Nieuws

  Plaatsing tijdelijke woningen Cementrum opnieuw verlengd

  09 april 2021

  Het college van Ben W heeft de plaatsing van 11 tijdelijke woningen op het parkeerterrein van het Cementrum in ’s-Hertogenbosch met drie maanden verlengd. In de woningen worden dak- en thuislozen opgevangen, omdat de reguliere opvang vanwege de 1,5…

  Op weg naar een gezond ’s-Hertogenbosch

  08 april 2021

  We willen graag dat onze inwoners goed in hun vel zitten. Dat het goed gaat met hun gezondheid, dat ze in een prettige omgeving wonen en regie kunnen voeren over hun eigen leven. Om dat voor elkaar te krijgen werken we samen met onze inwoners en met…

  Toekomst Dierentehuis met nieuw bestuur

  08 april 2021

  Als gemeente hebben we de wettelijke taak om zwerfdieren op te vangen en er voor te zorgen. In ’s-Hertogenbosch doet dat de stichting Dierentehuis. We zijn al enige tijd in overleg met het bestuur van het Dierentehuis.

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten 12 april

  08 april 2021

  Op maandag 12 april 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties digitaal hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  Start bouw eerste twee flats Gestelse buurt

  06 april 2021

  In de Gestelse buurt is gestart met de bouw van de eerste twee van zes nieuwe appartementengebouwen van BrabantWonen. In de Guido Gezellelaan en de Rodenbachstraat heeft aannemer Huybregts Relou nu de fundering gelegd en zijn de eerste contouren…

  Live uitzending raadsvergadering 6 april

  06 april 2021

  Op dinsdag 6 april vanaf 16.00 uur vergadert de gemeenteraad. Dit is live te volgen via onze website en ons YouTube kanaal. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn.

  Koo ingang voor hulp na corona

  06 april 2021

  Het afgelopen jaar zijn veel mensen geraakt door corona. Sommige klachten kunnen lang duren. Herkent u dit, of heeft u andere problemen door corona? Bel dan met Koo. Voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is Koo de ingang voor informatie,…

  Openingstijden met Pasen

  02 april 2021

  Op maandag 5 april zijn het Stadskantoor en Perron-3 in Rosmalen gesloten. Ook zijn de Afvalstoffendienst, de klantenservice en de milieustations gesloten. We halen die dag geen afval op. De inhaaldag is op zaterdag 3 april.

  Samen de schouders onder een veilige Gestelse buurt

  02 april 2021

  We werken aan een mooie, veilige Gestelse buurt waar bewoners prettig samenwonen. Dat doen we met bewoners en organisaties samen. Een van de manieren is de veiligheidsactie van 1 april, waarin we onder meer met de politie optrokken. We keken onder…

  Controle massagesalons

  02 april 2021

  Samen met de politie hebben we 1 april vier massagesalons in ’s-Hertogenbosch gecontroleerd. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was ook betrokken.

  Helpende hand voor inwoners

  01 april 2021

  De coronacrisis stelt het uithoudingsvermogen van veel inwoners op de proef. De sociale en mentale gevolgen van de crisis zijn groot. Vooral bij jongeren. Veel inwoners voelen zich eenzaam en vinden het moeilijker om er een gezonde leefstijl op na te…

  Start sloop Theater aan de Parade

  01 april 2021

  Op 19 april start de sloop van het Theater aan de Parade. Daarvoor vinden nog een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats. Wethouder Huib van Olden: “de start van de sloop van het huidige theater is na al die jaren een belangrijke stap. Voor zowel…

  Meer zon op dak, kleinere opgave Polder

  01 april 2021

  De hoeveelheid op te wekken duurzame energie tot 2030 voor het Bossche deel van de Duurzame Polder, wordt verkleind. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad in het voorstel over de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

  Erfgoedcentrum springplank voor geschiedenis ’s-Hertogenbosch

  31 maart 2021

  De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het plan uitgewerkt voor de realisatie van een erfgoedcentrum in het Groot Tuighuis aan de Bethaniestraat 4. Hiermee krijgt Erfgoed ’s-Hertogenbosch een centraal onderkomen.

  Bas Meijs nieuwe directeur Stadsontwikkeling

  31 maart 2021

  Dinsdag 30 maart heeft college van burgemeester en wethouders de heer S. (Bas) Meijs benoemd tot directeur Stadsontwikkeling bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De heer Meijs treedt met ingang van 16 mei 2021 in dienst bij de gemeente.

  Geen subsidie meer voor Stichting Jeugdwerk Maaspoort

  29 maart 2021

  De Stichting Jeugdwerk Maaspoort (de Poort) ontvangt na 1 april 2021 geen subsidie meer. Een onafhankelijk onderzoek laat zien dat het bestuur op dit moment onvoldoende in staat is om de opdracht van de gemeente goed uit te voeren. Het college kan…

  Verder bouwen aan ’s-Hertogenbosch

  26 maart 2021

  Veel inwoners zijn op zoek naar een andere woning. Een woning die past bij hun woonwensen. Daarvoor is het belangrijk dat er veel en passend wordt gebouwd. En dat begint bij voldoende woningbouwlocaties.

  Forse investering verbetering (fiets)verkeersveiligheid

  25 maart 2021

  We vinden het belangrijk dat onze stad goed bereikbaar is en dat iedereen veilig, comfortabel en schoon van A naar B kan. Daar spannen we ons voor in. Dit doen we samen met onze inwoners maar ook met verschillende partners in ’s-Hertogenbosch en…

  Live uitzendingen 22 – 25 maart

  25 maart 2021

  Deze week zijn de commissievergaderingen van de gemeenteraad live te volgen via ons YouTube kanaal en onze website. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken.

  Weerbaarheid buitengebied ondermijning versterken

  24 maart 2021

  Het gebruik van agrarisch vastgoed voor de productie en opslag van drugs is een groot probleem. Boeren weten dat drugscriminelen op de loer liggen. Uit onderzoek blijkt dat zij ook weleens te maken met pogingen om hun leegstaande gebouwen te laten…

  Laatste zieke bomen Parade verwijderd

  24 maart 2021

  Eind dit jaar planten we op de Parade nieuwe bomen. De kastanjes die er nu staan zijn allemaal ziek. Kortgeleden zijn al 33 kastanjebomen gekapt uit veiligheidsoverwegingen. De overgebleven zieke bomen vangen nu meer wind, wat ze kwetsbaarder maakt.…

  Maatregelen tegen corona blijven gelden

  23 maart 2021

  Het kabinet handhaaft het huidige pakket coronamaatregelen tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat een uur later in, namelijk om 22.00 uur. Dit heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt.

  Nieuwe normen voor parkeren

  22 maart 2021

  We willen zorgen voor een goede leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Nu en in de toekomst. We weten dat er een grote vraag is naar meer woningen. En we moeten ervoor zorgen dat deze voor bewoners en bedrijven op een veilige en prettige…

  COT-onderzoek: Begrijpelijk en navolgbaar

  18 maart 2021

  Het COT heeft onderzoek gedaan naar de rellen op 25 januari. De vraag die centraal stond: Heeft de driehoek alles gedaan om de onrust, plunderingen en vernielingen te voorkomen. De hoofdconclusie van het COT is dat de besluiten van de driehoek…

  Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021

  18 maart 2021

  Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021gemeente 's-Hertogenbosch

  De juiste zorg, op het juiste moment en de juiste plaats

  17 maart 2021

  De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten in de zorg zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Achttien gemeenten in Noordoost-Brabant en zorgverzekeraar VGZ gaan de komende jaren nauw samenwerken om…

  Live uitzending gemeenteraad 16 maart

  16 maart 2021

  Op maandag 15 maart kwamen inwoners hun mening geven aan de gemeenteraad tijdens de raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten. Vanwege een storing kwam een aantal sprekers niet aan bod. Deze vergadering gaat vanavond verder, op dinsdag 16 maart vanaf…

  Live uitzending gemeenteraad 15 maart

  15 maart 2021

  Op maandag 15 maart komen inwoners hun mening geven aan de gemeenteraad tijdens de raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten. Bekijk hier het programma en wie er komen inspreken. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn.…

  Brandbestrijding Rietveldenkade

  12 maart 2021

  Afgelopen dinsdag (9 maart) woedde er een zeer grote brand bij verschrotingsbedrijf A.V.I. aan de Rietveldenkade. Inwoners hadden zeker een dag last van de rookontwikkeling die van de brand kwam. Woensdag was de brand onder controle, nu overzien we…

  20 maart Landelijke Opschoondag

  12 maart 2021

  Op zaterdag 20 maart is de Landelijke Opschoondag. Normaal organiseren we een grootschalige Bossche editie waarbij we met ruim 1200 inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en medewerkers van de gemeente aan de slag om zwerfafval op te ruimen.…

  Meerjarige prestatieafspraken ’s-Hertogenbosch t/m 2025

  11 maart 2021

  Betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in veilige én vitale buurten. Dat is de gezamenlijke ambitie van gemeente, woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP). Dit hebben zij vastgelegd in de Meerjarige Prestatieafspraken voor de periode…

  Zet de Bossche Zomer vast in je agenda!

  11 maart 2021

  Het raadsvoorstel is aangenomen, dus zet De Bossche Zomer maar met een dikke stift in je agenda: 1 juli t/m 5 september! De Bossche Zomer zorgt voor bijzondere ontmoetingen voor bewoners, bedrijven en andere initiatiefnemers.

  Puzzel van straffen èn toekomst

  10 maart 2021

  In onze gemeente moeten alle inwoners meetellen en mee kunnen doen. Om gehoord te worden en optimaal mee te kunnen doen, helpt het als je je hier thuis voelt. Ongeacht de buurt, wijk of het dorp waar je woont.

  Live uitzending raadsvergadering 10 maart

  10 maart 2021

  Op woensdag 10 maart vanaf 18.00 uur vergadert de gemeenteraad. Dit is live te volgen via onze website en ons YouTube kanaal. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn.

  Herinrichting Onderwijsboulevard

  10 maart 2021

  Op een plek waar mensen wonen, waar studenten zich ontwikkelen en waar tegelijkertijd veel verkeer is moet het fijn vertoeven én veilig zijn. De gebruikers van de Onderwijsboulevard ervaren dat op dit moment heel anders, dus wordt de inrichting van…

  Aanvragen TONK

  10 maart 2021

  Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende en hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien…

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 15 maart

  09 maart 2021

  Op maandag 15 maart 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties digitaal hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  Continue aandacht voor verkeersveiligheid

  09 maart 2021

  We hebben continue aandacht voor verkeersveiligheid. Sinds 2014 zien we gelukkig in onze gemeente een dalende trend van het aantal ongevallen en slachtoffers.  Maar ieder ongeval is er een teveel. Daarom heeft het college het…

  Geen verdere verruiming lockdown

  08 maart 2021

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen.

  Evaluatie tijdelijke afsluiting Hinthamerstraat

  08 maart 2021

  Van 15 juli tot 15 oktober was de Hinthamerstraat ’s avonds en ’s nachts afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er was ook extra toezicht door politie en stadstoezicht. We wilden weten of de veiligheid en leefbaarheid in de Hinthamerstraat verbeteren…

  Snellaadstation voor auto’s aan Graafsebaan

  05 maart 2021

  Het college wil medewerking verlenen aan een nieuw snellaadstation voor elektrische auto’s aan de Graafsebaan in Rosmalen. Het initiatief sluit goed aan op onze ambitie voor schoon, slim en toegankelijk vervoer. De realisatie en exploitatie is in…

  We ondertekenen City Deal Energieke wijken

  04 maart 2021

  Deze week zetten gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporatie Zayaz samen hun handtekening onder de City Deal ‘Energieke wijken, duurzaam en sociaal’. De ondertekening gebeurde tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken.

  122 nieuwe bomen op de Parade

  04 maart 2021

  De zieke kastanjebomen op de Parade worden vervangen. Daarmee starten we in december van dit jaar. Dit heeft het college besloten na de verschillende belangen zorgvuldig te hebben afgewogen. Daarbij is rekening gehouden met evenementen, veiligheid en…

  Gedenkplek coronaslachtoffers en nabestaanden

  04 maart 2021

  In samenwerking met de stichting Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde landelijke stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting) starten we met de realisatie van een gedenkplek voor coronaslachtoffers en nabestaanden van…

  Minder eikenprocessierupsen door mezen

  02 maart 2021

  Half mei komen de eerste nesten van de eikenprocessierups weer tevoorschijn. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo roepen we bijvoorbeeld de hulp in van mezen. Deze vogels zijn dol op de eikenprocessierups. Tijdens de…

  Gemeentelijke belastingen

  28 februari 2021

  Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2021.

  Pettelaarse Schans als demonstratieplek

  26 februari 2021

  Op meerdere plekken in de stad hangen camera’s. Cameratoezicht helpt om de veiligheid in ‘s-Hertogenbosch te vergroten. Naast andere middelen die we hebben om samen te zorgen voor een prettige en veilige omgeving.

  Nieuwe energielabels voor gemeentelijke gebouwen

  26 februari 2021

  ‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050, dat is het doel. De gemeente maakt daarom ook haar eigen gebouwen zo energiezuinig mogelijk. De eerste 32 panden die klaar zijn, hebben nu officieel een nieuw energielabel gekregen.

  Campus073: extra aandacht voor jongeren

  26 februari 2021

  Vanaf 1 maart start Campus073 in vier jongerencentra met extra begeleiding en aandacht voor jongeren. Campus073 is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar die binnen de gemeente wonen of naar school gaan.

  Live uitzending commissievergaderingen

  25 februari 2021

  Deze week zijn de commissievergaderingen van de gemeenteraad live te volgen via ons YouTube kanaal en onze website. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn.

  Woningbouw komt op stoom

  25 februari 2021

  Er zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar in de gemeente ’s-Hertogenbosch 208 nieuwe woningen gebouwd. Het aantal verleende bouwvergunningen was 371. Dat is te lezen in het eerste kwartaalbericht over woningbouw dat de gemeente voortaan…

  Voorzichtige verruimingen lockdown

  23 februari 2021

  Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er 4 voorzichtige versoepelingen komen in de lockdown.

  Dropzone: luisterend oor en advies voor jongeren

  22 februari 2021

  In deze coronatijd hebben jongeren het extra moeilijk en ervaren zij problemen. Denk aan eenzaamheid, schoolprestaties, gezondheid, mantelzorg en relaties. Niet iedereen kan daar thuis of met vrienden makkelijk over praten. Daarom gaat vanaf maandag…

  Samen zien we meer

  22 februari 2021

  Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Dit vraagt om maatwerk per wijk of dorp. We gaan hiermee aan de slag met inwoners en organisaties in Rosmalen, de Groote Wielen, Nuland en Vinkel. We deden dit al eerder in andere…

  Burgemeester legt preventieve last onder dwangsom op

  21 februari 2021

  Burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Jack Mikkers, heeft vanochtend aan meerdere personen een preventieve last onder dwangsom opgelegd.

  Economisch Actieplan: versterking Bossche economie

  18 februari 2021

  Het college heeft nieuwe investeringen vastgesteld onder de vlag van het ‘Economisch Actieplan ’s-Hertogenbosch’, voor dit jaar en volgend jaar. Het gaat in totaal om zo’n 12 projecten, waarvoor € 1 miljoen wordt vrijgemaakt.

  Regeling TONK komt eraan

  17 februari 2021

  Hebt u als zelfstandige of werknemer minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u de noodzakelijke kosten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling TONK. Dat is de Tijdelijke…

  Avondklok geldt ook vanavond

  16 februari 2021

  De avondklok geldt, ook vanavond. Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok. Meer informatie vind je op…

  Start laatste tranche omgevingsvisie

  16 februari 2021

  Hoe zien onze stad, wijken en dorpen er in de toekomst uit? Dit beschrijven we in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie maken we samen met de stad. Met 155.000 inwoners maken we samen gebruik van de beschikbare ruimte. Dit vraagt om keuzes voor de…

  Start controle hondenbelasting

  15 februari 2021

  Binnenkort start de controle hondenbelasting. Onze controleurs bellen dan bij inwoners van ’s-Hertogenbosch aan om na te gaan of er een hond aanwezig is. Dit doen zij voor de hondenbelasting.

  Let op vallend ijs

  14 februari 2021

  Door het winterse weer ontstaan op verschillende plekken ijspegels aan dakranden. Deze kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Want door de zon of dooi kunnen deze naar beneden vallen. Dat geldt ook voor sneeuw dat van daken van vallen. Let daarom…

  Carnaval vier je thuis en in je eigen huishouden

  12 februari 2021

  Carnaval komt steeds dichterbij, en het risico van het coronavirus is nog alom aanwezig. We weten allemaal dat carnaval zoals we dat andere jaren kenden, dit jaar niet zo gevierd kan worden. Daar is een streep doorheen gegaan. Alles met als doel het…

  Voortgang Van Berckelstraat

  12 februari 2021

  We werken aan een definitieve inrichting voor de Van Berckelstraat als fietsstraat waar de lijnbus te gast is. De huidige inrichting van de straat is tijdelijk. Op het ontwerp voor de definitieve inrichting ontvingen we meer dan 100 reacties. Daarmee…

  Energiebesparing voor 13.000 woningen

  12 februari 2021

  We stimuleren het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat doen we omdat ze het milieu helpen, en inwoners er fijner en goedkoper door wonen. We ontvangen nu een rijkssubsidie van 1,1 miljoen euro. Dat is vanuit de Regeling Reductie…

  33 bomen Parade om, vervangingsplan volgt

  11 februari 2021

  De kastanjebomen op de Parade zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Dat is al even bekend. In december viel op het plein een boom zo maar om. Na onderzoek dat toen volgde bleek dat de boom, naast verzwakking door deze ziekte, ook aangetast…

  Live uitzending gemeenteraad

  11 februari 2021

  Op woensdag 10 februari geven inwoners hun mening aan de gemeenteraad tijdens de online raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten. Bekijk hier het programma. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. Volg deze vergadering…

  Aanvulling op aanpak gevolgen coronacrisis

  10 februari 2021

  Het college heeft opnieuw een aantal maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van coronacrisis. Dit doet zij mede aan de hand van onderzoek onder inwoners. Dat onderzoek is onlangs voor de derde keer gehouden. Uit de resultaten komt…

  Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers

  10 februari 2021

  Veel ondernemers worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid voor ondernemers die in ‘s-Hertogenbosch wonen. Zij kunnen met financiële vragen terecht bij ‘Eerste Hulp Bij Gelzaken voor…

  Ondersteuning voor makers en kunstenaars

  09 februari 2021

  Alle Bosschenaren met een culturele beroepspraktijk kunnen maximaal €3.000 aanvragen om zijn of haar professionele ontwikkeling een impuls te geven. Als professionele maker of collectief met een goed projectidee kun je op elk moment een aanvraag…

  Kabinet verlengt avondklok tot 3 maart

  09 februari 2021

  Het kabinet verlengt de avondklok tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

  Veilig stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing

  08 februari 2021

  Op 15, 16 en 17 maart kan er gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen.

  Brabantbad: nieuw plan voor 180 appartementen

  08 februari 2021

  Op de plek van het voormalige Brabantbad in ’s-Hertogenbosch is een nieuw plan ontwikkeld met circa 180 appartementen. Veel Bosschenaren hebben op de locatie van het oude Brabantbad leren zwemmen. De plek Brabantbad ligt in het Prins Hendrikpark. Op…

  De Bossche Zomer 2021

  04 februari 2021

  Van 1 juli tot en met 5 september 2021 vindt in ’s-Hertogenbosch de tweede editie van De Bossche Zomer plaats. Voortbordurend op het succes van afgelopen zomer, maakt De Bossche Zomer ook deze zomer bijzondere ontmoetingen mogelijk voor bewoners,…

  Raadsavond Informeren & Ontmoeten

  04 februari 2021

  Op woensdag 10 februari 2021 vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

  Omgeving Station Oost: kansen voor een nieuw stuk stad

  04 februari 2021

  De ambitie is om het gebied rondom station Oost een levendige stadswijk te laten worden. Dit is het resultaat van een intensief participatietraject waarin iedereen mee heeft kunnen ‘dromen’ over de toekomst van dit gebied. Samen met bewoners,…

  Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown voortgezet

  02 februari 2021

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen…

  Live uitzending gemeenteraad

  02 februari 2021

  Op dinsdag 2 februari vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad.

  Naar de brugklas in coronatijd

  01 februari 2021

  In de komende weken kiezen de leerlingen van groep 8 naar welke middelbare school ze volgend schooljaar gaan. De basisscholen, de middelbare scholen én de gemeente willen deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hebben ze afspraken met…

  Mensen maken ‘s-Hertogenbosch

  29 januari 2021

  2021 is het nationale Jaar van de Vrijwilliger. Tijdens dit jaar geven we uitgebreid aandacht aan alle vrijwilligers in onze gemeente. Samen met vrijwilligersnetwerk Galant en vele andere organisaties willen we dit jaar onze vrijwilligers extra…

  20 relschoppers gewaarschuwd

  29 januari 2021

  Vrijdag 29 januari ontvangen 20 relschoppers een brief van burgemeester Mikkers. Zij krijgen deze omdat zij die maandagavond mee deden aan de ernstige ongeregeldheden, zo blijkt uit informatie van de politie. Doel van de brief is hen te waarschuwen…

  Vitamine G: naar klimaatbestendig ‘s-Hertogenbosch

  29 januari 2021

  ‘s-Hertogenbosch is een groene gemeente en daar zijn wij trots op. Groen is nodig, groen is gezond en groen is mooi. Als stad hebben we ervoor gekozen om te groeien door binnenstedelijk te bouwen. Dit stelt eisen aan de inrichting van de openbare…

  Volgende stap naar meer gelijke kansen

  28 januari 2021

  Woensdag 27 januari zetten de scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente ’s-Hertogenbosch een extra stap voor gelijke kansen. We zijn ervan overtuigd, dat we door goede samenwerking de kansenongelijkheid kunnen verkleinen en het geloof van…

  Gemeente biedt hulp aan getroffen ondernemers

  27 januari 2021

  Gemeente ’s-Hertogenbosch biedt hulp en herstelfonds voor getroffen ondernemers naar aanleiding van de rellen op maandag 25 januari 2021.

  Open brief aan inwoners burgemeester Jack Mikkers

  26 januari 2021

  Een open brief aan de inwoners van ’s-Hertogenbosch door burgemeester Jack Mikkers

  Samen zorgen voor een veilig ’s-Hertogenbosch

  26 januari 2021

  We zien vandaag opnieuw dat er via sociale media opgeroepen wordt om te verzamelen op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch. Daarom is ’s-Hertogenbosch vandaag ook bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Ook heeft de burgemeester een…

  Onrust, vernielingen en plunderingen binnenstad

  26 januari 2021

  Het was een trieste avond voor ’s-Hertogenbosch. Vanaf ongeveer 21.00 uur trokken relschoppers door de binnenstad. Ze vernielden onder andere auto’s, winkelruiten gingen kapot en een aantal winkels is zelfs geplunderd. De relschoppers zorgden met hun…

  Pontje “De Moerasdraak” van 29 januari t/m 5 maart uit de vaart

  25 januari 2021

  Vanwege groot onderhoud is het pontje van vrijdag 29 januari t/m vrijdag 5 maart uit de vaart en daardoor tijdelijk niet beschikbaar.

  Avondklok vanaf zaterdag 23 januari

  22 januari 2021

  In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

  Gemeente van start met beschermingsbewind

  22 januari 2021

  We zorgen ervoor dat we armoede en schulden bij inwoners zo vroeg mogelijk signaleren. Als het nodig is, helpen we hen bij het aanpakken daarvan. Om dit zo goed mogelijk en op maat te doen, hebben we afgelopen periode onze financiële dienstverlening…

  Bevoorrading binnenstad: zo schoon en slim mogelijk

  21 januari 2021

  Bevoorrading van onze binnenstad is niet alleen essentieel voor het (economisch) functioneren van de binnenstad, maar kent ook uitdagingen. We willen er voor zorgen dat het in onze binnenstad prettig en schoon wonen, werken en bezoeken blijft. Daarom…

  World Skate Center verhuist naar de Kaaihallen

  21 januari 2021

  World Skate Center (WSC) verhuist einde van dit jaar naar de Kaaihallen op de Tramkade. De Tramkade is in ‘s-Hertogenbosch dé plek voor de Urban Scene. Een aantal partijen op de Tramkade, zorgen ervoor dat juist hier veel gebeurt op het gebied van…

  Lockdown verder aangescherpt

  20 januari 2021

  Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die…

  Centrum Rosmalen: beter bereikbaar en verkeersveilig

  20 januari 2021

  In onze gemeente werken we aan een prettige woon-, leef- en werkomgeving. Hierbij gaat bereikbaarheid samen met schoon en slim vervoer voor iedereen. We nemen concrete maatregelen voor Rosmalen centrum. Daarmee wordt het centrum beter bereikbaar,…

  Aanvullende maatregelen vooral gericht op sociaal domein

  20 januari 2021

  Het aantal corona besmettingen neemt iets af, maar niet hard genoeg. Daarom heeft het kabinet besloten de huidige lockdown tot 9 februari te verlengen. Tijdens de persconferentie op 20 januari zijn opnieuw maatregelen aangekondigd waaronder – na…

  Voormalige KPN-telefooncentrale maakt ruimte voor wonen

  20 januari 2021

  Vorige week startte de sloop van delen van de voormalige KPN-telefooncentrale aan de Prins Bernhardstraat. Hiermee start een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze locatie. Die van sloop en nieuwbouw.

  Onderzoek en nazorg na jaarwisseling

  15 januari 2021

  Ondanks een over het algemeen rustige jaarwisseling in ’s-Hertogenbosch waren de ongeregeldheden in delen van Oost flink. Ze zorgden bij verschillende inwoners voor een onveilig gevoel, en voor schade aan bezittingen.

  Bedrijven helpen horecabedrijven

  13 januari 2021

  Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch/Rosmalen (KHN) en de gemeente is er een speciale groep van Bossche bedrijven gevormd. Zij zijn bereid horecaondernemers die het moeilijk hebben in deze coronatijd gratis met…

  Nederland tot en met tenminste 9 februari in lockdown

  12 januari 2021

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten…

  Ontwerp Van Berckelstraat online gepresenteerd

  12 januari 2021

  We werken aan een definitieve inrichting voor de Van Berckelstraat als fietsstraat waar de bus te gast is. De huidige inrichting van de straat is nog tijdelijk. Het ontwerp voor de definitieve inrichting kunt u nu online bekijken. U kunt er ook op…

  Nieuwe website voor bezoekers: www.visitdenbosch.nl

  11 januari 2021

  Op dit moment blijft iedereen door corona zo veel mogelijk thuis. Toch werken we in de tussentijd wel door aan onze citymarketing, want daar heeft onze mooie stad baat bij. Dat willen we op een andere manier organiseren. Daar zijn we mee bezig onder…