Ga naar de inhoud

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een woning. Met de opbrengst betaalt de gemeente voorzieningen. Denk aan het ophalen van huisvuil, gft-afval, oud papier, Klein Chemisch Afval, verbranden van afval, gebruik van de milieustations.

Tarieven 2018

De tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2018 bedragen:

Eenpersoonshuishouden              € 173,16

Meerpersoonshuishouden           € 221,28

Tarieven 2019

De tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2019 bedragen:

Eenpersoonshuishouden              € 173,16

Meerpersoonshuishouden           € 221,28

Vermindering

De afvalstoffenheffing verminderen wij als u verhuist of als u van een meerpersoons- naar een eenpersoonshuishouden gaat. Ook bij een overlijden verminderen wij de aanslag. U hoeft hiervoor geen verzoek te doen.

Betalen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari. U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen

Bezwaar maken

Klopt de aanslag afvalstoffenheffing niet of bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Kwijtschelding

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.