Hall of Fame

De gemeente ’s-Hertogenbosch hecht veel waarde aan de CVD-meldingen van securityonderzoekers. Met het delen van hun kennis over kwetsbaarheden dragen zij direct bij aan een digitaal veilig ’s-Hertogenbosch. Soms met een gelimiteerde impact, maar soms ook met een flinke. Vanaf 2023 publiceert de gemeente een Hall of Fame om securityonderzoekers met de beste meldingen in het bijzonder te bedanken.

Deze mensen zijn al opgenomen in de Hall of Fame:

2023

  • Edwin Siebel – oktober
  • Jevgeni Geurtsen – november

The municipality of ’s-Hertogenbosch values the CVD reports of security researchers. By sharing their knowledge about vulnerabilities, they contribute directly to a digitally safe ’s-Hertogenbosch. Sometimes with a limited impact, but sometimes with a considerable impact. Starting in 2023, the municipality will publish a Hall of Fame to thank security researchers with the best reports in particular.

These people have already made it into the Hall of Fame:

2023

  • Edwin Siebel – October
  • Jevgeni Geurtsen – November

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.