De Pelgrimsche Hoeve

Luchtfoto ligging Pelgrimsche HoeveDe woningbouw in Nuland vindt vooral plaats in de Pelgrimsche Hoeve. Deze nieuwe buurt bevindt zich in de zuidoosthoek van Nuland, ten noorden van het bedrijventerrein De Terp. Op deze plek komen vooral woningen met een tuin. Er is veel ruimte voor groen, zodat het dorpse karakter van Nuland behouden blijft. In totaal komen hier ongeveer 270 woningen voor diverse doelgroepen. Denk aan ouderen die graag kleiner willen gaan wonen of starters die een eerste woning zoeken. Ook is er ruimte voor (sociale) huurwoningen en voor ‘zelfbouwers’. In het noordelijk woongebied zijn er 120 woningen gebouwd. Daarmee is de noordzijde van de Pelgrimsche Hoeve gereed.

Zuidelijk woongebied

Dit gaat om het gebied ten zuiden van de Pelgrimstraat en de Akkerlei, en ten noorden van de Industriestraat. In dit zuidelijk gebied is er ruimte voor ongeveer 150 woningen. Er komen verschillende woningsoorten, zodat ook hier ruimte is voor starters, senioren en zelfbouwers. Inmiddels zijn de eerste 12 kavels in dit gebied gereserveerd.

Update werkzaamheden bouwrijp maken

Door de lange levertijden van materialen en afstemming met NUTS-partijen duren de werkzaamheden van het bouwrijp maken langer dan gepland. Deze werkzaamheden zijn voor het hele gebied naar verwachting in juli 2024 afgerond.

Wat gaan we doen?

  • Bouwwegen: na de aanleg van de NUTS-voorzieningen leggen we de bouwwegen aan. Dit vormt de laatste stap in het bouwrijp maken van fase 4 en 5. We streven ernaar om het bouwrijp maken van het hele gebied in juli 2024 af te ronden.
  • Hondenuitrenveld: ter hoogte van de Industriestraat komt een nieuw hondenuitrenveld. Dit hondenuitrenveld leggen we aan in mei / juni 2024.
  • Wadi’s: de grondwerkzaamheden voor de nieuwe wadi’s zijn inmiddels afgerond. Deze wadi’s dienen als opvangplaats voor regenwater, waardoor het kan infiltreren in het grondwater. In het voorjaar zijn hier nieuwe bomen gepland.

De eerste particuliere bouwers zijn begonnen op de eerste beschikbare kavels. Binnenkort start ook Mooiland met de bouw van de 35 sociale woningen.

Let op: deze planning kan nog veranderen. We blijven deze pagina bijwerken met de nieuwste informatie.

Drinkwaterwinning

Bijzonder is dat dit woongebied wordt gebouwd in een beschermingszone voor drinkwaterwinning. Dat is toegestaan maar stelt wel belangrijke eisen en voorwaarden aan de ontwikkeling van het gebied. Ook (toekomstige) bewoners moeten hier rekening mee houden. Bijvoorbeeld in hun bouwplannen of het gebruik van de buitenruimte.

Vragen?

Wilt u op de hoogte blijven en een bericht krijgen wanneer de nieuwe kavels worden vrijgegeven? Stuur dan een email via het digitaal contactformulier. Hebt u nog andere vragen over dit plan? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Joey Verbeek. Dit kan via het digitaal contactformulier of door te bellen naar telefoonnummer 06 – 46 97 13 61.

Downloads

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.