Ga naar de inhoud

Betalen gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. 

Automatische incasso

Voor aanslagen tot €5000 kunt u de gemeente machtigen voor een automatische incasso in twaalf termijnen. Machtigt u ons nadat de aanslag is opgelegd dan resteren er mogelijk minder termijnen. U regelt dat via de digitale belastingbalie. U hebt hierbij uw DigiD-gegevens nodig. Hebt u (nog) geen DigiD? Gebruik dan het contactformulier of bel (073) 615 54 75 om een machtigingsformulier voor automatische incasso aan te vragen.

Toeristen- en precariobelasting kunt u niet betalen met automatische incasso. Ook aanslagen waarvoor een dwangbevel is verzonden niet. Lees meer over de voorwaarden voor automatische incasso in ons reglement (pdf).

Is uw rekeningnummer veranderd of wilt u de automatische incasso stopzetten? Geef dit door via de digitale belastingbalie. Geen DigiD? Vraag een wijzigings- of intrekkingsformulier aan via het contactformulier of (073) 615 54 75.

Bent u verhuisd naar een andere gemeente en moet u nog een deel van de aanslag betalen? Dan schrijven we het bedrag af in de resterende incassotermijnen.

Overboeking

U kunt het bedrag aan ons overmaken op rekeningnummer NL71BNGH0285039105 t.n.v. Den Bosch Heffingen. Als betalingskenmerk vermeldt u het 16-cijferig nummer dat op de voorkant van het aanslagbiljet staat.

Contant betalen

U kunt het aanslagbedrag contant betalen aan de kas van het Stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak via de knop hieronder.

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag op dit moment niet betalen? U kunt een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen via het contactformulier. In uw aanvraag doet u een betalingsvoorstel. U krijgt binnen 2 weken een reactie van ons. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

(Dwang)invordering

Als u uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, start de gemeente met een (dwang)invordering. Hier zijn kosten aan verbonden die voor uw rekening zijn.