Plek windmolens Duurzame Polder duidelijker

Gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch zetten in op betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Met windenergie in de regio kan in één klap een grote stap gemaakt worden. De polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss blijkt hiervoor een goede plek te zijn.

Wethouder Mike van der Geld: “Ik vind het belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties, en stappen zetten om onze energie duurzaam op te wekken met bijvoorbeeld windmolens. Dit vraagt vanzelfsprekend om een zorgvuldig proces met mensen en partijen uit de omgeving. We moeten en willen blijven horen wat zij ons meegeven, ook nu weer. Ook al liggen meningen soms uiteen. Als gemeente zijn we er juist voor om bij lastige en ingewikkelde dilemma’s een afweging te maken tussen tal van belangen. Voor de toekomst.”

Jarenlang was het klimaat de voornaamste reden om duurzame energie te produceren. Inmiddels is hier ook leveringszekerheid bij gekomen. Energie van dichtbij, bijvoorbeeld windenergie, is essentieel om niet afhankelijk te worden van dubieuze regimes.

De belangrijkste locatie voor ’s-Hertogenbosch waar windenergie opgewekt kan worden, is de Duurzame Polder op de grens met de gemeente Oss. In dit gebied tussen Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel komen op termijn windmolens. Tegelijkertijd is er alle kans om de polder anders in te richten. Denk hierbij aan ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie.

Windmolens komen er

De gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch hebben bepaald dat er windmolens komen in de polder. ‘Die zijn keihard nodig om onze doelen te halen en aan de verplichtingen te voldoen die we ons zelf gesteld hebben’, benadrukt Mike van der Geld. ‘De afgelopen periode is de noodzaak hiervoor alleen maar groter geworden. We zetten een volgende stap door te benoemen op welke plek windmolens kunnen komen in de Duurzame Polder. In ’s-Hertogenbosch gaat het om 14 tot 16 windmolens. Dit sluit aan de wens van de gemeenteraad.”

Best passende plan voor windmolens in de polder

Het concept Voorkeursalternatief duidt het gebied in de polder aan waarbinnen windmolens geplaatst kunnen worden. De voorkeur gaat naar een compact windpark rond de gemeentegrens ten noorden en ten zuiden van de Hertogswetering, die dwars door de polder stroomt. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt hiermee voldaan aan de meegegeven kaders voor energie opwek en maximaal 16 turbines, op 1 kilometer afstand tot de stads- en dorpskernen en een lage geluidbelasting in de woonkernen. Voor Oss geldt dat de gevraagde opwek met maximaal 9 windmolens gehaald kan worden, op 2 kilometer afstand en een lage geluidsbelasting in de woonkernen.

Het best passende plan voor windmolens houdt zoveel mogelijk rekening met de natuurwaarden in het gebied. Er is gekozen om het noordwestelijk deel van het gebied met waardevolle natuur grotendeels vrij te houden. Zowel voor natuur als voor het laagvlieggebied van defensie is verder onderzoek nodig.

Vervolgstappen

Tot en met 5 februari 2024 konden omwonenden en belangenorganisaties een reactie op het concept Voorkeursalternatief achterlaten. Dat kon via een online consultatie, twee inloopmomenten of het verdiepend atelier voor belangenorganisaties. De gemeenteraden bespreken het concept Voorkeursalternatief inclusief de gebundelde inbreng uit het participatieproces in maart 2024.

Met de uitkomsten van de raadsbijeenkomsten wordt het best passende plan voor windmolens verder aangescherpt. Vervolgens nemen we dit plan op in een programma, dat voor de zomer ter inzage wordt gelegd. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. In oktober 2024 nemen de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch een definitief besluit over het plan voor de inrichting van de polder met windmolens. Daarna is het aan initiatiefnemers om met een concreet plan te komen en een vergunningaanvraag in te dienen.

Voor meer informatie en nieuws over dit project kunt u terecht op de website van Duurzame Polder. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het project Duurzame Polder? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via de website van Duurzame Polder.

Bent u benieuwd op welke manier we naast de opwek van groene energie we het gebruik van aardgas omlaag willen brengen? Bekijk onze Tranisitievisie Warmte op de website van Den Bosch.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.