Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Bezwaar maken

Het gemeentebestuur neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een beslissing? En raakt het besluit u persoonlijk? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het gemeentebestuur.

Hoe maak ik bezwaar?

Let op: u kunt onderstaande mogelijkheden niet gebruiken voor een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking. Ook niet voor het indienen van een klacht.

Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk. U kunt alleen op deze 2 manieren uw bezwaar indienen:

  • Via het digitaal formulier, met gebruik van DigiD.
  • Stuur uw bezwaar in een brief (bezwaarschrift) per post naar de gemeente.

In het informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid staat aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.

Commissie advies voor bezwaarschriften

De commissie van advies voor de bezwaarschriften behandelt uw bezwaar. Deze onafhankelijke, externe commissie van deskundigen nodigt u uit om een mondelinge toelichting op uw bezwaar te geven. Na deze hoorzitting geeft de Commissie advies aan de gemeente. Het gemeentebestuur kan dan eventueel een nieuwe beslissing nemen. De gemeente laat u schriftelijk weten wat het besluit is.

De hoorzittingen vinden iedere woensdagavond plaats in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Alle betrokken partijen krijgen een uitnodiging voor de hoorzitting. U mag iemand meenemen om namens u het woord te doen of om u te ondersteunen.

Andere aanpak

Soms leidt een informeel gesprek al tot een oplossing. Daarom geeft de gemeente voorkeur aan de zogeheten ‘andere aanpak’. Betrokken partijen gaan dan eerst met elkaar in overleg. Doel is om anders naar het bezwaar te kijken en een oplossing te vinden. De andere aanpak is geen verplicht onderdeel van het juridisch traject.