Ga naar de inhoud

Informatie- en inloopbijeenkomsten

Inloopbijeenkomst herinrichting Venstraat, Korte Venstraat, Brouwerijstraat

18 februari 19.00 uur, De Kentering

In het najaar van 2020 verwachten we te starten met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de Venstraat, Korte Venstraat en een gedeelte van de Brouwerijstraat. Dinsdag 18 februari, tussen 19.00 en 20.30 uur, is in De Kentering aan Dorpsstraat 54 Rosmalen een Inloopbijeenkomst. De projectleider is aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. 

Praat mee over veiligheid in Empel

5 maart 19.15 uur, Caleidoscoop

Kom op donderdagavond 5 maart 2020 naar onze bijeenkomst met burgemeester Jack Mikkers in Empel. We presenteren tijdens de bijeenkomst de resultaten van onze onderzoeken naar veiligheid in het dorp. Buurtbewoners kunnen samen met gemeente en politie meedenken over oplossingen. 

19.45 uur Opening door Burgemeester Jack Mikkers

20.00 uur Praat mee over oplossingen, aan één van de volgende tafels:

  • Verkeerssituatie Caleidoscoop 
  • Vuurwerk 
  • Empel scoort hoog qua veiligheid. Hoe zorgen we dat dat zo blijft? 

20.30 uur Pauze

20.45 uur Praat mee over oplossingen, aan één van de volgende tafels:

  • Verkeersgedrag
  • Contact met wijkagent en gemeente 

21.15 uur Elke groep geeft aan wat hun oplossingen zijn

21.25 uur Burgemeester Jack Mikkers sluit af

Tip: via ons evenement op Facebook kan je andere wijkbewoners uitnodigen om ook te komen.

Samen Zien we Meer

Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. Ook jij als inwoner hebt daarin een belangrijke bijdrage. Want samen zien we meer.

Dit is een bijeenkomst van de gemeente, de politie en de bestuursraad Empel.