Bezwaar gemeentelijke belastingen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Of hebt u vragen over deze waarde? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. We kunnen uw vragen dan beantwoorden. En is er een fout gemaakt, dan kunnen we dit mogelijk oplossen zonder dat u een bezwaar in hoeft te dienen.

U belt hiervoor met (073) 615 53 53. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur tijdens de eerste zes weken na het verzenden van de aanslagen. Kunnen wij u op die manier niet helpen, dan kunt u alsnog een bezwaar indienen.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een aanslag of WOZ-beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen. Dit kan op de volgende manieren:

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Let op: dit geldt niet voor een WOZ-bezwaar. Daarvoor moet u zelf schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Doe dit in uw bezwaarschrift.