Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Subsidie voor groene daken

Plat dak met begroeiing

Groene daken bieden veel voordelen. Een dak met planten werkt onder andere isolerend en dempt geluid. Ook houdt het water vast bij regen. Hierdoor wordt het riool minder belast.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Burgers en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur. Woont u in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning. Particulieren en verenigingen van eigenaars ontvangen maximaal € 3.000 subsidie

Subsidieplafond is bereikt (december 2018)

Het subsidieplafond over 2018 is bereikt. Dit jaar kunt u geen subsidie voor groene daken meer aanvragen

Aanvragen

Lees de subsidieregeling Groene Daken (zie onderaan de pagina) en vraag de subsidie vanaf 1 januari 2019 aan via het digitale aanvraagformulier. Het staat vanaf die datum online.

Voorwaarden

  • Het dak is van een particulier of een Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014)
  • Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2
  • Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2

Voorwaarden buurtsubsidie

Samen met buren tegelijkertijd uw daken groen maken? Dan tellen alle m2 mee, ook die van kleinere daken. Een aanvraag voor een buurtsubsidie heeft minimaal 6 adressen en kent één contactpersoon. Het totale oppervlak is minimaal 20 m2.

Meer subsidieregelingen

De subsidie Groene daken mag u aanvragen in combinatie met de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds of het waterschap Aa en Maas (zie onderaan bij Links). Beide regelingen zijn ook voor groene daken en hebben als voorwaarde dat het om een samenwerking in uw buurt gaat.

Vergoeding

Voldoet u aan de voorwaarden van de subsidieregeling, dan draagt de gemeente bij aan uw groene dak. De vergoeding bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000. De subsidie wordt uitbetaald als het dak gereed is; u stuurt als bewijs een foto en de rekening in.