mee met de collectieve zorgverzekering

23 november 2018

De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ en VGZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U krijgt korting op...

Stadstour beheer openbare ruimte

23 november 2018

Van natuurvriendelijke oevers tot gratis geveltuintjes. De raad besloot over een plan hoe de gemeente de openbare ruimte schoon, veilig en leefbaar houdt. Zaterdag maken de raadsleden een tour door ’s-Hertogenbosch om te weten hoe dat in de praktijk...

Afvalkalender 2019

20 november 2018

Op de afvalkalender 2019 ziet u wanneer de vuilniswagen in 2019 bij u langskomt. U bekijkt de kalender via de Afvalstoffendienst App of u print deze zelf uit als pdf op de website www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet dan belt u met de...

Gewijzigde openingstijden Afvalstoffendienst tijdens de feestdagen

20 november 2018

In verband met de komende feestdagen is milieustation Treurenburg gesloten op: • Maandag 24 december de gehele dag• Dinsdag 25 december (1e kerstdag) de gehele dag• Woensdag 26 december (2e kerstdag) de gehele dag• Maandag 31 december vanaf 14.00...