Ga naar de inhoud

Overige gemeentelijke belastingen

Toeristenbelasting

Meer informatie over de toeristenbelasting vindt u op pagina Toeristenbelasting.

Roerende zaakbelasting (RZB)

Roerende ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte die duurzaam aan een plaats is gebonden voor permanent gebruik. Bijvoorbeeld een woonboot. De hoogte van de roerende zaakbelasting (RZB) berekent de gemeente over de getaxeerde waarde van de roerende ruimte. De tarieven zijn een percentage van die waarde.

Tarieven 2019

Roerende woonruimten
Eigenaren 0,0853 %   (2018: 0,092 %)

Roerende bedrijfsruimten
Eigenaren 0,3001 % (2018: 0,2954 %)
Gebruikers 0,2404 % (2018: 0,2366 %)

Bent u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand? Dan betaalt u RZB over het gehele jaar.

Bezwaar maken

Niet eens met de toeristen- of roerende zaakbelasting? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.