Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan hoeft u uw aanslag gemeentelijke belastingen misschien niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Denkt u dat dit ook voor u geldt? Vraag dan kwijtschelding aan.

Aanvragen kwijtschelding

U kunt kwijtschelding aanvragen via onderstaande knop.

Behandeling aanvraag kwijtschelding

Binnen een week ontvangt u een brief om u te laten weten dat we uw aanvraag hebben ontvangen. U hoeft (een deel van) de aanslag niet te betalen zolang wij u verzoek behandelen. Ook dit laten we u weten in die brief. Binnen 4 maanden ontvangt u de brief waarin we aangeven of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Wijkpleinen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Ontving u een papieren kwijtscheldingsformulier van ons? En hebt u hulp nodig van het wijkplein bij het invullen van het formulier? De KOO-wijkpleinen zijn uitsluitend open op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Bel of WhatsApp dan via nummer 073 206 88 88. Of bel naar het gratis telefoonnummer 0800 350 00 12.

BSOB

Ontvangt u ook een aanslag waterschapslasten van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)? Dan hoeft u voor die aanslag niet apart kwijtschelding aan te vragen. Uw verzoek bij ons geldt ook voor de aanslag van de BSOB. Er zijn twee uitzonderingen: zelfstandige ondernemers krijgen geen kwijtschelding bij de BSOB en de BSOB verleent geen kwijtschelding voor het eigenaarsgedeelte van de aanslag; de watersysteemheffing gebouwd. BSOB verstuurt de aanslagbiljetten dit jaar eind juni.