Nieuws

    Procedure vergunningverlening flexwoningen Noordoosthoek

    05 november 2021

    Voor de zomervakantie lag het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’ ter inzage. Met dit plan willen we op een duurzame en groene wijze verder bouwen aan De Groote Wielen.