Ga naar de inhoud

Informatie- en inloopbijeenkomsten

Samen maken we Empel veiliger

Kom op donderdagavond 5 maart 2020 naar onze bijeenkomst met burgemeester Jack Mikkers in Empel. We presenteren tijdens de bijeenkomst de resultaten van onze onderzoeken naar veiligheid in Empel, Gewande en Meerwijk. Buurtbewoners kunnen dit aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet. Denk bijvoorbeeld aan auto- of woninginbraak, vuurwerk en jeugdoverlast.

Tip: via ons evenement op Facebook kan je andere wijkbewoners uitnodigen om ook te komen.

Samen Zien we Meer

Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. Ook jij als inwoner hebt daarin een belangrijke bijdrage. Want samen zien we meer.