Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Aanvragen bijstandsuitkering

Hebt u geen werk en/of te weinig geld om van te leven? Dan hebt u misschien recht op een bijstandsuitkering. U bent inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voor het aanvragen kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer (073) 615 51 55. Onze medewerker plant met u een afspraak in.  Dit gesprek noemen wij het adviesgesprek. De adviesgesprekken vinden op werkdagen plaats tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Weener XL, van Herpensweide 1.

Wat kan ik verwachten van het adviesgesprek?

Het adviesgesprek vindt plaats met een medewerker van het team Inkomen. Wij begrijpen dat een adviesgesprek best spannend kan zijn voor u. Soms kan het handig zijn wanneer u vragen die u ons wil stellen alvast thuis opschrijft. Natuurlijk is het ook mogelijk om iemand mee te nemen naar dit gesprek.

Tijdens dit gesprek zal gekeken worden naar uw (persoonlijke) situatie. Er zal samen met u gekeken worden op welke manier de gemeente u kan helpen. Dit doen wij door breed naar uw situatie te kijken. Zo kijken wij ook of u eventueel schulden heeft en of het verstandig is om ook een gesprek te hebben met onze afdeling Schulddienstverlening. Ook kijken wij of u geen recht op andere inkomensbronnen zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Dit adviesgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Wat neem ik mee naar het adviesgesprek?

Neemt u in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.
Daarnaast is het verstandig om (indien van toepassing) de volgende documenten mee te nemen:

  • Brief waarin de einddatum van een uitkering (Werkloosheids- of Ziektewetuitkering) vermeld staat.
  • Ontslagbrief van een werkgever.
  • Loonstroken van werk dat u op dit moment nog heeft.

Afhandeling aanvraag bijstand

Wanneer u zich meldt, worden er vragen aan u gesteld om te kijken of u recht hebt op een bijstandsuitkering. Als u hier recht hebt op een uitkering, ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Deze informatiebijeenkomst gaat over uw rechten en plichten, de aanvraagprocedure en het zoeken naar werk.

Het aanvraagformulier voor de bijstandsuitkering ontvangt u na afloop van de informatiebijeenkomst. Lever het ingevulde formulier en bewijsstukken binnen 5 werkdagen persoonlijk in bij Weener XL. U krijgt binnen 8 weken een brief van de gemeente met de beslissing of u bijstand krijgt. Lees meer informatie in de folder (pdf).

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan krijgt u een uitnodiging voor een aparte bijeenkomst. Er gelden namelijk andere regels voor de uitkeringsaanvraag.

Bezwaar maken

Hebt u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.