Adresonderzoek

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt ongeveer 6 maanden. Soms kan het ook korter. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.

Adresonderzoek aanvragen

Vraag een adresonderzoek digitaal aan door op onderstaande knop te klikken.

U kunt het adresonderzoek ook persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak en breng uw legitimatiebewijs mee.

Benaderd voor adresonderzoek

Hebt u bericht ontvangen over een onderzoek naar uw verblijfsadres of dat van een familielid? De gemeente heeft dan een signaal gekregen dat u of uw familielid niet (meer) woont op het bij ons geregistreerde adres. Bijvoorbeeld van een medebewoner, de Belastingdienst of een deurwaarder. We vragen u dringend om te reageren op de brief die u hebt gekregen, via (073) 615 51 55. Reageert u niet? Dan gaat het onderzoek door.

Verklaring van geen bezwaar tegen bewoning

Hebt u een verzoek gekregen van de afdeling Publieke Dienstverlening om een verklaring van geen bezwaar tegen bewoning in te vullen? Klik op onderstaande knop.

Ontvangt u nog post?

Misschien ontvangt u tijdens het adresonderzoek nog steeds poststukken. Deze zijn gericht aan de persoon waar u een adresonderzoek naar laat uitvoeren. Wij vragen u de post van de gemeente ongeopend naar ons retour te sturen. Deze retour gekomen post kan namelijk dienen als bewijs dat iemand niet woont op het adres.

Uw gemeente controleert adressen

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP; van brandweer en sociaal loket tot de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Eind 2014 gaf het Kabinet daarom het startsein voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Doel: het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. Lees op de website van het RVIG meer over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch.