Nieuwe fase voor ontwikkeling Duurzame Polder

“Duurzame energie is belangrijker dan ooit”

Jarenlang was het klimaat de voornaamste reden om duurzame energie te produceren. Inmiddels is hier ook leveringszekerheid bij gekomen. Energie van dichtbij, bijvoorbeeld windenergie, is essentieel om niet afhankelijk te worden van dubieuze regimes. ‘Daarom is duurzame energie belangrijker dan ooit’, stelt wethouder Mike van der Geld (duurzame verstedelijking).

De belangrijkste locatie voor ’s-Hertogenbosch waar windenergie opgewekt kan worden, is de Duurzame Polder op de grens met de gemeente Oss. In dit gebied tussen Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel komen op termijn windmolens. Tegelijkertijd is er alle kans om de polder anders in te richten. Denk hierbij aan ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie.

Deze en volgende maand is er een nieuwe ronde van bijeenkomsten voor inwoners in de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch. Daarbij kunnen bewoners en omwonenden hun ideeën kwijt voor de toekomst van de polder. Dit is voor het eerst in 3 jaar dat dit weer fysiek gebeurt. Ook is er ruimte om digitaal een mening of idee aan te leveren.

Windmolens komen er

Inmiddels hebben de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch bepaald dat er windmolens komen in de polder. ‘Die zijn keihard nodig om onze doelen te halen en aan de verplichtingen te voldoen die we ons zelf gesteld hebben’, benadrukt Mike van der Geld. ‘De afgelopen periode is de noodzaak hiervoor alleen maar groter geworden. Wij gaan nu in gesprek over hoe ze er komen. Op welke locatie, hoe kunnen we slimme combinaties maken met gebiedsontwikkeling? En wat gebeurt er bijvoorbeeld met de opbrengst van de energie? Dat ligt nog allemaal open en daarvoor is ieders mening en kennis van belang.’

Van verkenning naar ontwerp

Het project is in 2019 gestart met de verkenningsfase. Deze fase is afgerond met het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’. In dit rapport zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Deze zijn in 2019 opgehaald tijdens bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers.

In de huidige fase, de ontwerpfase, gaat het projectteam met de omgeving in gesprek over de inrichting van de polder. De gesprekken vinden eind september en begin oktober plaats. Tijdens deze gesprekken wordt geluisterd naar wensen en ideeën vanuit de omgeving en ziet een klankbordgroep er op toe dat het proces goed verloopt.

Voor meer informatie en nieuws over dit project kunt u terecht op de website van de Duurzame Polder. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het project Duurzame Polder? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via de website van de Duurzame Polder.

Bent u benieuwd op welke manier we naast de opwek van groene energie we het gebruik van aardgas omlaag willen brengen? Bekijk onze Tranisitievisie Warmte op de website van Den Bosch.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.