Elektrisch rijden en laden in ’s-Hertogenbosch

Steeds meer mensen rijden elektrisch. Dit stimuleren we. In ’s-Hertogenbosch gaan we voor schoon, slim en veilig vervoer. We willen er daarom voor zorgen dat het aanbod laadpunten goed aansluit bij de laadbehoefte en het laadgedrag. Op deze pagina vindt u meer informatie over de laadpunten in ’s-Hertogenbosch.

Locaties laadpunten

Het college heeft vastgesteld waar laadpalen komen in de toekomst. Deze zijn te vinden op een kaart op de website van Arcgis. Op basis hiervan laten we de komende jaren stapsgewijs nieuwe laadpalen plaatsen. Inwoners hebben meegedacht over geschikte locaties voor het opladen van elektrische auto’s en voor elektrische deelauto’s. 

Laadpaal in uw buurt

Rijdt u elektrisch en zijn er te weinig laadpalen in uw buurt? Dan kunt u bij Vattenfall een openbare laadpaal aanvragen. Meer informatie over Vattenfall en het aanvragen van een openbare laadpalen vindt op de website van Vattenfall. Hieronder vindt u meer informatie over de voorwaarden en hoe u dit kunt doen.  

Laadpunt bij eigen parkeerplaats

Voor bewoners met een eigen parkeergelegenheid geldt dat zij zelf voor een oplaadpunt moeten zorgen. Als u geen parkeerplek op eigen terrein heeft kunt u een laadpaal aanvragen. Is uw parkeerplaats onderdeel van een VvE? Kijk dan op de website van VvE Laden voor informatie over het realiseren van een laadpunt. Voor VvE’s, woonverenigingen en woningcorporaties is er een landelijke subsidie voor advies over het plaatsen van oplaadpunten. Meer informatie vindt u op de website van het RVO.

Veelgestelde vragen

Bent u zelf elektrisch rijder, wilt u elektrisch gaan rijden en heeft u vragen over dit onderwerp? Hieronder vindt u nog meer informatie.

Wat heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch geregeld voor elektrische rijders?

In de gemeente zijn meer dan 400 openbare laadpunten voor elektrische auto’s. Ze staan verspreid door de stad. Voor een overzicht en beschikbaarheid van alle laadpalen kunt u terecht op de website van Oplaadpalen

Laadpalen in de openbare ruimte zijn door iedereen met een laadpas te gebruiken. De laadpalen zijn geen eigendom van de gemeente, maar van commerciële aanbieders. Via deze aanbieder ontvangt u een rekening voor het gebruik van de laadpaal.

Omdat steeds meer mensen elektrische gaan rijden, willen we veel extra laadpunten realiseren op openbare parkeerplekken in wijken en buurten. In 2021 hebben we, samen met inwoners, voor alle wijken geschikte locaties voor laadpalen bepaalt.

Bewoners en bedrijven met eigen parkeerplaatsen dienen zelf een laadvoorziening te realiseren. Voor VVE’s met eigen parkeerplaatsen is er informatie beschikbaar op de website www.vveladen.nl

Hoe kan ik een laadpaal aanvragen?

Op dit moment heeft de gemeente voor het plaatsen van laadpalen afspraken met Vattenfall. Rijdt u elektrisch of gaat u elektrisch rijden? Dan kunt u bij Vattenfall een openbare laadpaal aanvragen. 

Meer informatie over Vattenfall en het aanvragen van openbare laadpalen vindt u op de website van Vattenfall. Na beoordeling van de aanvraag door Vattenfall gaat deze naar de gemeente. Na goedkeuring neemt de gemeente een verkeersbesluit en geeft akkoord. Vattenfall zorgt daarna voor het plaatsen en het onderhoud van de laadpaal. De periode van aanvraag tot plaatsing duurt ongeveer 16 weken.
 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een openbare laadpaal bij mij in de buurt?

U kunt een aanvraag doen voor een laadpaal in de nabijheid van uw woon- of werkplek. Hiervoor wordt een aantal voorwaarden gesteld:

  • U heeft geen eigen parkeergelegenheid, zoals een (parkeer)garage, oprit of parkeerplaats in eigendom.
  • U woont of werkt in de gemeente 's-Hertogenbosch en kunt dat aantonen.

Wanneer er al een laadpaal binnen 300 meter van uw woon- of werkplek staat kunt u worden verwezen naar deze laadpaal.

Neem contact op met Vattenfall voor meer informatie. 
 

Kan ik subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische voertuig of laadpunt?

Nee. De gemeente heeft geen subsidie voor elektrisch vervoer of laadinfrastructuur.

Voor wie is de openbare laadpaal?

De laadpaal kan door iedereen gebruikt worden die elektrisch rijdt. Wel verzoekt de gemeente bewoners met een eigen parkeergelegenheid op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren. Dit is vaak voordeliger en voorkomt dat onnodig openbare parkeerplekken worden bezet.

Krijg ik een gereserveerde parkeerplaats bij een laadpaal?

Nee, alle laadpalen in de openbare ruimte zijn door iedereen te gebruiken. De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's. Daar staat een bord bij.

Zorgt de plaatsing van een laadpaal op een parkeerplek voor extra parkeerdruk?

We zorgen dat er voldoende parkeerplek blijft, passend bij het aantal elektrische- en benzineauto’s. Het percentage parkeerplekken voor elektrische voertuigen stijgt wanneer we zien dat benzineauto’s worden vervangen door elektrische auto’s. Door het plaatsen van een laadpaal, vervalt de parkeerplaats dus niet.

Een laadpaal heeft twee oplaadpunten. Waarom wordt er maar één parkeervak gereserveerd voor elektrische auto's?

Het is niet altijd nodig twee parkeervakken voor elektrische auto's te reserveren. We kijken aan de hand van het gebruik van de laadpaal of het nodig is om uit te breiden met een tweede parkeervak.

Kan ik een tweede parkeervak aanvragen bij een laadpaal waarbij één parkeervak is afgekruist?

Ja, wanneer het een laadpaal van Vattenfall betreft, dan kunt u Vattenfall vragen een bord bij te plaatsen. Betreft het een laadpaal van een andere aanbieder, dan kunt u een aanvraag doen via het digitaal contactformulier. De gemeente bepaalt op basis van het huidige gebruik of dit nodig is. Geef bij uw aanvraag aan om welke locatie het gaat.

Mag ik met een niet-elektrische auto parkeren bij een laadpunt?

Nee, dat mag niet. Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. Dus u kunt er ook niet parkeren als uw auto niet aan het opladen is.

Geldt het betaald parkeren ook op een parkeerplek met laadpaal?

Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een betaald parkeren zone, dan betaalt u gewoon parkeerkosten. Dat gaat niet automatisch via de laadpas. Het huidige parkeerbeleid verandert niet.

Heb ik ook een parkeervergunning nodig op een parkeerplaats met laadpaal?

Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een vergunningszone, dan heeft u gewoon een parkeervergunning nodig. Het huidige parkeerregime verandert niet.

Mijn buurman/buurvrouw woont hier niet meer en gebruikt de laadpaal niet meer. Wordt deze verwijderd?

Nee. Een laadpaal is niet geplaatst voor één persoon maar staat op een plek waar er meer personen gebruik van kunnen maken. De kans is groot dat in de toekomst weer behoefte ontstaat aan een laadpunt. Het aantal elektrische auto’s stijgt.

Mag ik vanuit mijn woning een laadkabel leggen naar een openbare parkeerplek?

Nee, dat is om veiligheidsredenen niet toegestaan. U riskeert een boete wanneer u dit wel doet.

Hoe weet ik waar laadpalen gaan komen?

De gemeente bepaalt de plaatsen van laadpalen. Bewoners kunnen daarover meedenken. Wilt u meedenken over geschikte locaties voor de openbare laadpalen in uw wijk? Kijk dan op de website van Arcgis. Daar vindt u een kaart met de laadpalen.

Laadpalen worden geplaatst op basis van een aanvragen door bewoners of op verzoek van de gemeente. De gemeente plaatst laadpalen op basis van gegevens over het gebruik van laadpalen en de toename van het aantal elektrische auto’s.  

Voordat een laadpaal wordt geplaatst neemt de gemeente hierover een verkeersbesluit. Daarmee reserveren we parkeervakken voor elektrisch laden. De besluiten die de gemeente neemt, vindt u op de website van de Overheid. Het is mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken. Wilt u op de hoogte blijven van besluiten in uw buurt, dan kan dat via de omgevingsalert app (via Apple iOS of Android Playstore). 
 

Ik wil een eigen laadpunt plaatsen, mag dat?

Op eigen terrein mag u een laadpunt plaatsen. Het is niet toegestaan in de openbare ruimte een eigen laadpaal te plaatsen. Als u geen parkeerplek op eigen terrein heeft kunt u een laadpaal aanvragen. Zie vraag 2 en 3.

Is uw parkeerplaats onderdeel van een VvE? Kijk dan op de website van VvE laden voor informatie over het realiseren van een laadpunt.

Ik kan mijn auto niet opladen, omdat laadplekken bezet worden door niet-elektrische auto’s. Wat kan ik hier tegen doen?

Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft welke parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. Als daar een niet-elektrische auto geparkeerd is kunt u een melding maken bij stadstoezicht via het digitaal contactformulier.

Ik heb een elektrische motor. Gelden hiervoor dezelfde regels als voor een elektrische auto?

Ja. Daarbij geldt dat voor motoren hetzelfde parkeerbeleid geldt als voor auto’s. Zie vraag 13 en 14. 

Hebt u een andere vraag?

U kunt uw vraag mailen via het digitaal contactformulier of telefonisch contact opnemen met (073) 615 5075.