Bezwaar gemeentelijke belastingen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Vindt u de WOZ-waarde niet juist of hebt u vragen over de waarde? Wij bespreken dit graag met u. Vul hiervoor het digitaal contactformulier in. Een van onze taxateurs neemt dan binnen 10 werkdagen contact met u op. De taxateur beantwoordt uw vragen en blijkt de waarde onjuist, dan past hij/zij deze aan.

Kunnen wij u op die manier niet helpen? Dan kunt u alsnog een bezwaar indienen. Er zijn WOZ-bureaus die aanbieden dit voor u te doen. Het is beter om zelf bezwaar te maken. Zelf bezwaar indienen is namelijk altijd gratis en eenvoudig. En de kans dat aan uw bezwaar wordt tegemoet gekomen is groter. Lees in deze folder (pdf) waarom dat is.

U kunt het contactformulier alleen gebruiken tijdens de eerste 6 weken na ontvangst van uw aanslag. 

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen of WOZ-beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen. Dit kan op de volgende manieren:

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt.

Dit geldt niet voor een WOZ-bezwaar. Daarvoor moet u zelf schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Doe dit in uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting? Ook dan kunt u binnen zes weken een bezwaar indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Door het digitaal formulier voor parkeerbelasting in te vullen. 
  • Schrijf een brief waarin u bezwaar maakt. Onderteken uw brief en stuur deze per post naar Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Stadstoezicht, postbus 12345, 5200 GZ, ’s-Hertogenbosch.

Voor parkeerbelasting krijgt u geen uitstel van betalen. Ook als u bezwaar maakt, betaalt u de aanslag binnen zes weken na ontvangst. Verklaren wij uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij u het teveel betaalde bedrag terug.