Rioolheffing

Iedere eigenaar en/of gebruiker van een pand betaalt rioolheffing. Hiermee betaalt de gemeente onder andere inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater. 

Tarieven 2021

De tarieven rioolheffing voor 2021 zijn:
Eigenaren   € 66,04 per pand (2020: € 66,72)
Gebruikers € 64,76 per pand, waterverbruik tot 500 m3 (2020: € 66,12)

In 2021 betaalt u dus iets minder rioolheffing dan in 2020.

De tarieven voor waterverbruik boven 500 m3 vindt u op de website van de Overheid. Deze tarieven zijn licht gestegen met een inflatiecorrectie.

Vermindering rioolheffing

Wij verminderen rioolheffing als u verhuist of bij overlijden. U (of de erfgenamen) hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen.

Betalen rioolheffing

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari. U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen.

Kwijtschelding rioolheffing

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Bezwaar maken

Klopt de aanslag rioolheffing niet of bent u het er niet mee eens? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Ga daarvoor naar de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen.