Digitaal parkeren

De komende maanden gaan we de parkeerregeling in ’s-Hertogenbosch digitaliseren:

 • De bezoekerskaartjes maken plaats voor een digitale bezoekersregeling
 • De betaalautomaten krijgen een kentekeninvoer
 • Een scanauto controleert op kenteken of een automobilist een geldig parkeerproduct heeft

Om dit mogelijk te maken trekken we de parkeerregelingen in iedere wijk gelijk (m.u.v. binnenstad, sector 1 t/m 5). In elke parkeersector komt vergunninghouders parkeren in combinatie met betaald parkeren. Net zoals in de wijken De Vliert, Deuteren, Kop van het Zand en het Paleiskwartier.

Ook zijn er een tweetal video's gemaakt waarin u informatie over het project digitaal parkeren kunt bekijken:

Aanpassen parkeerregeling

Met het gelijktrekken van de parkeerregelingen (m.u.v. de binnenstad, sector 1 t/m 5) benutten we de beschikbare parkeercapaciteit in de wijk beter met behoud van bereikbaarheid en leefbaarheid. Een wijk heeft meerdere functies, naast wonen zijn er in bijna iedere wijk ook functies/bestemmingen waar bezoekers komen. De huidige parkeerregeling maakt het niet mogelijk om parkeerplaatsen door meerdere doelgroepen te laten gebruiken. Met de nieuwe parkeerregeling weren we vreemd parkeerders, die geen bestemming hebben in de wijk. We maken een einde aan parkeeroverlast door oneigenlijk gebruik van gele kaartjes. De onbeperkte werking van de huidige bezoekerskaartjes zorgt voor oneigenlijk gebruik van automobilisten die niet in de wijk thuis horen. Door invoering van de digitale bezoekersregeling parkeert bezoek van bewoners op basis van werkelijke parkeerduur.

Voor bewoners en bedrijven met een parkeervergunning geldt: vergunning parkeren blijft vergunning parkeren.

Digitale bezoekersregeling 

Met de digitale bezoekersregeling kunt u uw bezoek tegen een aangepast tarief laten parkeren. De bezoekerskaartjes achter de voorruit verdwijnen. Bij aankomst hoeft uw bezoek dus niet meer terug naar de auto om een parkeerkaartje achter de voorruit te leggen. U meldt uw bezoek digitaal aan (via uw telefoon of computer) op kenteken. U betaalt alleen de minuten die uw bezoek parkeert. Een uur parkeren kost €0,05. U krijgt een maximaal aantal bezoekersuren. Het aantal uren per dag dat we betaald parkeren in uw wijk invoeren bepaalt het maximaal aantal bezoekersuren. Bekijk het basisvoorstel (pdf).

Kijk voor meer informatie over de bezoekersregeling op de pagina Digitale bezoekersregeling.

Online informatieavonden

Hieronder ziet u wanneer we digitaal langs komen in uw wijk. U ontvangt hierover nog een uitnodiging t.z.t. Hierin staat meer aanmeldinformatie.

 • 8 oktober - Binnenstad
 • 15 oktober - Zand Zuid
 • 20 oktober - Zand Noord
 • 12 november - Muntel
 • 17 november - Hinthamerpoort
 • 10 december - Zuid Willemsvaart / Aa / Hofstad
 • 15 december - Boschveld
 • 7 januari - Veemarktkwartier
 • 12 januari - Vughterpoort
 • 9 februari - Zuid
 • 2 maart - Bazeldonk

  Contact

  Neem contact met ons op via het digitale contactformulier.