Woongebied de Pelgrimsche Hoeve

De woningbouw voor Nuland vindt vooral plaats in de Pelgrimsche Hoeve. Deze nieuwe buurt ligt in de zuidoosthoek van Nuland, ten noorden van het bedrijventerrein ‘De Terp’. In de Pelgrimsche Hoeve worden vooral woningen gebouwd met een tuin. Er is veel ruimte voor groen, zodat het dorpse karakter van Nuland behouden blijft.

In totaal komen hier zo’n 270 woningen. Voor onder meer starters en voor senioren die bijvoorbeeld kleiner willen gaan wonen. Er is ruimte voor (sociale) huurwoningen en voor zelfbouwers. Ook projectontwikkelaars gaan er woningen bouwen. Er is dus een grote keuze aan woningen die aansluiten op de behoeftes die leven. Op dit moment zijn er zo’n 120 woningen gebouwd in het noordelijke deel van het woongebied (fase een tot en met drie).

Drinkwaterwinning

Bijzonder is dat het woongebied wordt gebouwd in een beschermingszone voor de drinkwaterwinning. Dat is toegestaan maar stelt wel belangrijke eisen en voorwaarden aan de ontwikkeling van het gebied. Ook (toekomstige) bewoners moeten hier rekening mee houden. Bijvoorbeeld in hun bouwplannen of het gebruik van de buitenruimte.

Fase 4 en 5: Zuidelijke woongebied

De gemeente werkt aan de voorbereiding van de volgende fase voor woningbouw: ten zuiden van de Pelgrimstraat en de Akkerlei, en ten noorden van de Industriestraat. In dit gebied is ruimte voor ongeveer 150 woningen. Er komen verschillende woningsoorten zodat er ook in dit gebied ruimte is voor onder meer starters, senioren en zelfbouwers. Projectontwikkelaars worden ook uitgenodigd om woningen te bouwen. Met woningcorporatie Mooiland zijn afspraken gemaakt over de bouw van 35 sociale huurwoningen. 

De volgende stap in de ontwikkeling van fase 4 en 5 van de Pelgrimsche Hoeve wordt momenteel voorbereid. Dit houdt in dat de gemeente voorbereidingen treft om de grond bouwrijp te maken. Daarop volgt de verkoop van de kavels. Een uitgewerkte planning van de vervolgstappen volgt begin 2023.

Overige informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en bericht krijgen wanneer de inschrijfperiode wordt geopend voor fase 4 en 5, dan kunt een email sturen via het digitaal contactformulier. Heeft u nog andere vragen over dit plan, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Joey Verbeek. Dit kan via het digitaal contactformulier of telefonisch op 06- 46 97 13 61.