Subsidie voor groene daken

Groene daken bieden veel voordelen. Een dak met planten werkt isolerend; het koelt bij hitte en dempt geluid. Het verhoogt de levensduur van een dak tot wel 50 jaar. Ook houdt het water vast bij regen. Hierdoor wordt het riool minder belast. En het draagt bij aan een gezonde en groene omgeving.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Burgers en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur. Woont u in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning. Particulieren ontvangen maximaal € 3.000 subsidie. Verenigingen van eigenaars ontvangen maximaal €15.000.

Let op: u kunt alleen subsidie krijgen voor daken die aangelegd worden in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Aanvragen

Lees de subsidieregeling Aanleg Groene Daken 2022 (pdf) en vraag de subsidie aan via onderstaande knop. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij 1 week voor het begin van de aanleg van het groene dak ontvangen hebben. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een antwoord op uw aanvraag. U mag dus, op eigen risico, starten met de aanleg van het groen dak voordat u van de gemeente een antwoord heeft, maar wel nadat u subsidie aangevraagd heeft.

Voorwaarden

  • Het dak is van een particulier of een Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014)
  • Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2
  • Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2

Voorwaarden subsidie daken kleiner dan 20m2

Ook kleinere daken tellen mee als u met anderen uw daken groen maakt. Een aanvraag voor een groep particulieren heeft minimaal 2 adressen en kent één contactpersoon. Het totale oppervlak is minimaal 20 m2.

Niet duidelijk? Lees dan meer informatie bij de veelgestelde vragen.

Meer subsidieregelingen

De subsidie Groene daken mag u aanvragen in combinatie met de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds of het waterschap Aa en Maas (zie onderaan bij Links). Beide regelingen zijn ook voor groene daken en hebben als voorwaarde dat het om een samenwerking met anderen in uw buurt of waterschap gaat.

Vergoeding

Voldoet u aan de voorwaarden van de subsidieregeling, dan draagt de gemeente bij aan uw groene dak. De vergoeding in 2022 bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000 (particulieren) of € 15.000 (VvE). De subsidie wordt uitbetaald als het dak gereed is; u stuurt als bewijs een foto en de rekening in, samen met het formulier ‘Verzoek tot uitbetaling’ dat u ontvangt bij het subsidiebesluit

Veel gestelde vragen Groene Daken subsidie

Wat is een groen dak?

Er zijn twee soorten van deze daken: extensieve en intensieve groene daken. Het verschil zit in het soort planten en in het gebruik. Op extensieve daken liggen voornamelijk mossen, vetplanten (sedum), kruiden of wilde bloemen. Deze daken vragen weinig onderhoud. Ook is de belasting voor de dakconstructie klein. Meestal kunnen ze aangelegd worden op bestaande platte of hellende daken. Intensieve groene daken zijn daktuinen met grassen, planten en struiken. Deze daken zijn zwaarder en vragen om een sterke dragende constructie.

Voor wie geldt de subsidie?

De subsidie kan aangevraagd worden door particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars. De subsidie geldt niet voor huurders, die kunnen contact opnemen met hun woningcorporatie. 

Geldt de subsidie ook voor bedrijven?

De groene daken subsidie geldt niet voor bedrijven. Er zijn wel andere financiële regelingen waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen: 

  • Waterschap Aa een Maas heeft een regeling die ook voor bedrijven geldt, samenwerking (zoals bij u op het bedrijventerrein) is een voorwaarde. Lees meer op de website van Aa en Maas.
  • Deze regeling ligt minder voor de hand, maar als een relatie met de buurt is en inwoners worden betrokken kan dit tot een leuk project leiden. Lees meer op de website van Cultuurfonds.
  • Er is een aantal landelijke financierings- en subsidieregelingen voor dergelijke projecten. Lees meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Krijg ik subsidie voor een bestaand groen dak, of vervangen van een groen dak?

De subsidie is niet voor bestaande groene daken, onderhoud of wanneer een groen dak wordt vervangen. De regeling is bedoeld om nieuwe hemelwatervoorzieningen (groene daken) aan te leggen, zodat er meer hemelwater kan worden opgevangen bij een regenbui. Het dak vervangen zorgt niet voor meer hemelwater opvang.

Kan een groen dak ook op een schuin dak aangelegd worden?

Een groen dak kan (tot een bepaalde hoek) ook op schuine daken aangelegd worden, mits de constructie sterk genoeg is. Dit dient altijd bij de leverancier gecheckt te worden.

Waarom kan ik alleen subsidie krijgen voor bestaande bouw (bouwjaar vóór 2014)?

De subsidie is bedacht om neerslag (hemelwater) minder snel naar het riool te laten lopen en langer vast te houden. Vanaf 2014 is het al bij nieuwbouw bekend welke mogelijkheden hiervoor zijn en sinds 2018 is het verplicht een zogenaamde hemelwatervoorziening te hebben. Dit betekent dat bij deze nieuwere gebouwen het water langer vast wordt gehouden of bijvoorbeeld dat de dakgoot is afgekoppeld van het riool. Voor meer mogelijkheden, ga naar de website van Den Bosch.

U kunt mogelijk wel subsidie aanvragen bij het Waterschap Aa en Maas of het Cultuurfonds.

Zijn er andere subsidies voor wateropvang-maatregelen in de tuin?

In het voorjaar en najaar van 2021 zullen er weer regentonnen-kortingsacties zijn, houd de media in de gaten voor de actieperiodes. De gemeente ’s-Hertogenbosch verleent op dit moment verder geen subsidies voor wateropvang-maatregelen. Bekijk wat u zelf nog meer kunt doen op de website van Den Bosch

Bij wie kan ik nog meer subsidie aanvragen?

Wanneer u van de gemeente subsidie ontvangt of samen met anderen een groen dak aanlegt, kunt u ook bij Waterschap Aa en Maas subsidie aanvragen. Naast de subsidie van de gemeente. Voor meer informatie, ga naar de website van Aa en Maas.

Ook bij het Cultuurfonds zou een bijdrage opgevraagd kunnen worden. Dit wordt normaal aan stichtingen en ZZP’ers en soms aan particulieren toegekend. Voor meer informatie, ga naar de website van Cultuurfonds

Is er nog subsidie beschikbaar?

Het subsidieplafond is op dit moment nog niet bereikt. Indien er aanvragen binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt kunnen deze aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst. U wordt dan hierover geïnformeerd. Indien er aanvragen ingetrokken worden, kan de aanvraag direct behandeld worden.

Wat kost een groen dak?

Wanneer je zelf het groene dak aanlegt, kan het vanaf ongeveer €30,00/m2. Wanneer een hovenier/ specialist het aanlegt beginnen de kosten bij zo’n €50,00/m2. Prijzen zijn indicatief en we adviseren geïnteresseerden altijd meerdere offertes op te vragen.

Zijn er technische vragen?

Voor vragen over technische details, zoals de draagkracht, plantensoorten en onderhoud, verwijzen we graag door naar leveranciers/hoveniers voor advies.

Kan je een groen dak combineren met zonnepanelen?

Ja, dit kan en verhoogt zelfs de energieopbrengst van de zonnepanelen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden.

Kan de gemeente een leverancier van groene daken aanbevelen?

Als gemeente kunnen we helaas niet een of meerdere partijen adviseren. Daarom verwijzen we u graag door naar een van de volgende algemene websites waar meer over leveranciers is te vinden:

Wij adviseren altijd om meerdere offertes op te vragen.

Moet de leverancier aan bepaalde eisen voldoen?

Er zijn geen eisen waaraan de leverancier moet voldoen. Wel dient de leverancier aan te geven hoeveel waterbergende capaciteit (liter/m2) het groen dak heeft. Dit kan door bijvoorbeeld specificaties van het dak mee te sturen, of de capaciteit te vermelden op de offerte en factuur.