Bouwkavels Pelgrimsche Hoeve

Woongebied de Pelgrimsche Hoeve

De woningbouw voor Nuland vindt vooral plaats in de Pelgrimsche Hoeve. Deze nieuwe buurt ligt in de zuidoosthoek van Nuland, ten noorden van het bedrijventerrein ‘De Terp’.

In totaal worden hier zo’n 270 woningen gebouwd, voor onder meer starters, en voor senioren die bijvoorbeeld naar een kleinere woning willen verhuizen. Er is ruimte voor (sociale) huurwoningen en voor zelfbouwers. Ook projectontwikkelaars gaan er woningen bouwen. Er is dus een grote keuze aan woningen die aansluiten op de behoeftes die leven. Op dit moment zijn er zo’n 120 woningen gebouwd in het noordelijke deel van het woongebied (fase 1 tot en met 3).

In de Pelgrimsche Hoeve worden vooral woningen gebouwd met een tuin. Er is veel ruimte voor groen, zodat het dorpse karakter van Nuland behouden blijft.

Drinkwaterwinning

Bijzonder is dat het woongebied wordt gebouwd in een beschermingszone voor de drinkwaterwinning. Dat is toegestaan, maar stelt wel belangrijke eisen en voorwaarden aan de ontwikkeling van het gebied. Ook (toekomstige) bewoners moeten hier rekening mee houden, bijvoorbeeld in hun bouwplannen of het gebruik van de buitenruimte.

Fase 4 en 5: Zuidelijke woongebied

De gemeente werkt ook aan de voorbereiding van de volgende fase voor woningbouw: ten zuiden van de Pelgrimstraat en de Akkerlei, en ten noorden van de Industriestraat. In dit gebied is ruimte voor ongeveer 150 woningen. Er komen verschillende woningsoorten zodat er ook in dit gebied ruimte is voor onder meer starters, senioren en zelfbouwers. Projectontwikkelaars worden ook uitgenodigd om woningen te bouwen. Met woningcorporatie Mooiland zijn afspraken gemaakt over de bouw van 35 sociale huurwoningen.

Bekijk het stedenbouwkundig plan.

Procedure en planning

De uitwerking van het stedenbouwkundig plan (uitwerkingsplan) moet nog wel de wettelijke procedures doorlopen. Daarnaast is de gemeente wettelijk verplicht om een exploitatieplan op te stellen. Dit moet omdat de gemeente nog niet alle grond in eigendom heeft. Via een exploitatieplan kunnen onder meer de kosten die de gemeente heeft moeten maken, worden verhaald op particulieren en bedrijven. Het uitwerkingsplan en exploitatieplan vormen samen één geheel.

Op 29 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de ontwerpen van beide plannen. Deze plannen worden met ingang van 5 juli ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. De periode waarin u een reactie kunt geven duurt 6 weken. Iedereen mag dan schriftelijk of mondeling reageren. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen in de zogenaamde publicatietekst.

Bekijk de publicatietekst.

Het gebied moet ook nog bouwrijp gemaakt worden, zoals het aanleggen van de riolering en bouwwegen. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente. Eind 2021 wordt gestart met het bouwrijp maken.

Naar verwachting start de gemeente in het vierde kwartaal 2021 met de uitgifte van bouwkavels.

Inschrijven particuliere kavels

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van een bouwkavel voor zelfbouw, dan kunt u zich vooraf inschrijven bij Monique van Griensven via dit contactformulier.
Telefoonnummer 06-31942182. U krijgt dan op tijd bericht wanneer en onder welke voorwaarden de verkoop start.

De m2 -prijzen zijn inmiddels bekend. Deze zijn € 400,--/m2 voor vrijstaande- en voor halfvrijstaande woningen. De vierkante meter prijs voor rijenwoningen zijn € 350,--/m2. Deze prijzen zijn exclusief btw.

Overige informatie

Heeft u nog vragen over de dit plan, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Godfried van den Braak, via het digitale contactformulier, telefoon 06-51587026.

Foto’s plangebied

In 2020 gevlogen foto’s zijn beschikbaar.