Meerjarige opvang asielzoekers (azc)

Nederland zit in een opvangcrisis. Er ligt landelijk een dringende vraag om mensen die asiel aanvragen op te vangen. Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch helpt hierbij en gaat 600 asielzoekers opvangen. Op Pettelaarpark 90 worden 250 vluchtelingen opgevangen voor een periode van maximaal vijf jaar. De locatie Kruithoorn, aan de Poeldonkweg, is aan het COA aangeboden als plek voor een azc. Dat gaat om de opvang van 350 asielzoekers voor maximaal tien jaar.

Op deze pagina vind je meer informatie over onder andere de aanvraag omgevingsvergunning, het Leefbaarheidsplan, de zienswijze, het bezwaar maken en de veelgestelde vragen.

Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) gaf 19 februari een omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang van asielzoekers op Pettelaarpark 90.

Een derde partij heeft, direct na de vergunningverlening, bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang van asielzoekers op Pettelaarpark 90 werd daarmee geschorst.

Op 26 februari heeft de rechtbank de schorsing opgeheven. Daarbij is toegelicht dat Pettelaarpark 90 open mag om 250 asielzoekers op te vangen. De noodopvang op het oude Hypecoterrein in Rosmalen is per 1 maart 2024 gesloten. De vluchtelingen zijn op 28 februari verhuisd van de noodopvang op het oude Hypecoterrein naar Pettelaarpark 90.

Bezwaar maken

Op de aanvraag voor de omgevingsvergunning ontving de gemeente 387 zienswijzen. Die reacties zijn behandeld. De mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben uiterlijk 20 februari een reactie van de gemeente gekregen.

Mensen die het niet eens waren met de beslissing op de zienswijze, konden bezwaar maken. Ze zijn daarover geïnformeerd in de reactie op hun zienswijze. Het is nu niet meer mogelijk bezwaar te maken op de omgevingsvergunning Pettelaarpark 90. De termijn van zes weken is voorbij. De ingediende bezwaren worden nu behandeld. Binnen twaalf weken (vóór 26 juni) wordt er een beslissing genomen over deze bezwaarschriften. Deze termijn kan nog eens met zes weken worden verlengd. Dan moet er vóór 7 augustus een beslissing zijn.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften bereidt alle beslissingen op bezwaar voor. Deze commissie hoort belanghebbenden en brengt vervolgens advies uit aan het college. Het college neemt uiteindelijk een besluit over de bezwaren, waarbij het kan afwijken van het advies van de bezwaarcommissie. De mensen die een bezwaar hebben ingediend, krijgen een reactie. Ze worden uitgenodigd voor een hoorzitting bij de bezwaarcommissie.

Gesprek omgeving

In de week van het locatiebesluit hebben we in acht informatiemomenten de directe omgeving geïnformeerd. Daarna zijn we omgevingsdialogen gestart. We voeren het gesprek met de ondernemers van Pettelaarpark en Kruithoorn, inwoners uit de directe omgeving en wijkprofessionals.

We snappen dat de komst van een azc zorgen bij de omgeving oplevert. Het doel van de gesprekken is om deze zorgen te horen en daar waar mogelijk ook te adresseren met afspraken. De uitkomsten van de gesprekken krijgen een plek in het Leefbaarheidsplan.

Leefbaarheidsplan

Tegelijk met de omgevingsvergunning konden mensen reageren op het concept-Leefbaarheidsplan. Onderwerpen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid hebben we een plek gegeven in het Leefbaarheidsplan.

Dat plan hebben we opgesteld samen met omwonenden en ondernemers op het Pettelaarpark en Kruithoorn. Hierin komen maatregelen en afspraken die zij belangrijk vinden. Denk dan aan veiligheid, looproutes, participatie en integratie. Het Leefbaarheidsplan houden we actueel: als we nieuwe afspraken maken, verwerken we deze.

Documenten

Je vindt hieronder de documenten over onder andere de aanvraag omgevingsvergunning en het Leefbaarheidsplan.

Contact

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom de komst van het azc. Daarom beantwoorden we hieronder zo veel mogelijk vragen. Staat je vraag er niet tussen? Stel deze dan via het digitaal contactformulier of bel met 073-  615 51 55 (werkdagen van 8.30-17.00 uur).

Top 10

Vervolgstappen en bezwaar maken

Veiligheid

Besluitvorming

Het asielzoekerscentrum (azc) – Opvangplekken

De asielzoekers

Communicatie

Financiering

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.