Meerjarige opvang asielzoekers

Nederland zit in een opvangcrisis. Er ligt landelijk een dringende vraag om mensen die asiel aanvragen op te vangen. Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch helpt hierbij en gaat 600 asielzoekers opvangen. Twee plekken zijn in beeld voor een meerjarige opvang van asielzoekers. Dat zijn:

 • Pettelaarpark 90 (nu nog hotelgebouw). Hier kunnen 250 vluchtelingen voor maximaal vijf jaar terecht. We onderzoeken of zij er vanaf 1 januari 2024 kunnen komen. De hotelfunctie vervalt voor de tijd dat er vluchtelingen zijn.
 • Terrein Kruithoorn aan de Poeldonkweg. Het plan is hier 350 vluchtelingen op te vangen voor maximaal tien jaar. De datum wanneer vluchtelingen hier mogelijk opgevangen worden, is gepland derde kwartaal 2024. Het COA gebruikt voor de opvang een niet bebouwd deel. Er komen tijdelijke units: zeven woonunits en vier units voor kantoorfuncties, ontmoeting, leslokalen en opslag.

Lees het nieuwsbericht over de komst van de meerjarige opvang voor asielzoekers. Bekijk de infographic over de komst van de opvangplekken (pdf).

Burgemeester Jack Mikkers spreekt ‘de buren’ van de opvangplekken en de inwoners van de gemeente toe over de komst van het azc. Bekijk de video op YouTube.

Foto van Jack Mikkers waar in het midden een play button staat

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom de komst van het azc. Daarom beantwoorden we hieronder zo veel mogelijk vragen. Eerst geven we in de ‘Top 10’ antwoord op de meestgestelde vragen. Daarna verdelen we ze per onderwerp:

 • Besluitvorming
 • Het asielzoekerscentrum (azc) – Opvangplekken
 • De asielzoekers
 • Veiligheid
 • Financiering
 • Vervolgstappen en bezwaar maken
 • Communicatie
 • Algemeen

Staat je vraag er niet tussen? Stel deze dan via vluchtelingen@s-hertogenbosch.nl of bel met 073-615 51 55 (werkdagen van 8.30-17.00 uur).

Top 10

 • Hoe kan ik meepraten over het azc?

  Als omwonenden van een van de opvangplekken nodigen we je graag uit om deel te nemen in het omwonendenoverleg. Je kunt je hiervoor aanmelden via het emailadres: vluchtelingen@s-hertogenbosch.nl. Ook als je als vrijwilliger op een van de opvangplekken aan de slag wilt, kun je mailen naar dit mailadres.

 • Is het besluit dat er een asielzoekerscentrum komt op Pettelaarpark 90 en aan de Kruithoorn definitief?

  Het besluit over de locatiekeuze is definitief. Dit besluit is genomen op 30 oktober. De komst van een asielzoekerscentrum op Petterlaarpark 90 en op de Kruithoorn is nog niet helemaal definitief. Het college van burgemeester en wethouders vindt beide plekken, na een zorgvuldige afweging, geschikt en heeft deze aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De toetsen en de vergunningstrajecten worden nog doorlopen. We achten de kans zeer groot dat op beide plekken realisatie mogelijk is.

 • Waarom is dit één dag voor de eerste bijeenkomst gecommuniceerd?

  Het besluit voor de opvangplekken is maandagochtend 30 oktober genomen. Daarna zijn de brieven aan omwonenden en bedrijven in de avond rondgebracht. We kozen ervoor dit niet overdag te doen, omdat veel mensen dan wellicht niet thuis zijn. De informatiemomenten hebben we snel op de communicatie gepland, zodat we omwonenden meteen beter kunnen informeren en op hun vragen kunnen antwoorden. Wanneer omwonenden behoefte hebben aan meer momenten of op een andere manier het gesprek willen voeren, organiseren we dat. We hebben ervoor gekozen pas te communiceren over de locatiekeuze wanneer daarover besloten werd. Dit vooral om geruchten en onrust te voorkomen rond plekken die in beeld zijn.

 • Wat is de precieze plek van het nieuwe azc?

  Het asielzoekerscentrum (azc) komt op Pettelaarpark 90 op het kantorenpark Pettelaarpark in ’s-Hertogenbosch. Hier vervalt de hotelfunctie zo lang er vluchtelingen zijn. De andere plek is een braakliggend perceel op het terrein de Kruithoorn aan de Poeldonkweg. Deze plekken liggen dicht bij elkaar in Groot Meerendonk.

  Luchtfoto waarbij aangeduid wordt waar de opvangplekken azc komen

 • Waarom wordt voor deze plekken gekozen, bij een aandachtswijk?

  We hebben dit aspect gewogen. We beoordeelde dat de afstanden groot genoeg zijn om deze twee plekken positief te beoordelen. Ook is in het omwonendenoverleg het effect op de omgeving een terugkerend onderwerp van gesprek. Samen gaan we in gesprek over wat er nodig is aan eventuele extra maatregelen.

  De gemeenteraad heeft in oktober 2022 een paar voorwaarden bepaald voor geschikte plekken voor een azc. Die gaan bijvoorbeeld over voorzieningen in de buurt, zoals onderwijs en winkels. Daarnaast zijn de ligging en bereikbaarheid van Pettelaarpark 90 en de Kruithoorn goed. Ook is er aandacht voor activiteiten voor jong en oud en wordt taalles gegeven. Verder vinden we het belangrijk dat vluchtelingen hun tijd in de opvang nuttig gebruiken. Dit door onder andere snel te starten met het meedoen in de samenleving (integratie en werk). Pettelaarpark 90 en de Kruithoorn voldoen aan deze voorwaarden.

  Daarnaast liggen de plekken dicht bij elkaar in Groot Meerendonk. Dat maakt het mogelijk voor het COA om het voorzieningenniveau hoog te houden voor alle bewoners. En toch de mogelijke impact wat te spreiden. Een ander voordeel is dat Pettelaarpark 90 naar verwachting op korte termijn al gereed is. Er vinden hier geen grootschalige verbouwingen plaats en er hoeven geen units geplaatst te worden. Daarmee lijkt het mogelijk om (een deel van) de bewoners uit de noodopvanglocaties Hypeco en Meerwijk op te blijven vangen binnen onze gemeente.

 • Hoe kan ik bezwaar maken?

  Op dit moment kun je nog geen bezwaar maken. De twee opvangplekken heeft de gemeente aan het COA aangeboden. Het COA is nu aan zet om de opvang te realiseren. Daarvoor neemt zij nog verschillende stappen. Bij het terrein Kruithoorn is dat onderzoek, ontwikkelen van een bouwplan en de aanvraag van een (omgevings)vergunning. Voor Pettelaarpark 90 is de procedure lichter. Deze bestemming heeft namelijk al een hotelfunctie.

  Voordat het tot realisatie komt, start dus een (vergunningens)traject. Zodra je bezwaar kunt maken, informeren we hierover in onder andere het omwonendenoverleg, op deze website en in de nieuwsbrief vluchtelingen. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief.

 • Waarom vangen we vluchtelingen op terwijl er een woningtekort is?

  Het realiseren van deze opvangplekken, heeft geen invloed op de bouw van nieuwe woningen. We blijven als gemeente 1000 huizen per jaar bouwen tot 2030. Daarvan zijn er 400 per jaar in de categorie sociaal.

 • Hoe is de veiligheid op en rondom de opvangplekken geregeld?

  Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de plekken. De medewerkers van het COA zijn bhv-getraind en kunnen optreden bij calamiteiten. Zij zijn tussen 08.00-22.00 uur aanwezig op de plekken. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de plekken. Zij zijn dus dag en nacht bereikbaar en aanspreekbaar. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland. Daarnaast houdt het COA via het omwonendenoverleg contact met de omgeving. In het omwonendenoverleg is er ruimte om vragen te stellen, eventuele klachten neer te leggen en de follow-up daarvan te verantwoorden.

  Buiten het terrein zijn de gemeente en de politie verantwoordelijk. Bewoners van het azc zijn straks inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij overlast staan gebruikelijke hulpdiensten paraat, net als bij andere incidenten binnen de gemeente.

 • Waarom kiest de gemeente voor meerjarige opvang van asielzoekers?

  Nederland zit in een opvangcrisis. Er ligt een groeiende vraag van het Rijk om opvang en huisvesting aan vluchtelingen te bieden. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland, en ook aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in deze landelijke vluchtelingenopvang. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld vangen we humaan op. Ook de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft zich uitgesproken voor humane opvang van vluchtelingen.

 • Wie komen er wonen en wie bepaalt dat?

  Onder de bewoners van het azc bevinden zich gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden. Ook hebben we besloten eventueel ruimte te bieden voor amv-ers (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Dit alleen als de 24-uurs begeleiding vanuit het COA georganiseerd is. Én voldaan wordt aan de overige specifieke eisen voor deze groep, zoals meer ruimte.

  We creëren een prettig klimaat voor gezinnen. Door zorg te dragen voor een goede infrastructuur van bijvoorbeeld het onderwijs voor kinderen en participatiemogelijkheden voor volwassenen. Dit doen we nu ook al op de huidige noodopvangplekken. We gaan uit van een mix van gezinnen met kinderen en alleenstaanden

  Afhankelijk van de instroom bepaalt het COA wie, waar geplaatst wordt. Op dit moment worden met name gezinnen opgevangen in de noodopvang op het oude Hypeco-terrein in Nuland en kasteel Meerwijk. De bedoeling is dat deze mensen uit de noodopvang verhuizen naar de nieuwe plekken.

Besluitvorming

 • Is het besluit dat er een asielzoekerscentrum komt op Pettelaarpark 90 en aan de Kruithoorn definitief?

  Het besluit over de locatiekeuze is definitief. Dit besluit is genomen op 30 oktober. De komst van een asielzoekerscentrum op Petterlaarpark 90 en op de Kruithoorn is nog niet helemaal definitief. Het college van burgemeester en wethouders vindt beide plekken, na een zorgvuldige afweging, geschikt en heeft deze aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De toetsen en de vergunningstrajecten worden nog doorlopen. We achten de kans zeer groot dat op beide plekken realisatie mogelijk is.

 • Waarom kiest de gemeente voor meerjarige opvang van asielzoekers?

  Nederland zit in een opvangcrisis. Er ligt een groeiende vraag van het Rijk om opvang en huisvesting aan vluchtelingen te bieden. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland, en ook aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in deze landelijke vluchtelingenopvang. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld vangen we humaan op. Ook de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft zich uitgesproken voor humane opvang van vluchtelingen.

 • Het besluit over de komst van het azc is genomen. Hoelang duurt het voordat de opvangplekken opengaan?

  Het besluit over de locatiekeuze is een eerste stap. Er volgen nog meer stappen, voordat de opvangplekken gerealiseerd worden. Die vervolgstappen duren nog een aantal maanden (zie hoofdstuk ‘Vervolgstappen en bezwaar maken’).

  We onderzoeken of er asielzoekers vanaf 1 januari 2024 terecht kunnen op Pettelaarpark 90. Op de Kruithoorn streven we naar het derde kwartaal 2024 om asielzoekers op te vangen.

 • 1 januari is het streven. Gaan we dat halen? Want deze zoektocht heeft ook veel langer geduurd dan gedacht.

  De verwachting is dat Pettelaarpark 90 op korte termijn gereed is voor opvang. En dat we 1 januari daarom halen.

 • Waarom blijven de opvangplekken hier 3 tot 5 jaar (Pettelaarpark 90) en 5 tot 10 jaar (Kruithoorn)?

  Om uit de opvangcrisis te komen en te blijven zijn meerjarige opvangplekken nodig. Daarnaast bieden meerjarige opvangplekken meer rust voor de bewoners, omdat de kwaliteitsnormen hoger liggen.

 • Staat de tijdelijkheid van 3 tot 5 jaar (Pettelaarpark 90) en 5 tot 10 jaar (Kruithoorn) vast? En is dat zeker? Want opvang Hypeco heeft ook veel langer geduurd.

  De gemeente en het COA sluiten een bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat het COA niet langer dan 3 tot 5 jaar (Pettelaarpark 90) en 5 tot 10 jaar (Kruithoorn) gebruik kan maken van deze plekken. In de omgevingsvergunning wordt de tijdelijkheid van de plekken verzekerd. We vinden het belangrijk dat de tijdelijke locaties na 5 en 10 jaar ook weer afgebouwd zijn. Tegelijkertijd sluiten we niet uit dat we rekening moeten houden met een opgave voor opvang die echt langjarig is (met een grote diversiteit aan doelgroepen).

  Met het oog daarop willen wij op korte termijn de haalbaarheid van een structurele opvang voor diverse doelgroepen onderzoeken. Daar waar dat in de fasering en planning nog mogelijk is, zoals in de gebiedsontwikkeling Meerendonk. Met het uitvoeren van dat onderzoek, en dat omzetten in een definitieve opvangbestemming, willen we laten zien dat ook wij het van belang vinden dat de voorkeursplekken Pettelaarpark en Kruithoorn met zekerheid voor het verstrijken van de tien jaar niet meer nodig zijn voor de opvang van asielzoekers.

 • Wat gaat de gemeente doen als het Rijk opnieuw extra opvangplekken nodig heeft?

  Er zijn nog steeds gemeenten die niks doen. Voor onze gemeente blijft het bij opvangplekken voor 600 bewoners. Ook als de vraag groter wordt.

Het asielzoekerscentrum (azc) – Opvangplekken

 • Wat is een asielzoekerscentrum?

  Een asielzoekerscentrum (azc) is een opvangcentrum voor vluchtelingen. Hier komen vluchtelingen terecht als hun asielprocedure is begonnen. We noemen ze dan asielzoekers. In het azc verblijven ze tot er is beslist over hun asielaanvraag. Komt het azc bij jou in de buurt? Bekijk de video voor meer informatie over deze opvanglocaties van het COA.

 • Wat is de precieze plek van het nieuwe azc?

  Het asielzoekerscentrum (azc) komt op Pettelaarpark 90 op het kantorenpark Pettelaarpark in ’s-Hertogenbosch. Hier vervalt de hotelfunctie zo lang er vluchtelingen zijn. De andere plek is een braakliggend perceel op het terrein de Kruithoorn aan de Poeldonkweg. Deze plekken liggen dicht bij elkaar in Groot Meerendonk.

  Luchtfoto waarbij aangeduid wordt waar de opvangplekken azc komen

 • Waarom deze plekken?

  De gemeenteraad heeft in oktober 2022 een paar voorwaarden bepaald voor geschikte plekken voor een azc. Die gaan bijvoorbeeld over voorzieningen in de buurt, zoals onderwijs en winkels. Daarnaast zijn de ligging en bereikbaarheid van Pettelaarpark 90 en de Kruithoorn goed. Ook is er aandacht voor activiteiten voor jong en oud en wordt taalles gegeven. Verder vinden we het belangrijk dat vluchtelingen hun tijd in de opvang nuttig gebruiken. Dit door onder andere snel te starten met het meedoen in de samenleving (integratie en werk). Pettelaarpark 90 en de Kruithoorn voldoen aan deze voorwaarden.

  Daarnaast liggen de plekken dicht bij elkaar in Groot Meerendonk. Dat maakt het mogelijk voor het COA om het voorzieningenniveau hoog te houden voor alle bewoners. En toch de mogelijke impact wat te spreiden. Een ander voordeel is dat Pettelaarpark 90 naar verwachting op korte termijn al gereed is. Er vinden hier geen grootschalige verbouwingen plaats en er hoeven geen units geplaatst te worden. Daarmee lijkt het mogelijk om (een deel van) de bewoners uit de noodopvanglocaties Hypeco en Meerwijk op te blijven vangen binnen onze gemeente.

 • Dit is toch wel dicht in de buurt van een kwetsbare wijk. Dat zouden jullie toch niet doen?

  We hebben dit aspect gewogen. We beoordeelde dat de afstanden groot genoeg zijn om deze twee plekken positief te beoordelen. Ook is in het omwonendenoverleg het effect op de omgeving een terugkerend onderwerp van gesprek. Samen gaan we in gesprek over wat er nodig is aan eventuele extra maatregelen.

 • Is er ook gekeken naar andere opvangplekken?

  Ja. Het uitgangspunt in de zoektocht naar geschikte locaties was een shortlist van drie locaties. De locaties Bruggensestraat en de Poeldonkweg zijn afgelopen mei afgevallen. Op de eerste locatie was geen zakelijke overeenstemming. En bij de Poeldonkweg was te veel geluidshinder van de A2. Dit was op korte termijn niet te verhelpen. De derde locatie van de shortlist was de Saren. Deze plek is onderzocht. In eerste instantie bleek deze plek ook geschikt voor de opvang van maximaal 350 vluchtelingen. Vanwege de beperkte ruimte op dit terrein konden we de opvangopgave van 600 vluchtelingen niet invullen. We zijn daarom breder gaan kijken. Ook naar kleinere opties en naar binnengekomen aanbod van particulieren. Deze bredere kijk heeft geleid tot twee nieuwe plekken. Een braakliggend terrein van de oude munitiefabriek de Kruithoorn en Pettelaarpark 90 (nu in gebruik als hotel). Deze plekken liggen bij elkaar in Groot Meerendonk.

  Het COA heeft de voorkeur voor één opvangplek in plaats van twee. Dit vanwege financiële voordelen, maar ook vanwege personele capaciteit. Voor ons is het belangrijk dat op de plekken voldoende voorzieningen zijn. Zodat we goede dagbesteding kunnen realiseren. We hebben daarom besloten de locatie de Saren te laten vervallen. We stelden vast dat iedere plek voor- en nadelen heeft. Een ideale plek is er niet.

  Zie vraag hierboven waarom de voorkeur uitgegaan is naar de plekken Pettelaarpark 90 en Kruithoorn.

 • Waarom zijn geen van de andere opvangplekken geschikt voor het opvangen van asielzoekers?

  De plekken Bruggensestraat en de Poeldonkweg zijn in afgelopen mei afgevallen. Op de eerste plek was geen zakelijke overeenstemming, bij de Poeldonkweg was te veel geluidshinder van de A2 die niet op korte termijn te verhelpen is. De Saren is wel geschikt bevonden, maar het college heeft de voorkeur gegeven aan de plekken Kruithoorn en Pettelaarpark 90. Dit omdat de plekken dicht bij elkaar liggen. En omdat het er naar uitziet dat de Pettelaarpark 90 op korte termijn gerealiseerd kan worden.

 • Is de Saren als opvangplek nu echt afgevallen?

  De Saren is voor dit moment afgevallen. We geven de voorkeur aan de plekken Kruithoorn en Pettelaarpark 90. De locatie de Saren is wel geschikt bevonden voor de opvang van asielzoekers en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 • Is er geen andere opvangplek buiten de gemeente beschikbaar voor de asielzoekers?

  Alle gemeenten hebben de vraag gekregen om asielzoekers op te vangen. Meerdere gemeenten onderzoeken hiervan de mogelijkheden. De huidige asielzoekerscentra (opvangplekken) zitten vol. De belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 17.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in gewone asielzoekerscentra die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen die er niet of onvoldoende zijn. Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvangplekken. Normaal gesproken duurt dit traject langere tijd. Nu er snel extra opvangplaatsen nodig zijn, doet het Rijk een beroep op alle gemeenten in Nederland om opvang en huisvesting aan vluchtelingen te bieden.

 • Wat betekent de komst van de opvangplekken voor de omgeving/buurtbewoners?

  De bewoners van de opvangplekken blijven uiteraard niet altijd binnen het terrein. Ze lopen en of fietsen ook de stad in. En dat is maar goed ook, want wanneer ze in ons land blijven, moeten ze integreren. Dat betekent dat buurtbewoners de nieuwe buurtbewoners tegenkomen. Op straat, in de supermarkt of bijvoorbeeld op de school.

 • Is er veel verkeer tussen de opvangplekken?

  Dat is op dit moment nog lastig in te schatten.

 • Wat betekent de komst van de opvangplekken voor het gebied/de natuur?

  Bij het opvangen van de asielzoekers op de opvangplekken denken we ook aan de groene ontwikkeling. Op het braakliggende perceel op de Kruithoorn geeft het gebied ruimte om bomen, planten en struiken te planten. Wij doen dat in samenspraak met de omgeving. Daarnaast respecteren we de aanwezige natuur, ook rondom Pettelaarpark 90.

 • Hoe zien de opvangplekken eruit?

  Het COA plaats op het braakliggende perceel op de Kruithoorn tijdelijke woonunits. Binnen het azc komen ook gezamenlijke plekken voor speel- en sportvoorzieningen. Het nog op te stellen inrichtingsplan houdt rekening met onderdelen als beheer, sociale veiligheid, toegankelijkheid, ontsluiting van het terrein en parkeervoorzieningen. Indien nodig is er ook ruimte voor de huisvesting van een school op plek en een crèche voor de allerkleinsten.

  Vanwege de voormalige hotelfunctie van Pettelaarpark 90 komen hier geen woonunits. Op het buitenterrein zijn nog geen voorzieningen. Deze kunnen nog wel gecreëerd worden.

 • Hoe zien de woonunits eruit?

  Het COA bepaalt in overleg welke units gebouwd en geplaatst worden. Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Wel zijn er voorbeelden van azc’s op andere plekken. Zodra de uitvoering voor de Kruithoorn bekend is, plaatsen we de beelden hiervan.

 • Zijn de opvangplekken wel brandveilig?

  De gemeente geeft alleen een omgevingsvergunning af als het gebouw brandveilig is verklaard door de brandweer. Een omgevingsvergunning is nodig om een gebouw in gebruik te nemen.

 • Welke faciliteiten zijn er op de opvangplekken?

  Op elk azc wordt een recreatiezaal, een open leercentrum (olc), speeltoestellen en buitensportruimte ingericht. Het olc is een lokaal met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken en oefenen met leermiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld leren lezen en schrijven of een begin maken met Nederlandse taal en gebruik maken van internet. Tijdens de openingstijden van het olc is er begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers. Het COA heeft ook veel aandacht voor de kinderen van de bewoners. Op ieder azc zijn verschillende vrijwilligers(organisaties) aanwezig om activiteiten te organiseren voor bewoners en met name kinderen. Het COA heeft samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting De Vrolijkheid en Stichting Het Vergeten Kind.

 • Zijn de terreinen van de opvangplekken openbaar toegankelijk?

  De opvangplekken zijn openbaar toegankelijk. Bezoekers moeten zich melden bij de receptie.

 • Wordt de infrastructuur op en rondom de terreinen van de opvangplekken aangepast?

  Ja, er worden in elk geval parkeerplaatsen aangelegd bij de Kruithoorn. De opvangplekken moeten ook goed bereikbaar zijn voor leveranciers. Bij Pettelaarpark 90 zijn al parkeerplaatsen. Het COA bepaalt of dit er voldoende zijn.

 • Komt er verlichting op en rondom de terreinen van de opvangplekken?

  Ja, er komt verlichting op de terreinen. Op welke manier er rondom de terreinen verlichting komt, wordt later (in gezamenlijkheid) bepaald.

 • Welke looproutes worden gebruikt?

  Op dit moment is het nog niet bekend hoe de inpassing van de opvangplekken er exact uitziet. (wat we nu weten staat op het beschikbare kaartje). Daarom weten we ook nog niet welke looproutes gebruikt worden rondom het terrein. In elk geval doen de bewoners net als iedereen boodschappen en brengen ze hun kinderen naar school.

 • Wat betekent de komst van de opvangplekken voor parkeren in het gebied?

  In de aanvraag omgevingsvergunning nemen we ook de parkeermogelijkheden mee. Als er behoefte is aan meer parkeerplekken, is het COA hiervoor verantwoordelijk.

 • Wat betekent de komst van de opvangplekken voor bedrijven, instellingen en verenigingen in de omgeving?

  Bewoners van een azc krijgen van het Rijk een vast bedrag per week om te eten en zich te kleden. De bewoners van een azc doen vooral boodschappen in de directe omgeving van een opvangplek. Ook kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om lid te worden van een plaatselijke sport- of muziekvereniging. Waar het kan, worden verbindingen gelegd tussen de bewoners van het azc en bewoners, instellingen, bedrijven en verenigingen in de buurt, maar ook in de rest van de gemeente.

 • Wordt mijn woning minder waard door de komst van de opvangplekken?

  Uit een rechterlijke uitspraak en onderzoek blijkt dat de waardestijging of -daling van woningen niet in verband staat met de aanwezigheid van een azc in de omgeving.

 • Wat zijn de voordelen van de komst van de opvangplekken voor de buurt en de gemeente?

  Een azc is een bedrijf in het klein. Wanneer een azc wordt geopend, wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om werving van personeel via de regionale arbeidsvoorziening te organiseren. Het onderhouden en schoonmaken van gebouwen en beveiliging zijn diensten die ingehuurd worden op basis van een centraal inkoopbeleid. De praktijk leert dat leveranciers hun medewerkers vervolgens wel lokaal of regionaal inhuren.

  De asielzoekers ontvangen een financiële toelage van € 40 per week en besteden het geld in winkels in de buurt. Voor veel culturen is het klaarmaken van maaltijden een belangrijke tijdsbesteding. De ervaring leert dat de middenstand in de omgeving een impuls krijgt.

 • Wat gebeurt er na de opvangperiode met de opvangplekken?

  We houden er rekening mee dat opvangen van vluchtelingen lang nodig is. Niet alleen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar in heel Nederland. Daar bereiden we ons op voor. Tegelijkertijd houden we ons aan de afspraken met het COA en omwonenden. Daarom onderzoekt het college nu al naar de haalbaarheid van een azc in de gebiedsontwikkeling Meerendonk. Waarbij het gaat om de mogelijkheid van een flexibele opvang, voor asielzoekers en bijvoorbeeld mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.

 • Wat gebeurt er wanneer Pettelaarpark 90 afloopt? Met alleen de andere plek kan je geen 600 asielzoekers kwijt?

  De hotelfunctie komt tijdelijk te vervallen zo lang de asielzoekers opgevangen worden. Nadat deze vertrokken zijn, na maximaal 5 jaar zal de hotelfunctie terugkeren.  Ruim voordat de termijn van 5 jaar afloopt bekijken we de de opvangbehoefte van het Rijk opnieuw en beslissen we wat we doen met de eventuele restopgave.

 • Is er ook nog plek voor uitbreiding van het woonwagenkamp dat in de buurt ligt van opvangplek de Kruithoorn?

  Nee, er is geen plek voor uitbreiding van het woonwagenkamp.

De asielzoekers

 • Wat is het verschil tussen vluchtelingen, asielzoekers en statushouders?

  Vluchtelingen zijn mensen die vanwege oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Tijdens de behandeling van hun asielaanvraag wonen ze in asielzoekerscentra (azc’s). Vluchtelingen met een verblijfstatus in Nederland noemen we statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders van de azc’s naar woningen door de krappe woningmarkt laag, komt het COA opvangplekken te kort. Om toch iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de langdurige opvang. Het COA is wettelijk verplicht om asielzoekers op te vangen.

 • Hoe lang is een asielzoeker gemiddeld in een azc?

  Dat is voor iedere asielzoeker verschillend. Een asielzoeker krijgt na zijn asielaanvraag in principe binnen zes maanden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te horen of hij in Nederland mag blijven. Hebben mensen een positief besluit van de IND ontvangen, dan start voor hen de inburgering. De asielzoeker blijft op een azc tot er geschikte woonruimte in een gemeente in Nederland wordt aangeboden. Wanneer een asielzoeker van de IND een negatieve beslissing ontvangt op zijn asielverzoek, kan hij in beroep gaan bij de rechter. Vervolgens is hoger beroep mogelijk.

 • Hoeveel asielzoekers gaan er wonen op de opvangplekken en voor hoelang?

  Het Rijk heeft onze gemeente verzocht om 600 opvangplekken te realiseren.

  • Op Pettelaarpark 90 komen 250 asielzoekers voor een periode van maximaal 5 jaar.
  • Op de Kruithoorn worden 350 asielzoekers opgevangen voor een periode van maximaal 10 jaar.
 • Wie komen er wonen en wie bepaalt dat?

  Onder de bewoners van het azc bevinden zich gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden. Ook hebben we besloten eventueel ruimte te bieden voor amv-ers (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Dit alleen als de 24-uurs begeleiding vanuit het COA georganiseerd is. Én voldaan wordt aan de overige specifieke eisen voor deze groep, zoals meer ruimte.

  We creëren een prettig klimaat voor gezinnen. Door zorg te dragen voor een goede infrastructuur van bijvoorbeeld het onderwijs voor kinderen en participatiemogelijkheden voor volwassenen. Dit doen we nu ook al op de huidige noodopvangplekken. We gaan uit van een mix van gezinnen met kinderen en alleenstaanden

  Afhankelijk van de instroom bepaalt het COA wie, waar geplaatst wordt. Op dit moment worden met name gezinnen opgevangen in de noodopvang op het oude Hypeco-terrein in Nuland en kasteel Meerwijk. De bedoeling is dat deze mensen uit de noodopvang verhuizen naar de nieuwe plekken.

 • Uit welke landen komen de asielzoekers die in de opvangplekken gaan wonen?

  De asielzoekers komen uit verschillende landen van over de hele wereld. De top drie is momenteel Syrie, Afghanistan en Turkije.

 • Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

  Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten later. De mensen krijgen een medische intake, een tbc-controle en een coronatest. Ook krijgen ze allemaal een coronavaccinatie aangeboden.

 • Worden asielzoekers na aanmeldprocedure allemaal gevaccineerd volgens het rijksvaccinatieprogramma van de overheid en tegen corona?

  Ja, alle asielzoekers worden bij binnenkomst medisch gescreend en krijgen het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden. Net zoals iedere Nederlander staat het de asielzoekers vrij om hier gebruik van te maken.

 • Hebben de bewoners van de opvangplekken verplichtingen?

  In een azc bereiden de asielzoekers zich voor op hun toekomst, of deze nu in Nederland ligt of in het land van herkomst. Het COA beseft dat een zinvolle dagbesteding noodzakelijk is voor het welzijn van de bewoners. Zinvolle activiteiten bieden een balans in dag- en nachtritme, afleiding van de dagelijkse sleur en asielprocedure waarin men zich bevindt. Het opbouwen van sociale contacten en het invulling geven aan een ‘identiteit’ die meer is dan alleen een asielzoeker. Het COA vindt dat asielzoekers moeten worden aangesproken op zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

  Op een azc is een programma beschikbaar, aangepast aan de stand van zaken in de asielprocedure van de asielzoeker (fase specifieke begeleiding). Binnen een dergelijk programma besteden de bewoners tijd aan specifieke voorlichting, afspraken met hun advocaat of andere instanties. De bewoners van het azc hebben daarnaast de zorg voor hun eigen huishouden: schoonmaken, eten koken, boodschappen doen, etc. Daarnaast werken bewoners mee op de opvangplek: groenonderhoud, schoonmaak en technische werkzaamheden, onder begeleiding van het COA. Ook zijn er activiteiten die gericht zijn op educatie. Denk aan Nederlandse les, maatschappijoriëntatie en computerlessen. Het aanbod van activiteiten is sterk afhankelijk van vrijwilligers(organisaties) die wel of geen activiteiten organiseren of bewoners van het azc toe willen laten bij hun activiteiten.

 • Wat doen de bewoners van het azc overdag?

  De mensen die in de opvang wonen, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, dan krijgen ze informatie over hun rechten en plichten. In het azc gelden regels. De bewoners ontvangen die regels in hun eigen taal. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen verblijf. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

  Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst, zoals Nederlandse les of computerlessen. Dat kan op en buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een nuttige tijdsbesteding.

  Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet? Bekijk het op de website van het COA.

 • Mogen asielzoekers betaald werk verrichten?

  Asielzoekers mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken.  Eventuele inkomsten worden ingehouden op het leef- en kleedgeld. Asielzoekers die willen werken moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft hierin advies, maar bemiddelt niet. Op en rond het asielzoekerscentrum worden bewoners betrokken bij dagelijkse werkzaamheden. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Bewoners mogen ook buiten het azc vrijwilligerswerk doen. Onder de bewoners bevinden zich allerlei beroepen: timmermannen, journalisten, installateurs, artsen, kunstenaars enz. Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook kinderen die in een asielzoekerscentrum verblijven, moeten overdag naar school.

 • Waar gaan de kinderen naar school?

  De leerplichtige kinderen in een azc (tussen 5 en 18 jaar) moeten naar school. Om de kinderen goed voor te bereiden op het volgen van de gewone onderwijsprogramma’s, zijn er zogenoemde nieuwkomersgroepen ingericht voor de basisschoolleerlingen. De oudere kinderen gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) in ’s-Hertogenbosch.

 • Mogen de bewoners van de opvangplekken bezoek ontvangen?

  Ja, ze mogen bezoek ontvangen. Het COA kent een bezoekersregeling.

 • Zijn er afspraken te maken dat er na een bepaald tijdstip geen bewoners van de opvangplekken meer buiten het terrein komen/zijn?

  Bewoners worden niet verplicht om binnen te blijven. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen, zoals iedereen in Nederland. Ze hebben een wekelijkse meldplicht.

 • Hoe is de gezondheidszorg voor de asielzoekers geregeld?

  De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum asielzoekers (GZA). Het GZA is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle asielzoekers in de opvang van het COA. Het GZA heeft op vrijwel elke COA-opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional, zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts.

 • Hoe zit het met de religie op een azc en het uitoefenen daarvan?

  Het COA is neutraal op het terrein van politiek en religie. Er zijn geen dominees, imams of andere religieuze voorgangers in dienst. Ook neemt het COA geen initiatief om religieuze bijeenkomsten te organiseren op het azc. Religie en de beleving daarvan wordt gezien als een individuele invulling. Het staat een asielzoeker natuurlijk vrij om naar gelieve en op eigen initiatief een kerk- of moskeedienst bij te wonen buiten het azc.

 • Waar gaan asielzoekers naartoe die een verblijfsvergunning krijgen?

  Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven, noemen we ze statushouders. In onze gemeente krijgen jaarlijks een aantal statushouders een woning toegewezen. Iedere gemeente in Nederland heeft hierin een wettelijke taak. Deze woning krijgen ze toegewezen door een van de woningcorporaties. Met een nieuwe woning kunnen ze hun leven in Nederland verder opbouwen. Ze worden onderdeel van de Nederlandse samenleving. We helpen ze om daarin hun weg te vinden.

 • Waar gaan uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe?

  Vanaf het moment dat een asielzoeker een eerste negatieve beschikking van de IND krijgt, informeert het COA de asielzoeker over de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer. Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, ontvangen na 28 dagen geen geld en onderdak meer van het COA en zijn zelf verantwoordelijk voor hun vertrek uit Nederland en het regelen van de daarvoor benodigde documenten. Zij kunnen daarbij hulp vragen aan de Internationale Organisatie voor Migratie. Afgewezen asielzoekers mogen nog maximaal 28 dagen in een regulier azc wonen om hun vertrek uit Nederland voor te bereiden. Daarna kunnen zij nog maximaal 12 weken onderdak krijgen in de vrijheidsbeperkende locatie, maar alleen als er zicht is op vertrek. Gezinnen met minderjarige kinderen verhuizen indien nodig naar een gezinslocatie.

 • Is er een mogelijkheid alleen statushouders op te vangen?

  Nee, omdat het COA in de basis geen statushouders opvangt. Een gevolg van de huidige woningcrisis is dat er (te) veel statushouders niet naar reguliere woningen doorstromen en nog steeds in reguliere azc’s verblijven. De huisvesting van statushouders is een taak van de gemeente.

 • Wat gebeurt er met de asielzoekers na de opvangperiode? Komt er op een andere locatie een azc?

  We houden er rekening mee dat opvangen van vluchtelingen lang nodig is. Niet alleen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar in heel Nederland. Daar bereiden we ons op voor. Tegelijkertijd houden we ons aan de afspraken met het COA en omwonenden. Daarom onderzoekt het college nu al naar de haalbaarheid van een azc in de gebiedsontwikkeling Meerendonk. Waarbij het gaat om de mogelijkheid van een flexibele opvang, voor asielzoekers en bijvoorbeeld mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Veiligheid

 • Hoe wordt de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de (directe) omgeving van de opvangplekken gewaarborgd?

  Buiten de opvangplekken is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland. Het COA, de politie en de gemeente stellen een veiligheidsplan op waarin verantwoordelijkheden, aanwezigheid en bereikbaarheid van alle diensten met telefoonnummers is vastgelegd.

 • Hoe is de veiligheid op en rondom de opvangplekken geregeld?

  Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de plekken. De medewerkers van het COA zijn bhv-getraind en kunnen optreden bij calamiteiten. Zij zijn tussen 08.00-22.00 uur aanwezig op de plekken. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de plekken. Zij zijn dus dag en nacht bereikbaar en aanspreekbaar. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland. Daarnaast houdt het COA via het omwonendenoverleg contact met de omgeving. In het omwonendenoverleg is er ruimte om vragen te stellen, eventuele klachten neer te leggen en de follow-up daarvan te verantwoorden.

  Buiten het terrein zijn de gemeente en de politie verantwoordelijk. Bewoners van het azc zijn straks inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij overlast staan gebruikelijke hulpdiensten paraat, net als bij andere incidenten binnen de gemeente.

 • Als het niet goed gaat met het azc in de gemeente, zijn er dan nog mogelijkheden tot verplaatsing/verwijdering?

  Bij problemen zoekt de gemeente samen met het COA, de politie en omwonenden naar oplossingen.

Financiering

 • Wat kost het de gemeente als er een azc komt?

  De realisatie van de langdurige opvanglocatie(s) voor asielzoekers is de verantwoordelijkheid van het COA, en dus ook de investeringen en exploitatie.

Vervolgstappen en bezwaar maken

 • Hoe zien de vervolgstappen eruit?

  De twee opvangplekken heeft de gemeente nu aan het COA aangeboden. Het COA is nu aan zet om de opvang te realiseren. Daarvoor neemt zij nog verschillende stappen. Bij het terrein Kruithoorn is dat onderzoek, ontwikkelen van een bouwplan en de aanvraag van een (omgevings)vergunning.

  Voordat het tot realisatie komt, start ook een vergunningentraject. Hierbij gelden de normale juridische mogelijkheden van beroep en bezwaar voor inwoners en ondernemers (zie vragen hieronder). Bij de locatie Kruithoorn heeft ook de gemeenteraad een rol in dit proces. Die gaat over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Omdat Pettelaarpark 90 al een hotelfunctie heeft, is de procedure hier ook eenvoudiger.

 • Kan ik bezwaar maken voor de komst van het azc?

  Voor het tijdelijk afwijkend gebruik van het terrein vraagt het COA een omgevingsvergunning aan. Inwoners hebben de mogelijkheid tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen in te dienen. Tegen de definitieve omgevingsvergunning kunnen de inwoners beroep instellen.

 • Hoe kan ik bezwaar maken?

  Op dit moment kun je nog geen bezwaar maken. De twee opvangplekken heeft de gemeente aan het COA aangeboden. Het COA is nu aan zet om de opvang te realiseren. Daarvoor neemt zij nog verschillende stappen. Bij het terrein Kruithoorn is dat onderzoek, ontwikkelen van een bouwplan en de aanvraag van een (omgevings)vergunning. Voor Pettelaarpark 90 is de procedure lichter. Deze bestemming heeft namelijk al een hotelfunctie.

  Voordat het tot realisatie komt, start dus een (vergunningens)traject. Zodra je bezwaar kunt maken, informeren we hierover in onder andere het omwonendenoverleg, op deze website en in de nieuwsbrief vluchtelingen. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Communicatie

 • Kan ik helpen bij het azc?

  In opvangplekken voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten de opvangplekken zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Hoe wij dit coördineren, komt op een later moment op de locatiepagina van het azc te staan.

 • Hoe kan ik meehelpen aan integratie?

  Het COA kan altijd vrijwilligers gebruiken. Bijvoorbeeld om taallessen te geven of om activiteiten te organiseren en te begeleiden. Zodra het COA op zoek is naar vrijwilligers, staat dit op de locatiepagina van het azc.

 • Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

  Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op het azc. Je kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mocht er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de opvangplekken, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. Je leest hierover meer op de website van het COA.

 • Komt er een vast aanspreekpunt vanuit het COA welke dagelijks bereikbaar is?

  Ja. Elke opvangplek beschikt over een locatiemanager. Daarnaast zijn de opvangplekken 24/7 op een vast nummer en e-mailadres bereikbaar. Deze contactgegevens komen later op de COA-webpagina van de opvangplekken van het azc te staan.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen en meldingen?

  Via het in te stellen omwonendenoverleg word je geïnformeerd over contactpersonen. Als je vragen hebt aan de gemeente, kun je mailen naar vluchtelingen@s-hertogenbosch.nl.

Algemeen

 • Wat is het COA?

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor opvang vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook de website van het COA.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.