Digitaal parkeren

De komende maanden gaan we de parkeerregeling in ’s-Hertogenbosch digitaliseren:

  • We trekken de parkeerregelingen in alle wijken gelijk
  • De bezoekerskaartjes maken plaats voor een digitale bezoekersregeling
  • De betaalautomaten krijgen een kentekeninvoer
  • Een scanauto controleert op kenteken of een automobilist een geldig parkeerproduct heeft

Om dit mogelijk te maken komt in elke parkeersector (m.u.v. het centrum) vergunninghouders parkeren in combinatie met betaald parkeren. Net zoals in de wijken De Vliert, Deuteren, Kop van het Zand en het Paleiskwartier.

Bekijk dit filmpje op YouTube met uitleg over digitaal parkeren in ’s-Hertogenbosch.

Door de coronacrisis kunnen bijeenkomsten en uitlegavonden over digitaal parkeren op dit moment helaas niet plaatsvinden. Wij vinden het wel belangrijk om dit persoonlijk aan uw toe te lichten. Daarom gaan we dit later doen. In de tussenliggende periode kunnen de werkzaamheden om tot een voorstel over o.a. de doelgroepen van de bezoekersregeling in gewijzigde vorm doorgaan. Dit bespreken we o.a. met wijkraden en bewonersverenigingen. Zodat de gemeenteraad hier na de zomervakantie een besluit over kan nemen.

Aanpassen parkeerregeling

Met het gelijktrekken van de parkeerregelingen (m.u.v. de binnenstad, sector 1 t/m 5) benutten we de beschikbare parkeercapaciteit in de wijk beter met behoud van bereikbaarheid en leefbaarheid. Een wijk heeft meerdere functies, naast wonen zijn er in bijna iedere wijk ook functies/bestemmingen waar bezoekers komen. De huidige parkeerregeling maakt het niet mogelijk om parkeerplaatsen door meerdere doelgroepen te laten gebruiken. Met de nieuwe parkeerregeling weren we vreemd parkeerders, die geen bestemming hebben in de wijk. We maken een einde aan parkeeroverlast door oneigenlijk gebruik van gele kaartjes. De onbeperkte werking van de huidige bezoekerskaartjes zorgt voor oneigenlijk gebruik van automobilisten die niet in de wijk thuis horen. Door invoering van de digitale bezoekersregeling parkeert bezoek van bewoners op basis van werkelijke parkeerduur.

Voor bewoners en bedrijven met een parkeervergunning geldt: vergunning parkeren blijft vergunning parkeren.

Digitale bezoekersregeling 

Met de digitale bezoekersregeling kunt u uw bezoek tegen een aangepast tarief laten parkeren. De bezoekerskaartjes achter de voorruit verdwijnen. Bij aankomst hoeft uw bezoek dus niet meer terug naar de auto om een parkeerkaartje achter de voorruit te leggen. U meldt uw bezoek digitaal aan (via uw telefoon of computer) op kenteken. U betaalt alleen de minuten die uw bezoek parkeert. Een uur parkeren kost 0,05 cent. U krijgt een maximaal aantal bezoekersuren. Het aantal uren per dag dat we betaald parkeren in uw wijk invoeren bepaalt het maximaal aantal bezoekersuren.

Kijk voor meer informatie over de bezoekersregeling op de pagina over de bezoekersregeling.

Wijkvertegenwoordiging

We organiseren, zodra de coronamaatregelen dit toelaten, een informatiebijeenkomst in de wijk. Hier kunnen mensen vragen stellen. Daarna bespreken we de details van het invoeren van de nieuwe parkeerregeling met een wijkvertegenwoordiging. Wat zien we mogelijk over het hoofd? Waar ontstaat mogelijk parkeeroverlast? Zijn de tarieven en betaaltijden juist gekozen?

      Contact

      Neem contact op via dit contactformulier.