Nieuws

Meer betaalbare woningen in noordoosthoek De Groote Wielen

22 december 2022

Er komt een nieuwe woonwijk in de noordoosthoek van De Groote Wielen. Een rustige en groene buurt met aandacht voor water, groen en diversiteit. Waar eerst was voorzien in 1800 woningen waarvan 25 procent sociale huur, komen er nu 2300 tot 3000…

Centrum Rosmalen: groener, veiliger en beter bereikbaar

22 december 2022

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het definitieve maatregelenpakket voor centrum Rosmalen afgerond. We zetten nu de laatste stap door het verkeersbesluit te nemen. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren. We doen dit om het centrum van Rosmalen…