De Pelgrimsche Hoeve

De woningbouw in Nuland vindt vooral plaats in de Pelgrimsche Hoeve. Deze nieuwe buurt verrijst in de zuidoosthoek van Nuland, ten noorden van het bedrijventerrein De Terp. In de Pelgrimsche Hoeve komen vooral woningen met een tuin. Er is veel ruimte voor groen, zodat het dorpse karakter van Nuland behouden blijft.

Noordelijk woongebied

In totaal komen hier ongeveer 270 woningen voor diverse doelgroepen. Denk aan ouderen die graag kleiner willen gaan wonen of starters die een eerste woning zoeken. Ook is er is ruimte voor (sociale) huurwoningen en voor ‘zelfbouwers’. In het noordelijk woongebied zijn er 120 woningen gebouwd. Daarmee is de noordzijde van de Pelgrimsche Hoeve gereed.

Zuidelijk woongebied

Dit gaat om het gebied ten zuiden van de Pelgrimstraat en de Akkerlei, en ten noorden van de Industriestraat. In dit zuidelijk gebied is er ruimte voor ongeveer 150 woningen. Er komen verschillende woningsoorten, zodat ook hier ruimte is voor starters, senioren en zelfbouwers. Met woningcorporatie Mooiland zijn afspraken gemaakt over de bouw van 35 sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor meerdere CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)- initiatieven en zelfbouwers. De komende periode komen er ook nieuwe kavels vrij.

De eerste 12 vrije kavels zijn al gereserveerd. De komende periode gaan we aan de slag met het vrijgeven van nieuwe kavels. Dit doen we in stappen. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste info.

Update werkzaamheden bouwrijp maken

Door de lange levertijden van materialen en afstemming met NUTS-partijen duren de werkzaamheden van het bouwrijp maken langer dan gepland. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juni 2024 afgerond.

Wat gaan we doen?

  • Gescheiden riool: Op dit moment is de aannemer bezig met het aanleggen van een gescheiden riool voor zowel afvalwater als regenwater. Dit zorgt voor een betere afvoer van water en draagt bij aan een duurzame waterhuishouding. We verwachten dat alle rioleringswerkzaamheden in de week van 18 december 2023 zijn afgerond.
  • NUTS-voorzieningen: Vanaf januari 2024 gaan de NUTS-partijen aan de slag. Zij verzorgen bijvoorbeeld water-, stroom- en internetaansluitingen. Dit zal naar verwachting in de week van 20 mei 2024 zijn afgerond.
  • Bouwwegen: Na de aanleg van de NUTS-voorzieningen leggen we de bouwwegen aan. Dit vormt de laatste stap in het bouwrijp maken van fase 4 en 5. We streven ernaar om het bouwrijp maken in juni 2024 af te ronden.
  • Hondenuitrenveld: ter hoogte van de Industriestraat komt een nieuw hondenuitrenveld. Het is nog niet bekend wanneer het hondenuitrenveld aan de Industriestraat klaar is.
  • Wadi’s: De grondwerkzaamheden voor de nieuwe wadi’s zijn inmiddels afgerond. Deze wadi’s dienen als opvangplaats voor regenwater, waardoor het kan infiltreren in het grondwater. In het najaar van 2024 planten we hier nieuwe bomen.

Houd er rekening mee dat deze planning nog niet definitief is en dat verdere vertragingen of versnellingen altijd mogelijk zijn. We updaten deze pagina met de laatste informatie.

Drinkwaterwinning

Bijzonder is dat dit woongebied wordt gebouwd in een beschermingszone voor drinkwaterwinning. Dat is toegestaan maar stelt wel belangrijke eisen en voorwaarden aan de ontwikkeling van het gebied. Ook (toekomstige) bewoners moeten hier rekening mee houden. Bijvoorbeeld in hun bouwplannen of het gebruik van de buitenruimte.

Vragen?

Wilt u op de hoogte blijven en een bericht krijgen wanneer de nieuwe kavels worden vrijgegeven? Stuur dan een email via het digitaal contactformulier. Hebt u nog andere vragen over dit plan? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Joey Verbeek. Dit kan via het digitaal contactformulier of door te bellen naar telefoonnummer 06 – 46 97 13 61.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.